Natuur- en milieuorganisaties

Natuur- en milieuorganisaties

Wiki NME Podium
 
wijziging doorgeven
   T   020 620 48 15
   F   020 639 14 99
Alice O, Educatie in Wereldperspectief
Oostenburgervoorstraat 90, 1018 MR Amsterdam
alice@aliceo.nl
www.aliceo.nl
Activiteiten: Alice O is gespecialiseerd in educatieve projecten en producten. Daarnaast ondersteunt Alice O internationale relaties tussen scholen, docenten en leerlingen. Educatie in wereldperspectief past in een samenleving die gekenmerkt wordt door mondiale afhankelijkheid. Alice O richt zich op jongeren van 4 tot 25 jaar, omdat ook hun dagelijkse werkelijkheid niet ophoudt bij de grenzen van Nederland. Alice O levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van jongeren tot actieve en zich blijvend verwonderende wereldburgers.

wijziging doorgeven
   T   0314 38 21 90
   F   0314 38 23 04
ARK Natuurontwikkeling
Postbus 21, 6997 ZG Hoog Keppel
info@ark.eu
www.ark.eu
Activiteiten: ARK ontwikkelt nieuwe landschappen waarin natuur de vrijheid krijgt. Vrijheid voor beken en rivieren om hun bedding te vormen. Vrijheid voor rondtrekkende kuddes paarden, runderen en edelherten, die een rijk landschap van graslanden en bossen in hun kielzog voeren. Maar ook vrijheid voor mensen om van die natuur te genieten. ARK wil laten zien hoe maatschappelijke veranderingen voortdurend leiden tot nieuwe kansen voor natuur en landschap. ARK stimuleert mensen om die kansen te pakken, vanuit de overtuiging dat meer ruimte voor de natuur in ons denken en handelen de kwaliteit van leven vergroot. Voor mens en natuur!
ARK heeft twee Wilderniscafes. Wilderniscafé de Waard van Kekerdom ligt in het hart van de Gelderse Poort bij de ingang van de Millingerwaard. Informatiecentrum de Hompesche Molen ligt aan de Maas bij Stevensweert.
Informatie: ARK Natuurontwikkeling heeft een website met informatie over natuur en landschapsontwikkeling. Ook geeft ARK een gratis emailnieuwsbrief uit. Daarnaast heeft ARK verschillende boeken uitgegeven zoals ‘Struinen langs de Rivier’ en ‘Land van Levende Rivieren’.

wijziging doorgeven
   T   070 306 24 68
   F   070 306 24 64
AVS Proefdiervrij
Groot Hertoginnelaan 201, 2517 ES Den Haag
info@proefdiervrij.nl
www.proefdiervrij.nl
Activiteiten: Proefdiervrij streeft naar de vervanging van alle proefdieren door de otnwikkeling van proefdiervrije technieken. Om haar doelstelling te verwezenlijken voert Proefdiervrij de volgende campagnes: Biotechnologie bij dieren; Leef proefdiervrij; Proefdieren? Verzin iets beters! Proefdiervrij voert geweldloze acties. Zo komt er meer aandacht voor het lot van proefdieren in de media. Proefdiervrij oefent op deze manier druk uit op politiek, bedrijfsleven en wetenschap om iets te doen voor proefdieren.
Informatie: In de online cosmeticagids van Proefdiervrij vindt u de merken waarvoor geen dierproeven worden gedaan.

wijziging doorgeven
   T   030 670 13 31
   F   030 670 05 25
AVVN Landelijke organisatie van hobbytuinders
Vogelvlinderweg 50, 3544 NJ Utrecht
Vogelvlinderweg 50, 3544 NJ UTRECHT
info@avvn.nl
www.avvn.nl
Activiteiten: Als landelijke organisatie voor hobbytuinders komt AVVN op voor de belangen van haar leden: tuinverenigingen en tuinbonden. Preventief advies, rechtshulp, adviezen over beheer en onderhoud en assurantiën, financiële diensten en taxaties, bodemonderzoeken en analyses zijn belangrijke onderdelen van het dienstenpakket.
Informatie: Gratis het vakblad De Tuinliefhebber.

wijziging doorgeven
   T   030 230 35 10
   F   030 231 03 31
Bomenstichting
Oudegracht 201 bis, 3511 NG Utrecht
info@bomenstichting.nl
www.bomenstichting.nl
Activiteiten: De Bomenstichting behartigt de belangen van bomen-buiten-bos-verband en beheert het register 'Monumentale Bomen'. De Bomenstichting geeft aan overheden, particulieren en belangenorganisaties technische en beleidsadviezen over boombehoud en boomonderhoud.
Informatie: Tijdschrift 'Bomennieuws' 4 keer per jaar en publicaties zoals: 'Recht op bomen', 'Monumentale bomen in Nederland' , 'Bomen en wet'.

wijziging doorgeven
   T   020 676 66 00
   F   020 676 89 77
Bont voor Dieren
Postbus 92044, 1090 AA Amsterdam
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam
info@bontvoordieren.nl
www.bontvoordieren.nl
Activiteiten: Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet voor de bescherming van pelsdieren. Zij vindt dat je geen dieren moet doden om hun bont te gebruiken. Bont voor Dieren wil een einde maken aan het feit dat dieren een gruwelijk leven leiden en worden opgeofferd voor een luxe product als bont. Dit probeert ze te bereiken door het geven van voorlichting, door het houden van acties, door het opzetten van mediacampagnes en door politieke lobby. Mede dankzij Bont voor Dieren is de verkoop van bont drastisch gedaald, bont wordt nauwelijks meer gedragen. Ook is er een verbod gekomen op het fokken van nertsen. Daarnaast is Bont voor Dieren bezig met campagnes tegen de zeehondenjacht, tegen honden- en kattenbont en tegen bont in de mode. Bont voor Dieren is een strikt geweldloze stichting, die alleen legale acties voert. Het is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren en de Faunabescherming.
Informatie: Twee maal per jaar verschijnt het 'Bont voor Dierenbericht'. Dit wordt gestuurd aan alle donateurs.

wijziging doorgeven
   T   020 623 08 23
   F   020 620 80 49
Both ENDS
Nieuwe Keizersgracht 45, 1018 VC Amsterdam
info@bothends.org
www.bothends.nl
Activiteiten: Both ENDS helpt milieuorganisaties en NGO's in Derde Wereld-landen met adviezen en verwijzingen naar mogelijke fondsen. Bosbeheer, duurzaam landgebruik en multilaterale ontwikkelingssamenwerking hebben speciale aandacht.
Informatie: Publicaties zoals 'Green and Grey below Sea Level'; 'An Access Guide to Environment and Development Organisations in the Netherlands' en 'Big cities, small means'.

