Checklist leermiddelenanalyse

Wiki NME Podium
 

Checklist leermiddelenanalyse
 

Naast het Curriculumvoorstel Watereducatie is er een korte checklist gemaakt voor het uitvoeren van een leermiddelenanalyse. De checklist geeft een overzicht van relevante waterthema’s en aspecten waar een goed leermiddel aan moet voldoen zoals aansluiting bij het curriculum, gebruiksvriendelijkheid en didactische aandachtspunten. Met de checklist kun je nagaan of een product inhoudelijk aansluit bij het Curriculumvoorstel Watereducatie en of het praktisch toepasbaar is in de klas. De checklist is bedoeld voor NME-professionals en docenten die lessenseries samenstellen en ontwikkelen en/of een leermiddel willen evalueren of beoordelen.

 

Met behulp van deze checklist hebben SLO en SME Advies in 2010 vier lesmethodes en vier lespakketten geanalyseerd:

  • Droppie water
  • Water, het blauwe goud

  • Watch
  • De Water Toolkit

  • Meander
  • Naut

  • De Blauwe planeet
  • NatuNiek

 

De resultaten daarvan zijn opgenomen in het rapport "Leermiddelenanalyse watereducatie".

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.