Vitamine G : het belang van natuur voor de gezondheid van kinderen

Wiki NME Podium
 

Powerpoint presentatie over het belang van een groene woonomgeving voor het algemeen welzijn en de gezondheid van de bewoners, waarbij ook aandacht voor de positieve effecten van een natuurlijke speelomgeving voor kinderen. Tevens een onderzoek naar de ervaringen van ouders, leraren en leerlingen over het gebruik van schoolpleinen en de verschillen tussen groene of grijs schoolpleinen.

Lees verder...

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.