wijziging doorgeven
   T   0411 62 27 75
   F   0411 62 36 91
Het Brabants Landschap
Postbus 80, 5076 ZH Haaren
Kasteellaan 4, 5076 RE Haaren
info@brabantslandschap.nl
www.brabantslandschap.nl

wijziging doorgeven
   T   0411 62 27 75
   F   0411 62 36 91
Het Brabants Landschap
Postbus 80, 5076 ZH Haaren
Kasteellaan 4, 5076 RE Haaren
info@brabantslandschap.nl
www.brabantslandschap.nl

wijziging doorgeven
   T   013 535 62 25
   F   013 535 35 03
Brabantse Milieufederatie
Postbus 591, 5000 AN Tilburg
Spoorlaan 434 b, 5038 CH Tilburg
bmf@antenna.nl
www.brabantsemilieufederatie.nl

wijziging doorgeven
   T   015 215 01 50
   F   015 215 01 51
CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie
Oude Delft 180, 2611 HH Delft
ce@ce.nl
www.ce.nl
Activiteiten: CE is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Kenmerken van CE-oplossingen: beleidsmatig haalbaar, technisch onderbouwd, economisch verstandig, maar ook maatschappelijk rechtvaardig.
Informatie: Rapporten en brochures, columns, CE-mailvisie: een nieuwsbrief waarin activiteiten en projecten staan op het gebied van milieubeleid en -strategie.

wijziging doorgeven
   T   0345 47 07 00
   F   0345 47 07 99
CLM
Postbus 62, 4100 AB Culemborg
Godfried Bomansstraat 8, 4103 WR Culemborg
info@clm.nl
www.clm.nl
Activiteiten: CLM zet zich door onafhankelijk onderzoek, advies en procesbegeleiding in voor een duurzame multifunctionele land- en tuinbouw.
Informatie: Rapporten, artikelen, columns, website.

wijziging doorgeven
   T   070 302 47 70
   F   070 364 49 34
Codename Future
Bink 36, Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag
info@codenamefuture.nl
www.codenamefuture.nl
Activiteiten: Codename Future, ook wel 'De Nieuwe Uitgever', ontwikkelt inspirerend lesmateriaal voor het onderwijs. Dit wordt aangeboden via een aantrekkelijke (digitale) werkplek: de Workspace. Deze leeromgeving is zo ingericht dat modern onderwijs wordt ondersteund. De overkoepelende methode van Codename Future zorgt ervoor dat jongeren zich naast kennis, voornamelijk vaardigheden eigen maken. Ieder jaar organiseert Codename Future de Future Awards, een landelijke bijeenkomst waar jongeren hun plannen ‘om de wereld te verbeteren’ kunnen presenteren aan externe adviseurs en juryleden. Voor Codename Future zijn jongeren de experts!

wijziging doorgeven
   T   0888 11 30 00
   F   0888 11 30 77
Dierenbescherming
Postbus 85980, 2508 CR Den Haag
Scheveningseweg 58, 2517 KW Den Haag
info@dierenbescherming.nl
www.dierenbescherming.nl
Activiteiten: In samenwerking met onder meer Proefdiervrij en Bont voor Dieren zetten de Dierenbescherming en haar lokale afdelingen zich in voor de belangen van huisdieren en in het wild levende dieren. Belangrijke onderdelen van het werk van de Dierenbescherming zijn actie, voorlichting en educatie.
Informatie: Het tijdschrift 'Dier' verschijnt 6 keer per jaar. Voorts worden folders, brochures en publicaties uitgegeven. De organisatie heeft een aparte jeugdafdeling: 'Kids for animals', die een gelijknamig tijdschrift uitgeeft, eveneens 6 keer per jaar. Daar zijn ook veel educatieve pakketten voor het basisonderwijs te krijgen.

wijziging doorgeven
   T   038 423 70 30
   F   038 423 70 25
Ecodrome Zwolle
Postbus 1095, 8001 BB Zwolle
Willemsvaart 19, 8019 AB Zwolle
info@ecodrome.nl
www.ecodrome.nl
Activiteiten: Beleef een spannend avontuur in Ecodrome Zwolle. Je gaat op expeditie in de ijstijd, terug naar de eerste dieren op aarde en de dinosaurussen in Expeditie Tijdreis. Bovendien sta je oog in oog met levende spinnen, piranha’s, slangen en roofvogels! Verder kun je iedere dag zien hoe de otters gevoerd worden en kun je met de expeditieroute een diploma halen. Iedere dag is er een dagprogramma met diverse activiteiten, waaronder het populaire mammoetbotten graven.
Informatie: Het Kenniscentrum is altijd op (telefonische) afspraak te bezoeken.

wijziging doorgeven
   T   06 5326 36 25
Ecokids dna
Roerdompstraat 1, 2802 CR Gouda
gouda@ecokids.nl
www.ecokids.nl
Activiteiten: SEN zet zich in om kinderen op uitdagende en creatieve manier bij natuur en milieu in de omgeving te betrekken. Dit wordt gedaan door het ondersteunen van lokale organisaties bij het opzetten en begeleiden van een ecokidsprogramma. Deze ondersteuning voor de organisaties bevat: advies en ideeën over natuur en milieuactiviteiten; samenstellen van een plan van aanpak voor activiteiten, organisatie en voorzieningen; het verstrekken van informatie over de deelnemende organisaties in de Derde Wereld; contacten leggen tussen organisaties in Nederland en in de Derde Wereldlanden; bemiddelen in aanvragen van subsidies voor lokale activiteiten.

