‘Community Platform DuurzaamDoor’ (CP-DD)

Wiki NME Podium
 
12 november 2014

‘Community Platform DuurzaamDoor’ (CP-DD)

Informatie over deelname aan ‘Community Platform DuurzaamDoor’ (CP-DD)

een nieuw kennis- en kennissenplatform voor professionals op het gebied van duurzaamheid

 

Wat gaat het platform doen?

Professionals in het duurzaamheiddomein (24/7) van actuele en voor de persoon relevante informatie voorzien en onderlinge contacten en uitwisseling bevorderen. Het platform zal te zijner tijd – als de proef is geslaagd –onderdeel worden van de GroenGelinkt kennisinfrastructuur voor de duurzaamheidssector. Het project wordt op tijdelijke basis uitgevoerd in opdracht van het programma DuurzaamDoor en Groen Kennisnet, onderdeel van de Wageningen Universiteit.

 

Aanleiding

Het Programma DuurzaamDoor streeft er naar om actoren in de duurzaamheidsector onderling te verbinden. Dit vanuit de gedachte dat deze professionals, die allen op hun eigen manier aan duurzaamheid werken, veel aan elkaar kunnen hebben. Op inhoud/thema, doelgroep benadering en strategie kunnen zij elkaar versterken. Het programmabureau wil deze kennis- én kennissendeling faciliteren. Zodat  we elkaar makkelijker kunnen vinden, elkaars expertise en doelgroepen kunnen verbinden en activiteiten kunnen afstemmen.

De afgelopen maanden is met verschillende belanghebbenden uit de duurzaamheidsector nagedacht waar een nieuwe informatievoorziening voor professionals in deze sector aan zou moeten voldoen. Steekwoorden waren: eenvoudig, gepersonaliseerd, inspirerend, verbindend.

Het Community Platform DuurzaamDoor  zal gaan werken met een applicatie, gepersonifieerd nieuws en een website. Het platform concurreert niet met bestaande websites of kanalen, maar maakt daar juist gebruik van.

 

Proof of Concept

Van 1 december tot 9 januari (met een pauze van 22 december tot 5 januari) gaan we tijdens een proef de zoekvoorziening inrichten en testen, waarmee idealiter professionals systematisch worden voorzien van actueel en relevant nieuws en achtergrondinformatie, en die mensen aan elkaar koppelt. We gaan dit in eerste instantie doen voor vier thema’s: stadslandbouw, voedsel en consument, organisatieontwikkeling en circulaire economie.

 

Deelname en privacy

Wanneer u deelneemt aan de proef is het noodzakelijk dat u uw profielgegevens aanlevert, opdat het platform actueel en relevant nieuws en contacten kan aanleveren die daadwerkelijk aansluiten op uw persoonlijke interesses en behoeften. Tijdens de proef zal worden bijgehouden hoe vaak artikelen worden aangeklikt, gedeeld, bewaard etc. zodat het platform de relevantie van nieuwsfeiten kan bepalen. De projectorganisatie verklaart deze gegevens alleen bij te houden ten behoeve van een optimale werking van het platform en voor het welslagen van de proef. Er zullen geen gegevens openbaar worden gemaakt, anders dan mogelijk geaggregeerde informatie. Na afloop van de proef zullen alle gegevens gedurende maximaal een jaar worden bewaard als testgegevens voor de verdere ontwikkeling. Daarna zullen alle gegevens worden vernietigd. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deelname aan de proef betekent actieve deelname door dagelijks van 1 december tot 22 december, twee weken vakantie (waarin de tool wel bruikbaar is), en van 5 tot en me 9 januari de tool even te gebruiken en wekelijks kort feedback te geven. Alleen met uw actieve input kunnen we een mooi platform opzetten en de proef doen slagen!

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het CP-DD kunt u terecht bij: Thea Jetten, IVN Nederland, 06-28591707

Voor deelname aan de proef dient u het digitale aanmeldingsformulier hieronder ingevuld te verzenden. Door het aanmeldingsformulier te retourneren verklaart u tevens kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met de werkwijze zoals hier is uitgelegd.

Deelname is nu niet meer mogelijk omdat de pilot is gestart.

 

Veel plezier tijdens de proef en we zien u graag tijdens de evaluatiebijeenkomst na afloop van het project, die op donderdagochtend 15 januari 2015 zal plaatsvinden!

 

 

reageren op deze pagina

 

Delen |
 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.