stadslandbouw

Wiki NME Podium
 

Vragen deelnemers                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologische kringloop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij en het systeem                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie speelt welke rol?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 foto's Dakakker

 

Wat is stadslandbouw?

  • Mensen gaan op nieuwe manieren voedsel produceren in de stad.
  • Alle activiteiten die erop gericht zijn de afstand tussen consumenten en lokale/regionale producenten van voedsel te verkleinen.

 

Er is een (imperfect) onderscheid te maken tussen:

  • Ondernemende/professionele stadslandbouw
  • Sociale stadslandbouw

 

Hoe ziet dat eruit?
Buurtmoestuinen, Voedselcooperaties, Productie van voedsel in kantoorgebouwen en op braakliggende terreinen, Stadsboerderijen met meer functies, Streekmarkten, festivals, etc, Zorgstadslandbouw, Tuinen bij voedselbanken, Lokale voedselpakketten, etc.
 

Lees verder... 

 

Onderstaand interview vond plaats in 2014. De tijd staat natuurlijk niet stil. Daarom brengen we twee belangrijke notities uit 2015 onder uw aandacht met het thema stadslandbouw.

 

1.  Rollen NME-centra op het thema Stadslandbouw v3

2.  De lessen van drie jaar Groen Dichterbij & de rol van NME-centra

 

Een interview met Rachelle Eerhart

‘Van voedsel verbouwen in je vensterbank tot aan landbouw bedrijven binnen de bebouwde kom, er gebeurt veel in onze samenleving op het gebied van stadslandbouw. Denk aan acties van burgers, initiatieven van gemeenten en woningbouwcorporaties maar ook aan commerciële activiteiten van bedrijven. Het thema staat in verbinding met duurzaamheid, gezondheid, circulaire economie, leefbaarheid in wijken, stedelijk binnenklimaat, re-integratie, etc. Steeds meer politici zien de kansen die stadslandbouw biedt voor het integraal bekijken van deze maatschappelijke thema’s.’

 

Rol van lokale NME centra

‘Diverse NME-centra spelen op verschillende manieren in op de ontwikkeling van stadslandbouw in de maatschappij. Zo trok het festival ‘Echt Eten’ van de Ulebelt in Deventer op zondag 21 september zo’n duizend mensen met activiteiten als uitbeensessies en broodjes bakken op een houtvuur. Andere NME-centra ontwikkelen lesmaterialen die aansluiten bij bestaande initiatieven of helpen mee aan de totstandkoming van een gemeentelijke voedselstrategie. ‘

 

Waarom zou je als NME centrum met stadslandbouw aan de slag gaan?

‘Stadslandbouw gaat over het verbinden van mensen en hun voedsel. Connectie met natuur en verbinding met je medemens zijn belangrijke voorwaarden voor de transitie naar een duurzamere samenleving. Daarom sluit dit thema goed aan bij de doelen die we in het NME-veld hebben en is het belangrijk kennis en expertise van NME’ers in te zetten om deze maatschappelijke ontwikkeling te versterken!’

 

In de werkgroep bundelen centra hun krachten

‘Onlangs is een themawerkgroep opgestart om lokale NME centra te faciliteren, die bezig zijn of willen gaan met het thema stadslandbouw. Eerste stap is een inventarisatie van wat NME centra al doen en het in kaart brengen van de kansen die stadslandbouw biedt om aan te sluiten bij politiek relevante thema’s. De inventarisatiefase levert een ‘Praatplaat’ op, een uitwerking van wat stadslandbouw is, de mogelijke rollen voor NME-centra en een overzicht met organisaties die je in dit veld treft. Over deze praatplaat gaan we vervolgens met elkaar in gesprek. De DuurzaamDoor bijeenkomst op 18 december en de NME Oriëntatiedagen in februari zijn hier belangrijke momenten voor.’

 

De themawerkgroep stadslandbouw is opgericht door en voor lokale NME centra, die vanuit het GDO Netwerk NME Diensten met elkaar verbonden zijn. De werkgroep wordt gefaciliteerd door Rachelle Eerhart, stadslandbouw expert van IVN. Meer informatie: r.eerhart@ivn.nl

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.