wijziging doorgeven
   T   0222 31 77 41
   F   0222 31 77 44
Ecomare centrum voor wadden en Noordzee
Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog
infobalie@ecomare.nl
www.ecomare.nl
Activiteiten: Ecomare is het centrum voor de wadden en de Noordzee op Texel. U kunt er van alles te weten komen over de natuur op Texel, het waddengebied en de Noordzee en over de invloed van de mens in dit gebied. De doelstelling van Ecomare is bijdragen aan behoud en herstel van de natuur van wadden en Noordzee. Ecomare doet dit direct door het opvangen en uitzetten van zeehonden en vogels, en indirect door voorlichting en educatie. Ecomare fungeert als landelijk centrum voor natuur- en milieueducatie met natuurprogramma’s voor onder meer scholen en toeristen. Verder is Ecomare een natuurhistorisch museum met een Waterzaal met zeeaquaria en de expositie ‘Zicht Op Zee’ over de manier waarop mensen de zee zien en gebruiken. In ‘Leven op een eiland’ staan de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het waddengebied en Texel centraal. Er wordt aandacht besteed aan de typische eilandbiologie en aan de enorme rijkdom aan vogels in het waddengebied. In ‘Texel en de toekomst’ worden de belangen van verschillende groepen op het eiland in beeld gebracht en kan de bezoeker een keuze maken hoe de toekomst van Texel er uit moet zien.
Informatie: Vrienden van Ecomare ontvangen twee keer per jaar de ‘Vriendenkrant’. Hierin staat informatie over de activiteiten van Ecomare en over het wel en wee van de zeehonden in Ecomare en in de Waddenzee. Ecomare geeft daarnaast de cd-rom ‘De Vleet’ uit, over kust, wadden en Noordzee. Ook zijn er publicaties over onder andere strand, wad, de Noordzee en zeehonden.

wijziging doorgeven
   T   071 512 29 00
   F   071 512 40 69
EUCC - The Coastal Union of Kustvereniging
Postbus 11232, 2301 EE Leiden
Breestraat 89A, 2311 CK Leiden
admin@eucc.net
www.kustvereniging.nl
Activiteiten: The Coastal Union, of in het Nederlands de Kustvereniging, is een organisatie met leden in 40 landen. De vereniging is opgericht in 1989, heeft 14 nationale afdelingen en heeft kantoren in 7 landen. Het werkterrein beslaat Europa en aangrenzende kustgebieden, zoals de Middellandse Zee, de Zwarte en de Kaspische Zee.
Informatie: Kijk voor meer informatie ook op http://www.eucc.net of op http://www.kustenzeeverkenners.nl.

wijziging doorgeven
   T   020 641 07 98
   F   020 647 37 00
Faunabescherming
Amsteldijk Noord 135, 1183 TJ Amstelveen
faunabescherming@wanadoo.nl
www.faunabescherming.nl
Activiteiten: Een ethisch en wetenschappelijk verantwoord faunabeheer is het doel van de Faunabescherming. Het bepleiten van verbetering in de wetgeving, het propageren van milieuvriendelijke beheersmaatregelen, het stimuleren van onderzoek en het kenbaar maken van onderzoeksresultaten aan beleidsinstanties en publiek zijn de belangrijkste activiteiten. De jacht, het rapen van kievietseieren en de visserij zijn de onderwerpen waarop Faunabescherming zich vooral richt.
Informatie: Het tijdschrift 'Argus' , stickers, een knipselkrant, folders en boeken.

wijziging doorgeven
   T   030 291 81 71
   F   030 291 81 88
Fietsersbond
Postbus 2828, 3500 GV Utrecht
Balistraat 59, 3531 PV Utrecht
info@fietsersbond.nl
www.fietsersbond.nl
Activiteiten: De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond heeft een landelijk bureau in Utrecht en 130 lokale afdelingen die het verkeerbeleid van gemeenten ten gunste van fietsers beïnvloeden.
Informatie: Tijdschrift: 'De Vogelvrije Fietser' zes keer per jaar, uitgaven over fietsen en aanverwante producten. Op de website is actuele informatie te vinden over verkeerssituaties, beleid en acties, fietsen, fietsproducten, recreatie en vakantie.

wijziging doorgeven
   T   040 282 01 71
   F   0847 19 76 80
FOKS milieu-advies en -educatie
Postbus 464, 5600 AL Eindhoven
info@milieu-educatie.nl
www.milieu-educatie.nl
Activiteiten: FOKS milieu-educatie is een klein adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in milieu-educatie en -communicatie over lokale onderwerpen in een mondiale dimensie. Het is gespecialiseerd in het toepassen van nieuwe media en technologieën, groene kaarten, programma’s voor de brede school en activerende werkvormen voor natuurbeleving.
Informatie: In de webwinkel worden onder andere handboeken verkocht en veldwerkmateriaal voor waterprojecten volgens de methode GREEN. FOKS milieu-educatie is de landelijke coördinator van het water-educatie netwerk GREEN en als adviseur betrokken bij het internationale GreenMaps System netwerk.

wijziging doorgeven
   T   058 289 03 03
   F   058 288 04 25
Friese Milieufederatie
Postbus 713, 8901 BM Leeuwarden
Oostergoweg 7, 8911 MA Leeuwarden
info@friesemilieufederatie.nl
www.friesemilieufederatie.nl

wijziging doorgeven
   T   026 352 37 40
Gelderse Milieufederatie

wijziging doorgeven
   T   070 346 95 64
   F   070 392 45 81
Haagse Faciliteit
Plein 20, 2511 CS Den Haag
haagsehf@antenna.nl

wijziging doorgeven
   T   0475 38 64 30
   F   0475 38 64 59
IKL, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
Postbus 154, 6040 AD Roermond
Godsweerderstraat 2, 6041 CW Roermond
ikl@ikl-limburg.nl
www.ikl-limburg.nl

wijziging doorgeven
   T   058 233 90 20
   F   058 233 90 21
Interwad
Postbus 2724, 8901 AE Leeuwarden
Ruiterskwartier 121 A, 8911 BS Leeuwarden
info@waddenzee.nl
www.waddenzee.nl
Activiteiten: via het internet beschikbaar stellen van zoveel mogelijk informatie over het waddengebied. Het organiseren van discussies over onderwerpen die met de Waddenzee in de meest ruime zin te maken hebben.

wijziging doorgeven
   T   020 626 17 32
   F   020 627 93 49
IUCN International Union Conservation of Nature
Plantage Middenlaan 2K, 1018 DD Amsterdam
mail@nciucn.nl
www.nciucn.nl
Activiteiten: IUCN streeft ernaar de integriteit en de diversiteit van de natuur wereldwijd te beschermen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van elk gebruik daarvan te bevorderen. IUCN is de internationale koepel van natuurbeschermingsorganisaties. Het Nederlands Comité voor IUCN (NC-IUCN) is het platform van de Nederlandse IUCN-leden. Het is daarnaast actief op de internationale terreinen van biodiversiteit, beleidsbeïnvloeding, financiering van natuurbehoud, Nederlandse impact op mondiale ecosystemen, toerisme en natuur, Guiana Shield Initiatief, internationale rechtspraak en milieu.
Informatie: Tijdschrift 'Ecologie & Ontwikkeling: een tweemaandelijkse uitgave van het Nederlands Comité voor IUCN'.

