Werkgroep Zwerfafval

Wiki NME Podium
 

Werkgroep Zwerfafval

Wat was de aanleiding voor de werkgroep?

‘Gemeentes kunnen 1.19 euro krijgen per inwoner als zij zwerfafval aan gaan pakken. Een gemeente kan de expertise van een NME centrum inschakelen bij deze uitdaging. Maar hoe verleid je een gemeente om met jouw centrum in zee te gaan? Dit is een voorbeeld waar de themawerkgroep kan helpen. Als je dit soort uitdagingen samen aangaat, sta je veel sterker dan alleen. Kennis delen scheelt tijd, moeite en geld’. Deze 1,19 euro was de directe aanleiding voor het Netwerk NME Diensten om een werkgroep zwerfafval te starten. Dat sloeg aan, want inmiddels werken er 24 centra mee die onderling taken verdelen. ‘Het is echt een werkgroep voor en door NME centra, die vanuit het NME Platform door Veldwerk Nederland ondersteunt wordt’.

 

 

Wat wil de werkgroep bereiken?

‘In de werkgroep faciliteren wij de samenwerking tussen NME centra. Je kunt enorm veel van elkaar leren door je kennis en ervaringen te delen. Concreet doel van de werkgroep is om een productportfolio samen te stellen. We hebben al 130 producten verzameld die een rol kunnen spelen bij het tackelen van zwerfafval. Dit zijn vooral lesmaterialen die zich richten op het verspreiden van kennis over zwerfafval en op hoe je de houding en het gedrag van vervuilers kan beïnvloeden. Wist je bijvoorbeeld dat als je voetstapjes tekent op de grond voor een prullenbak dat mensen daar dan eerder hun afval in gooien? Dat komt doordat mensen geneigd zijn het gedrag van voorgangers te kopiëren. Met de werkgroep gaan we de vijf beste producten selecteren.’

‘We zien ook dat er voor bepaalde doelgroepen nog geen educatiemateriaal over zwerfafval is. We gaan dit lesmateriaal met de werkgroep ontwikkelen of laten ontwikkelen. Tevens zijn we in overleg met de universiteit van Wageningen om de effectiviteit van het educatiemateriaal te evalueren.’

 

Interview met René Munsters, Veldwerk Nederland

Voor meer informatie, neem contact op met rene@veldwerknederland.nl.

Meer weten over zwerfafval: http://www.gemeenteschoon.nl/

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.