Inventarisatie dierenwelzijn in 4 dieropleidingen MBO groen

Wiki NME Podium
 

" Inventarisatie dierenwelzijn in vier dieropleidingen van het mbo groen " is een onderzoek, dat op verzoek van het programmateam Welzijn voor Dieren van de Groene Kennis Coöperatie is uitgevoerd. Het gaat over de vraag wat de mbo-opleidingen dierverzorging, paardenhouderij, paraveterinaire ondersteuning en veehouderij op dit moment met het thema dierenwelzijn doen in hun opleidingen en of er behoefte leeft voor verdere ontwikkeling van het thema. Daarvoor zijn op 20 locaties door heel Nederland docenten, studenten en teamleiders via enquêtes en interviews gevraagd daar een boekje over open te doen. Met veel- en verrassende resultaten.

 

 

Om een voorproefje te geven van de inhoud is een brochure geschreven waarin de belangrijkste gegevens, bevindingen en aanbevelingen zijn weergegeven. Deze brochure en het rapport zijn hier als pdf te downloaden.

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.