wijziging doorgeven
   T   0592 37 17 40
   F   0592 34 37 25
IVN Drenthe
Postbus 125, 9400 AC Assen
Bosrand 2, 9401 SL Assen
drenthe@ivn.nl
www.ivn.nl/drenthe

wijziging doorgeven
   T   0320 25 89 80
IVN Flevoland
Botter 11-37, 8232 JN Lelystad
flevoland@ivn.nl
www.ivn.nl/flevoland

wijziging doorgeven
   T   058 289 04 63
   F   058 289 03 77
IVN Friesland
Postbus 538, 8901 BH Leeuwarden
Posthoornsteeg 3 , 8911 AS Leeuwarden
friesland@ivn.nl
www.ivn.nl/fryslan

wijziging doorgeven
   T   026 351 29 27
   F   026 351 90 33
IVN Gelderland
Jansbuitensingel 13, 6811 AB Arnhem
gelderland@ivn.nl
https://www.ivn.nl/gelderland

wijziging doorgeven
   T   050 313 59 33
   F   050 311 07 13
IVN Groningen
Postbus 6095, 9702 HB Groningen
Helperwestsingel 2, 9721 BD Groningen
groningen@ivn.nl
www.ivn.nl/groningen

wijziging doorgeven
   T   020 622 81 15
   F   020 626 60 91
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD Amsterdam
ivn@ivn.nl
www.ivn.nl
Activiteiten: IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid staat voor een duurzame samenleving, meer natuur van een betere kwaliteit en een gezond milieu. Het IVN heeft 180 afdelingen met ruim 16.000 actieve vrijwilligers.
De Vereniging organiseert vele voorlichtende en educatieve activiteiten rond natuur, milieu en landschap, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen.
Daarnaast werken bij het IVN 120 beroepskrachten vanuit provinciale consulentschappen en het landelijk bureau. Sinds 1 januari 2004 vormt de beroepsorganisatie de Stichting IVN. De beroepskrachten werken aan professionalisering van de NME-sector middels bijeenkomsten, advies en trainingen. Daarnaast ontwikkelen zij programma’s voor onderwijs, jeugd en jongeren, gebiedsgericht beleid (participatie), multiculturalisatie, zorg en NME en Leren voor Duurzaamheid (LvD). Het Projectenbureau IVN beheert de basisvoorzieningen kennismanagement NME (www.podiumonline.nl).
De jongerenwerkgroep IVN Jong richt zich op jongeren van 12 tot 25 jaar en organiseert activiteiten en low-budgetvakanties in Nederland en Europa.
Informatie: ‘Mens en Natuur’ (kwartaalblad voor leden en relaties), ‘Podium Actueel’ (nieuwsbrief voor NME-professionals) en ‘Podium’ (vakblad voor NME-professionals). Daarnaast geeft het IVN regelmatig brochures en literatuuroverzichten uit over natuur- en milieuonderwerpen.

wijziging doorgeven
   T   0475 38 64 60
   F   0475 38 64 69
IVN Limburg
Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond
limburg@ivn.nl
www.ivn.nl/limburg

wijziging doorgeven
   T   0885 00 31 10
IVN Noord-Brabant
Spoorlaan 434 C, 5038 CH Tilburg
Natuurmuseum, Spoorlaan 434 C, 5038 CH Tilburg
brabant@ivn.nl
www.ivn.nl/brabant
Informatie: Twitter: @IVNBrabant

wijziging doorgeven
   T   0880 06 44 92
   F   0880 06 44 01
IVN Noord-Holland
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
Plantage Middenlaan 2C, 1018 DD Amsterdam
noordholland@ivn.nl
www.ivn.nl/noordholland

wijziging doorgeven
   T   030 635 89 22
IVN Utrecht
Kanaalweg 19-H, 3540 AA Utrecht
utrecht@ivn.nl
www.ivn.nl/utrecht

wijziging doorgeven
   T   0113 21 16 75
   F   0113 25 09 55
IVN Zeeland
Postbus 334, 4460 AS Goes
Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ Goes
zeeland@ivn.nl
www.ivn.nl/zeeland

wijziging doorgeven
   T   070 302 30 30
IVN Zuid-Holland
Zeestraat 100, 2518 AD Den Haag
zuidholland@ivn.nl
www.ivn.nl/zuidholland

wijziging doorgeven
   T   020 550 74 36
   F   020 550 74 37
JMA Vereniging Jongeren Milieu Actief
Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam
Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Amsterdam
info@jma.org
www.jma.org
Activiteiten: Jongeren Milieu Actief (JMA) laat met creatieve acties en ludieke materialen zien hoe makkelijk het is om iets te doen voor een beter milieu: Right here, Right now! Ga je ook voor duurzame actie? Kijk op www.jma.org voor meer info en bestel GRATIS actiematerialen! JMA voert verschillende projecten uit, waaronder het scholierennetwerk 'ecoNaction', waarbij circa 30 milieugroepen zijn aangesloten. Naast dit netwerk zijn er verdeeld over het land vier groepen actief die zich inzetten voor het milieu in hun regio. Het netwerk en de groepen bestaan uit vrijwilligers en worden ondersteund door betaalde krachten op het hoofdkantoor in Amsterdam. JMA is de jongerenorganisatie van Milieudefensie.
Informatie: Voor leden brengt JMA zes keer per jaar het blad 'Groene Golf' uit, voor de ecoNaction-groepen bestaat het blad 'ecoNaction-news'. Beide bladen geven actuele informatie over activiteiten en nieuwe projecten.

wijziging doorgeven
   T   030 236 89 25
JNM Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
Spuistraat 47/A1, 1012 SR Amsterdam
info@jnm.nl
www.jnm.nl
Activiteiten: De Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (afgekort JNM) is een vereniging voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die actief bezig willen zijn met natuurstudie en het organiseren van activiteiten in en met de natuur.
De activiteiten vinden plaats tot in alle uithoeken van Nederland en soms zelfs tot ver over de grens. Activiteiten, zoals excursies, kampen, festivals en lezingen, worden door de leden zelf georganiseerd. De nadruk ligt bij de JNM vooral op de natuurstudie, het actief helpen organiseren van activiteiten en gezelligheid. In de zomervakantie zijn dat de zomerkampen, die meestal een dag of tien duren. In de andere vakanties of in het weekend zijn dat twee- tot vijfdaagse kampen of excursies die door de werkgroepen en afdelingen georganiseerd worden.
Informatie: Tijdschrift ‘Trias’ verschijnt vier keer per jaar. Tweede website: www.zomerkamp.nl

wijziging doorgeven
   T   035 542 04 46
   F   035 542 18 19
Kasteel Groeneveld
Activiteiten: Kasteel Groeneveld ontwikkelt tentoonstellingen en andere activiteiten over natuur en landschap. Voor scholieren worden educatieve programma's ontwikkeld.

