Leerplan watereducatie

Wiki NME Podium
 

Curriculumvoorstel Watereducatie

 

Door: Reina Kuiper en Jeroen Bron


Nederland is een waterland, maar wat leren kinderen daar over? Water komt aan bod in verschillende lesmethodes. NME activiteiten kunnen daarbij een waardevolle aanvulling zijn. Hoe maak je een goede keuze uit al die thema's en materialen? Het ‘Curriculumvoorstel Watereducatie’ laat zien welke wateronderwerpen relevant en interessant zijn voor het onderwijs en waar goed lesmateriaal over water aan voldoet.

 

Curriculumvoorstel Watereducatie (integraal)

Curriculumvoorstel Watereducatie: uitwerking voor het basisonderwijs

Curriculumvoorstel Watereducatie: uitwerking voor het voortgezet onderwijs

 

Doel

Het Curriculumvoorstel Watereducatie is een uitwerking van de doelstellingen van de landelijke Stuurgroep Watereducatie in combinatie met de bestaande kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het doel van dit leerplan is om ontwikkelaars en aanbieders van lesmaterialen te inspireren en inzicht te geven in aspecten van het thema water, die belangrijke zijn voor het primair en voortgezet onderwijs. Het leerplan kan gebruikt worden als richtlijn voor het uitwerken van regionale arrangementen rond het thema water. Maar ook bij het selecteren, ordenen en aanpassen van lesmaterialen of het samenstellen van het aanbod van watereducatie voor scholen.

 

Bewust van water

Het leerplan laat zien waarom niet alleen waterbegrip maar ook waterbewustzijn en het beroepsperspectief zo belangrijk zijn voor het onderwijs. Water is immers de bron van het leven en wij mensen hebben een enorme invloed én verantwoordelijkheid in het behouden en beschermen van deze basisbehoefte voor planten, dieren en mensen. Zeker in een delta als Nederland is water op tal van manieren met ons leven verweven. Met dit leerplan willen we dit besef vergroten en leerlingen in aanraking brengen met maatschappelijke dilemma’s rond het thema water waar we in Nederland en ook daarbuiten mee te maken hebben. In het leerplan is aandacht voor het opdoen van kennis, het doen van onderzoek en reflectie op eigen opvattingen en gedrag.

 

Beroepsperspectief

Voor veel partijen in de watersector is niet alleen het belang van waterbewustzijn een reden om te investeren in watereducatie. Ook de zorg om op termijn voldoende geschoold personeel te kunnen vinden, is een reden. Het Curriculumvoorstel laat zien dat onderwijs daar een belangrijke rol in kan spelen. Door kennismaking met verschillende waterberoepen, krijgen leerlingen zicht op de vele interessante en gevarieerde arbeidsmogelijkheden die in relatie tot water denkbaar zijn.

 

Drie domeinen

De verschillende wateronderwerpen die in het leerplan aan de orde komen zijn onderverdeeld in drie domeinen: ‘Water & leven’, ‘Watervoorziening & gebruik’ en ‘Waterveiligheid & bescherming’. Samen dekken deze domeinen de meeste onderwerpen binnen het thema water.


Meer informatie

Het Curriculumvoorstel Watereducatie is in 2010 ontwikkeld door SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) in opdracht van de landelijke Stuurgroep Watereducatie. 

www.watereducatie.nl
 

 

 

 

 

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.