Groen in de Brede School

Wiki NME Podium
 

Het thema groen biedt veel mogelijkheden om te werken aan welzijn, een duurzame leefomgeving, motorische ontwikkeling(sport), talentontwikkeling of een gevarieerd buitenschools aanbod. Brede Scholen kunnen een prachtig groen aanbod maken.

 

Een voorbeeld is de splinternieuwe brede school ’t Festival uit Zwolle. Hun brede schoolvisie is ‘leren door te ervaren’ en dat kan prima met groen. Er werd een zeer gevarieerd programma samengesteld: van natuurfotografie, afval is goud waard, met Staatsbosbeheer op pad. Aan de naschoolse activiteiten mogen ook de kinderen uit de wijk deelnemen. Het docententeam werd getrained hoe dergelijke natuurlessen te verzorgen. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen beschouwt groen als een belangrijk thema voor de brede school. Wilt u meer weten, kijk dan op de site van de brede school.

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.