De Kleine Aarde DKA
Activiteiten: De stichting De Kleine Aarde heeft in 2010 de deuren gesloten. In vervolg daarop heeft de gemeente Boxtel na een selectie ons gevraagd een plan op te stellen. Hèt uitgangspunt voor de gemeente is ‘het voortzetten van het gedachtegoed van De Kleine Aarde’. Verdere uitgangspunten zijn dat er een haalbare exploitatie komt, innovatieve duurzame bedrijvigheid zich vestigt en De Kleine Aarde lokaal, regionaal en landelijk bekendheid verwerft. Voor meer informatie verwijzen we naar ons plan waarvan een link op deze pagina is te vinden.
We hebben ons plan met een groot aantal personen en bedrijven besproken. Van grote ondernemingen tot zzp-ers, van groen en gezondheid tot bouw en detailhandel. We hebben veel enthousiasme en steun ontmoet.
De Kleine Aarde staat open voor ondernemers, onderwijs en overheid. Wilt u weten of deelname aan De Kleine Aarde wat voor u is dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op info@dekleineaarde.nl

wijziging doorgeven
   T   030 231 47 97
   F   030 236 89 07
KNNV vereniging voor veldbiologie
Postbus 310, 3700 AH Zeist
Boulevard 12, 3707 BM Zeist
bureau@knnv.nl
www.knnv.nl
Activiteiten: De KNNV zet zich in voor bevordering van natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. De vereniging organiseert excursies, kampen, reizen en lezingen.

wijziging doorgeven
   T   033 465 36 56
   F   033 465 43 77
Landelijk Fietsplatform
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Berkenweg 30, 3818 LB Amersfoort
slf@fietsplatform.nl
www.fietsplatform.nl
Activiteiten: Nederland is een fietsland bij uitstek. De meeste recreatieve fietstochten worden gefietst in de eigen omgeving. Maar ook verder van huis is het prima fietsen. De Landelijke Fietsroutes (LF-routes) van het Landelijk Fietsplatform laten u kennismaken met een grote diversiteit aan landschappen. Van bos, heide en boerenland tot duinen, dijken en uiterwaarden. U fietst hoofdzakelijk op rustige, veilige binnenweggetjes en vrijliggende fietspaden. Ruim de helft van het 6500 km metende netwerk van LF-routes is in twee richtingen bewegwijzerd. De Fietsideeënkaart, die het Landelijk Fietsplatform jaarlijks uitgeeft, helpt u bij het plannen van uw route en geeft u daarnaast veel tips en informatie zodat u goed voorbereid op pad kunt.
Informatie: Gidsen met kaarten en fietsroutes.

wijziging doorgeven
   T   030 220 55 34
   F   030 220 55 44
Landschap Erfgoed Utrecht
Postbus 121, 3730 AC De Bilt
Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt
info@landschaperfgoedutrecht.nl
www.landschaperfgoedutrecht.nl

wijziging doorgeven
   T   0880 06 44 00
   F   0880 06 44 01
Landschap Noord-Holland
Postbus 222, 1850 AE Heiloo
Rechte Hondsbosschelaan 24a, 1851 HM Heiloo
info@landschapnoordholland.nl
www.landschapnoordholland.nl

wijziging doorgeven
   T   0880 06 44 00
   F   0880 06 44 01
Landschap Noord-Holland
Postbus 257, 1900 AG Castricum
Rechte Hondsbosschelaan 24a, 1851 HM Heiloo
info@landschapnoordholland.nl
www.landschapnoordholland.nl

wijziging doorgeven
   T   0529 40 17 31
   F   0529 40 12 52
Landschap Overijssel
Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen
info@landschap-ov.nl
www.landschapoverijssel.nl

wijziging doorgeven
   T   0529 40 17 31
   F   0529 40 12 52
Landschap Overijssel
Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen
info@landschap-ov.nl
www.landschapoverijssel.nl

wijziging doorgeven
   T   030 601 72 05
   F   030 601 72 06
DE LANDSCHAPPEN het samenwerkingsverband van de 12 provinciale Landschappen
Postbus 31, 3730 AA De Bilt
Bunnikseweg 27, 3732 HV De Bilt
secretariaat@landschappen.nl
www.landschappen.nl
Activiteiten: De provinciale landschappen zijn twaalf particuliere natuurbeschermingsorganisaties die zich inzetten voor de natuur. Behoud, beheer en ontwikkeling zijn de kernwoorden. Behalve voor natuur, is er ook oog voor de bijbehorende cultuurhistorie. Een landgoed, schaapskooi of historische boerderij is immers onlosmakelijk verbonden met de omgeving waarin het staat. DE LANDSCHAPPEN is het samenwerkingsverband van de provinciale landschappen en is in 1989 opgericht om ook op landelijk niveau de belangen van de provinciale landschappen te kunnen behartigen.

wijziging doorgeven
   T   0592 31 66 16
   F   0592 33 01 11
Landschapsbeheer Drenthe
Postbus 231, 9400 AE Assen
Nijend 18-A, 9465 TR Assen
drenthe@landschapsbeheer.com
www.landschapsbeheerdrenthe.nl

wijziging doorgeven
   T   0320 29 49 39
   F   0320 29 49 30
Landschapsbeheer Flevoland

wijziging doorgeven
   T   0512 38 38 00
   F   0512 38 14 57
Landschapsbeheer Friesland

wijziging doorgeven
   T   026 353 74 44
   F   026 443 77 50
Landschapsbeheer Gelderland

wijziging doorgeven
   T   050 534 51 99
   F   050 534 01 37
Landschapsbeheer Groningen
Roderwolderdijk 60, 9744 TH Groningen (Hoogkerk)
info@landschapsbeheergroningen.nl
www.landschapsbeheergroningen.nl

wijziging doorgeven
   T   030 234 50 10
   F   030 231 03 15
Landschapsbeheer Nederland
Postbus 9756, 3506 GT Utrecht
Kaap Hoorndreef 26, 3563 AT Utrecht
post@landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheer.nl

