Didactiek en educatieve methoden

Wiki NME Podium
 

Inventarisatie Klimaat educatie: van primair tot hoger onderwijs (Kennis voor Klimaat, Alterra, 2012)

Dit rapport geeft de  resultaten weer van een scan van leerdoelen, examen eisen, klimaat projecten voor primair en voortgezet onderwijs en klimaat gerelateerde opleidingen in het middelbaar beroeps onderwijs en hoger onderwijs.

 

Leerkracht competenties Duurzaamheid (UNECE, 2011)

Vanuit UNECE, een commissie van de Verenigde Naties, is een set duurzaamheid competenties  vastgesteld voor alle opleiders. De uitgave 'Leerkracht competenties duurzaamheid' is een bewerking van dit document door André de Hamer en Ellen Leussink.

 

Leerlijn Energie en klimaat educatie (IVN & SME advise, 2007)

Deze leerlijn  biedt handvatten om leerlingen kennis en competenties over de thema’s energie en klimaat gestructureerd aan te bieden.

 

Zoek op "Energie" in GroenGelinkt en vindt educatieve methoden, lesmateriaal, activiteiten, organisaties en locaties in heel Nederland.

 

 

GroenGelinkt

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.