Portret Zwerfafval

Wiki NME Podium
 

Zwerfafval in Amsterdam, Ede en Zoetermeer

 

Het is een bijzonder gezelschap dat elkaar 7 november ontmoet in Meeting Plaza in Utrecht. De gemeenschappelijke noemer is zwerfafval maar de aanwezigen zijn verschillende stakeholders. Aanleiding is de extra aandacht die gemeenten besteden aan zwerfafval. Met ingang van juni 2013 heeft het afvalfonds Verpakkingen extra middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten. Deze extra middelen (€1,19 per inwoner) kunnen zij inzetten voor extra activiteiten gericht op het tegengaan van zwerfafval. Wat gemeenten met dit extra budget doen en welke rol een NME-centrum daarbij speelt verschilt sterk per gemeente.

 

Lees verder...

 

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.