wijziging doorgeven
   T   0113 23 09 36
   F   0113 25 09 55
Landschapsbeheer Zeeland
Postbus 286, 4460 AR Goes
Klein Frankrijk 1, 4461 ZN Goes
info@landschapsbeheerzeeland.nl
www.landschapsbeheer.com/zeeland

wijziging doorgeven
   T   015 820 01 60
   F   015 820 01 60
Landschapsbeheer Zuid-Holland
Oude Delft 116, 2611 CG Delft
Oude Delft 116, 2611 CG Gouda
info@zh.landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheerzuidholland.nl

wijziging doorgeven
   T   030 243 08 72
   F   030 243 08 83
Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu
Activiteiten: Het doel van Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu is om de relatie tussen gezondheidsklachten en milieufactoren te verhelderen. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het MNGM lokale actiegroepen en werkt aan meer invloed en een betere rechtspositie voor burgers. Het MNGM tracht zijn doel te bereiken door het signaleren van milieuproblemen, het registreren van gezondheidsklachten en het bevorderen van de communicatie tussen overheid, milieuvervuilers en burgers.
Informatie: Nieuwsbrieven op internet, themacahiers, handleiding klachtenprocedures met katernen, schoolbrochure, diverse folders.

wijziging doorgeven
   T   0900 17 19 15
   F   030 230 50 71
Milieu Centraal
Herculesplein 357, ingang Westzijde, 3584 AA Utrecht
info@milieucentraal.nl
www.milieucentraal.nl
Activiteiten: Milieu Centraal is een landelijke organisatie die consumenten praktische en betrouwbare energie- en milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen. Een belangrijke activiteit van Milieu Centraal is het beantwoorden van vragen. Deskundige medewerkers geven dan een antwoord op maat. Ook kunnen consumenten op de website van Milieu Centraal zelf een antwoord zoeken op hun vraag. Daarnaast initieert Milieu Centraal communicatieprojecten over belangrijke milieu-onderwerpen, bijvoorbeeld over milieuvriendelijk bouwen en klussen, mobiliteit en voeding, het liefst in samenwerking met andere organisaties. Het voorkomt dat de consument in verwarring wordt gebracht door tegenstrijdige boodschappen van verschillende organisaties. Ook ondersteunt Milieu Centraal andere organisaties die consumenten willen voorlichten over milieusparend gedrag.
Informatie: Informatie voor particulieren, scholen, gemeenten en journalisten. Nationale bespaartest, Doe de weggooitest, Test uw milieukennis en Stel uw vraag.

wijziging doorgeven
   T   0592 31 11 50
   F   0592 33 02 01
Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6, 9401 HL Assen
info@mfdrenthe.nl
www.mfdrenthe.nl

wijziging doorgeven
   T   0320 25 35 05
   F   0320 25 19 10
Milieufederatie Flevoland

wijziging doorgeven
   T   0475 38 64 10
   F   0475 38 64 59
Milieufederatie Limburg
Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond
sml@milieufederatielimburg.nl

wijziging doorgeven
   T   075 635 15 98
   F   075 670 46 36
Milieufederatie Noord-Holland
Stationsstraat 38, 1506 DH Zaandam
mnh@mnh.nl
www.milieufederatienoordholland.nl

wijziging doorgeven
   T   010 476 53 55
   F   010 477 55 62
Milieufederatie Zuid-Holland
Postbus 22344, 3003 DH Rotterdam
Goudsesingel 6, 3011 KA Rotterdam
info@milieufederatie.nl
www.milieufederatie.nl

wijziging doorgeven
   T   020 531 89 30
   F   020 531 89 40
Milieukontakt Internationaal
Postbus 18185, 1001 ZB Amsterdam
Plantage Middenlaan 2d, 1018 DD Amsterdam
info@milieukontakt.nl
www.milieukontakt.nl
Activiteiten: Milieukontakt Internationaal ondersteunt de opbouw van een ecologisch duurzame samenleving in Midden-Europa, op de Balkan en in de voormalige Sovjet-Unie.

wijziging doorgeven
   T   030 230 35 75
   F   030 230 35 85
Nationale Jeugdraad
Maliebaan 127, 3581 CK Utrecht
info@jeugdraad.nl
www.jeugdraad.nl
Activiteiten: De Nationale Jeugdraad is een landelijke organisatie voor en door jongeren tussen de 12 en 30 jaar. De Jeugdraad wil dat jongeren kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat zij belangrijk vinden. Of het nu gaat om politieke invloed, hun eigen duurzame omgeving of om een evenement in een gemeente, de Jeugdraad maakt het mogelijk. Kijk voor alle projecten van de Jeugdraad op www.jeugdraad.nl.

wijziging doorgeven
   T   038 425 09 60
   F   038 421 91 66
Natuur en Milieu Overijssel
Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle
info@natuurmilieu.nl
www.natuurmilieu.nl

wijziging doorgeven
   T   030 256 73 50
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht
info@nmu.nl
www.nmu.nl

wijziging doorgeven
   T   050 313 08 00
Natuur- en milieufederatie Groningen
Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen
info@nmfgroningen.nl

wijziging doorgeven
   T   035 655 99 33
   F   035 656 31 74
Natuurmonumenten, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Postbus 9955, 1243 ZS 's-Graveland
Schaep en Burgh, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland
www.natuurmonumenten.nl
Activiteiten: Vereniging Natuurmonumenten is een grote particuliere natuurbeschermingsorganisatie, die zich inzet voor een leefbaar Nederland door middel van het aankopen en beheren van natuurgebieden. Met natuurontwikkeling en de aankoop van nieuwe gebieden geeft de vereniging de natuur meer ruimte in Nederland.
Informatie: Het tijdschrift 'Natuurbehoud' verschijnt vier keer per jaar. In diverse bezoekerscentra wordt voorlichting en educatie gegeven over natuurgebieden.

wijziging doorgeven
   T   020 568 87 55
   F   020 568 87 87
NCDO
Postbus 94020, 1090 GA Amsterdam
Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
info@ncdo.nl
www.ncdo.nl
Activiteiten: De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling streeft naar het versterken van het draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. Dit doet zij door activiteiten gericht op informatievoorziening, bewustwording, publieke discussie en meningsvorming met andere organisaties te ondernemen of projecten door derden op dit terrein mede te financieren. Alle activiteiten hebben tot doel een rechtvaardige wereld, met oog voor de belangen van huidige en toekomstige bewoners, te realiseren.

