OriŽntatiedagen 2014

Wiki NME Podium
 

OriŽntatiedagen 2014

Tweedaagse vakverdieping voor beleidsmedewerkers

en leidinggevenden van ‘centra voor NME en

duurzaamheid’ en Groen onderwijs.

 

 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.