Pilot Community Platform DuurzaamDoor: uitslag test

Wiki NME Podium
 
21 februari 2015

Pilot Community Platform DuurzaamDoor: uitslag test

Van 1 tot en met 19 december 2014 (twee weken vakantie waarin wel doorgetest kon worden) en 5 tot en met 9 januari 2015 heeft de test plaatsgevonden van het Community Platform DuurzaamDoor.

 

Wat wilde het PoC onder andere bereiken?

  1. een werkend systeem dat binnen bepaalde interessegebieden professionals actief van nuttige en actuele informatie voorziet, én professionals met elkaar verbindt
  2. gebruikers ervaren het nieuwe platform qua nieuws- en kennisvoorziening als beter dan de manier waarop ze tot dan toe hun kennis en nieuws vergaarden
  3. ebruikers zijn daadwerkelijk met nuttige/interessante nieuwe kennissen in aanraking gekomen, die ze óf nog helemaal niet kenden, óf nog niet op hun netvlies hadden staan in de context waar ze op dat moment mee bezig waren
  4. gebruikers worden geprikkeld om zelf bij te dragen aan hun community. Dat kan van heel eenvoudig (een rating geven over een artikel) tot meer ingewikkeld (zelf een artikel publiceren of delen)

In deze memo staan alle vooraf geformuleerde doelstellingen en resultaten.

 

 

Belangrijkste uitkomsten test, evaluatie en conclusie van de stuurgroep

De test geeft geen eenduidige uitslag. Dit kan liggen aan het feit dat we toch met te weinig testers waren en de test te beperkt was. Ontwikkeld systeem biedt wel veel perspectief en is veel rijker dan nu uit de test naar boven is gekomen. Het idee is om nog een test uit te voeren en dan veel uitgebreider (inclusiefs zoeken, documenten, etc.). 

Met andere woorden: het concept op zichzelf blijkt wel te kunnen werken, maar is nog onvoldoende in de praktijk aangetoond of het voor het brede duurzaamheids werkveld (dus niet alleen de NME-werkers, maar breder de duurzaamheids- en educatieprofessionals) ook zodanige meerwaarde heeft dat we hierin (tijd en geld) zouden moeten willen investeren. En of er partners zijn die daarin willen participeren. In de tussentijd is ook onderzocht of er ondernemers zijn die zelf zoveel mogelijkheden in deze ontwikkeling zien dat ze er zelf in zouden willen investeren en dus risicodragend mee willen doen. Dat blijkt het geval.

 

Klik hier voor alle informatie over de PoC (doelstellingen vooraf, test, evaluatie en uitkomsten Stuurgroep).

Klik hier voor de powerpointpresentaties met de feedback van de testers van de de PoC opgedaan tijdens de evaluatiebijeenkomst op 15 januari 2015 in Utrecht.

 

 

 

reageren op deze pagina

 

Delen |
 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.