wijziging doorgeven
   T   020 435 07 00
   F   020 637 65 33
Nivon Natuurvrienden Nederland
Hilversumstraat 332, 1024 MB Amsterdam
info@nivon.nl
www.nivon.nl
Activiteiten: Ruim 37.000 leden en 3.000 vrijwilligers van het NIVON maken zich sterk voor duurzame recreatie in harmonie met natuur en milieu. Daarnaast zijn persoonlijke aandacht en solidariteit voor hen van groot belang. Natuurvrienden beheren wandelpaden, waaronder het bekende Pieterpad. Zij beheren 25 natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Ook organiseren zij actieve groepsvakanties, zoals trefkampen en wandeltrektochten. Daarnaast organiseert het NIVON activiteiten voor groepen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, zoals weekends voor eenoudergezinnen en vakantieweken voor asielzoekerskinderen.
Informatie: ‘Toorts’, vijf keer per jaar, wandelgidsen van onder andere het Pieterpad, e.d.

wijziging doorgeven
   T   035 655 98 48
   F   035 655 99 99
NJN Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
Postbus 9955, 1243 ZS 's-Graveland
info@njn.nl
www.njn.nl
Activiteiten: De NJN is een actieve vereniging voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar die geïnteresseerd zijn in veldbiologie en natuurbescherming. Elk weekend gaan groepjes jongeren op excursie; kijken naar vogels, determineren schelpen op het strand of luisteren naar het getik van vleermuizen op een batdetector. In alle schoolvakanties zijn er regionale kampen en in de zomer zijn er de zomerkampen. Deze duren 10 dagen en vinden in binnen- en buitenland plaats.
Informatie: Het landelijke blad ‘Amoeba’ verschijnt vijf maal per jaar en bevat verslagen en discussiestukken van al deze activiteiten.

wijziging doorgeven
   T   038 425 09 60
   F   038 421 91 66
NMO Natuur en Milieu Overijssel
Assendorperdijk 3, 8012 EG Zwolle
www.natuurenmilieuoverijssel.nl

wijziging doorgeven
   T   015 256 27 23
   F   015 257 86 63
NSG Nederlandse Stichting Geluidshinder
Postbus 381, 2600 AJ Delft
info@nsg.nl
www.nsg.nl
Activiteiten: De Nederlandse Stichting Geluidshinder geeft voorlichting over het voorkomen en bestrijden van geluidshinder. De NSG organiseert minstens een keer per jaar een landelijke studiedag en meermalen per jaar workshops over verschillende aspecten van geluidshinder.
Informatie: Het tijdschrift 'NSG-nieuws' verschijnt twee keer per jaar voor donateurs, daarnaast worden er rapporten en brochures over diverse soorten geluidshinder gepubliceerd.

wijziging doorgeven
   T   030 683 47 96
   F   035 683 61 52
NVB Nederlandse Vegetariërsbond
Larenseweg 26, 1221 CM Hilversum
info@vegetariers.nl
www.vegetariers.nl
Activiteiten: De vereniging stelt zich ten doel het vegetarisme te bevorderen, in de overtuiging dat dit leidt tot toeneming van de eerbied voor het dier en voor natuur en milieu en tot verbetering van de gezondheid. Belangenbehartiging en voorlichting gaan hierbij hand in hand.

wijziging doorgeven
   T   033 422 04 50
   F   033 422 04 51
Rover Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer
Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort
Utrechtseweg 59, 3818 EA Amersfoort
rover@rover.nl
www.rover.nl
Activiteiten: ROVER is de consumentenorganisatie voor iedereen die reist met het openbaar vervoer. Als reizigers kennen we de praktijk als geen ander. ROVER zorgt dat naar die ervaringen geluisterd wordt. ROVER pleit ervoor dat reizigers een goed product krijgen aangeboden: dat bus en trein op tijd rijden, tegen een aantrekkelijke prijs, en dat klachten van reizigers serieus genomen worden. De kwaliteit van het openbaar vervoer staat of valt met een goede dienstverlening. Daarnaast wil ROVER goede informatievoorziening, toegankelijkheid en veiligheid. ROVER wil dat het openbaar vervoer een goed alternatief blijft voor de auto.
Informatie: Het tijdschrift 'De Reiziger' verschijnt zes keer per jaar, folders en onderzoeksrapporten.

wijziging doorgeven
   T   070 373 50 00
   F   070 373 51 00
SenterNovem Den Haag
Juliana van Stolberglaan 3, 2509 AC Den Haag
www.senternovem.nl

wijziging doorgeven
   T   046 420 22 02
   F   046 452 82 60
SenterNovem Sittard
Swentiboldstraat 21, 6130 AA Sittard
www.senternovem.nl

wijziging doorgeven
   T   030 239 34 93
   F   030 231 64 91
SenterNovem Utrecht
Postbus 8242, 3503 RE Utrecht
Catharijnesingel 59, 3503 RE Utrecht
www.senternovem.nl

wijziging doorgeven
   T   038 455 35 53
   F   038 454 02 25
SenterNovem Zwolle
Dokter van Deenweg 108, 8000 GB Zwolle
www.senternovem.nl

wijziging doorgeven
   T   030 635 89 00
   F   030 635 89 05
SME Advies
Postbus 43016, 3540 AA Utrecht
Kanaalweg 29-H, 3526 KL Utrecht
sme@sme.nl
www.sme.nl
Activiteiten: SME Advies draagt op innovatieve wijze bij aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving vanuit sociaal-ecologisch perspectief.

wijziging doorgeven
   T   030 692 61 11
   F   030 692 29 78
Staatsbosbeheer Nederland SBB
Postbus 1300, 3970 BH Driebergen
Princenhof Park 1, 3972 NG Driebergen
www.staatsbosbeheer.nl
Activiteiten: Al meer dan 100 jaar beheert Staatsbosbeheer zo'n 232.000 hectare aan natuurgebieden in Nederland. Staatsbosbeheer is daarmee de grootste natuurbeheerder van ons land. De organisatie beheert niet alleen maar bossen. Het bos beslaat 'slechts' 90.000 hectare; de overige 140.000 hectare bestaan onder meer uit duinen, heide, uiterwaarden en moerasgebieden. Ook heeft Staatsbosbeheer de zorg voor verschillende cultuurhistorische elementen als forten en landgoederen. Sinds 1 januari 1998 is Staatsbosbeheer een zelfstandige overheidsorganisatie.
Informatie: Het magazine 'Onverwacht Nederland' verschijnt vier keer per jaar.

wijziging doorgeven
   T   024 329 70 70
Stichting de Bastei
Gerard Noodtstraat 121, 6511 ST Nijmegen
info@debastei.nl
www.debastei.nl
Activiteiten: coördineert natuur- en milieu onderwijs

wijziging doorgeven
   T   030 234 00 16
   F   030 230 28 30
Stichting De Noordzee SDN
Drieharingstraat 25, 3511 BH Utrecht
info@noordzee.nl
www.noordzee.nl
Activiteiten: Stichting De Noordzee is een professionele landelijke milieuorganisatie. Met een team van ruim 10 werknemers worden projecten uitgevoerd op het terrein van zeevaart, visserij, gifstoffen en bouwen in zee. Stichting De Noordzee is kritisch maar zoekt, vaak samen met overheid en bedrijven, naar schone en duurzame alternatieven. Naast het direct beïnvloeden van het (inter)nationale overheidsbeleid organiseert de stichting de educatieve projecten Coastwatch en RuimteRover, is zij initiator van ProSea (een milieucursus voor zeevarenden) en van het milieumissieschip. Stichting De Noordzee is ook een van de trekkers van de Week van de Zee (www.weekvandezee.nl), een landelijk evenement dat jaarlijks in mei plaatsvindt. Ook voert zij het secretariaat van de Europese milieuorganisatie Seas At Risk (SAR).
Informatie: Via de website, uitgave van een gratis digitaal ‘ZEEMAIL-magazine’ minimaal vier keer per jaar, diverse documenten en folders, lesmaterialen en ICT van Coastwatch en het spel RuimteRover.

wijziging doorgeven
   T   030 687 80 80
Stichting De Twaalf Ambachten
Mezenlaan 2, 5282 HB Boxtel
info@de12ambachten.nl
www.de12ambachten.nl
Informatie: De Twaalf Ambachten heeft jarenlang in Boxtel haar vestigingsplaats gehad.
Het terrein in Boxtel, met werkplaatsen, eigen ontwerp halfondergrondse energiebesparende gebouwen en bezoekerscentrum, is eind 2012 verkocht.
De nieuwe eigenaren van het terrein in Boxtel, Hein en Nicole van den Heuvel, zullen onder de naam De Weide Duurzaamheid veel activiteiten voortzetten: verkoop van publicaties en producten, rondleidingen en tegelkachelbouw.
(zie: De Weide).

Op de website gaat De Twaalf Ambachten op korte termijn haar voorlichting over betaalbare, milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde technische oplossingen ook in de nieuwe vorm van korte instructiefilms presenteren.
Basis hiervoor is de inmiddels ruim 30 jaar oude rubriek ‘Beter 1x Zien’ die we hiermee actualiseren en moderniseren.

De Stichting De Twaalf Ambachten is sinds begin 2013 gevestigd in Breskens.
Vier maal per jaar geeft De Twaalf Ambachten een Nieuwsbrief uit.

wijziging doorgeven
   T   071 514 37 19
Stichting Duinbehoud
Postbus 664, 2300 AR Leiden
Breestraat 89A, 2311 C Leiden
stichting@duinbehoud.nl
www.duinbehoud.nl
Activiteiten: De Stichting Duinbehoud is een landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de belangen van de natuur langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die willen genieten van de natuur. Door het voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert de Stichting Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Ook geeft zij voorlichting over de waarden en bedreigingen van het duin, het strand en de Noordzee. De Stichting Duinbehoud komt op voor de bescherming van de duinen. Zij voert actie tegen verdroging en vervuiling, tegen bebouwing van de duinen en tegen een vliegveld in zee.
Informatie: Tijdschrift 'Duin' verschijnt 4 keer per jaar. Daarnaast verschijnen er uitgaven zoals folders, rapporten, boekjes, video's, diaseries en lespakketten. Een algemene informatiefolder en een lijst met uitgaven kunnen worden opgevraagd.

wijziging doorgeven
   T   0800-4223344
   F   020 622 12 72
Stichting Greenpeace Nederland
Veemkade 18-20, 1019 GZ Amsterdam
info@greenpeace.nl
www.greenpeace.nl
Activiteiten: Greenpeace is een onafhankelijke, internationale milieuorganisatie. Greenpeace stelt mondiale milieuproblemen aan de kaak en dwingt oplossingen af die van essentieel belang zijn voor een gezonde 'groene' toekomst. Het werk van Greenpeace kent, naast de altijd geweldloze acties, ook pijlers als wetenschappelijk onderzoek, overleg met politiek en bedrijfsleven, voorlichting en educatie en het initiëren van oplossingen voor milieuproblemen.

wijziging doorgeven
   T   0592 31 35 52
   F   0592 31 80 89
Stichting het Drents Landschap
Postbus 83, 9400 AB Assen
Kloosterstraat 5, 9401 KD Assen
mail@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl

wijziging doorgeven
   T   0320 28 61 11
   F   0320 28 61 10
Stichting het Flevo-landschap
Postbus 2181, 8203 AD Lelystad
Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad
Info@flevolandschap.nl
www.flevo-landschap.nl

wijziging doorgeven
   T   026 355 35 55
   F   026 445 20 80
Stichting het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
Postbus 7005, 6801 HA Arnhem
Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem
info@mooigelderland.nl
www.mooigelderland.nl

wijziging doorgeven
   T   050 313 59 01
   F   050 313 89 79
Stichting Het Groninger Landschap

wijziging doorgeven
   T   077 473 75 75
   F   077 473 75 76
Stichting Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG Arcen
Rijjksstraatweg 1, 5943 AA Lomm
info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl

wijziging doorgeven
   T   030 220 55 55
   F   030 220 55 44
Stichting Het Utrechts Landschap
Postbus 121, 3730 AC De Bilt
Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt
info@utrechtslandschap.nl
www.utrechtslandschap.nl

wijziging doorgeven
   T   0113 56 91 10
   F   0113 56 91 11
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand
Dorpstraat 100 A, 4451 AC Heinkenszand
info@hetzeeuwselandschap.nl
www.hetzeeuwselandschap.nl

wijziging doorgeven
   T   010 272 22 22
   F   010 242 06 50
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

wijziging doorgeven
   T   010 477 18 74
Stichting Milieu Dichterbij
Postbus 21690, 3001 AR Rotterdam
Bijdorp Oost 8, 2992 LA Barendrecht
info@milieudichterbij.nl
www.milieudichterbij.nl
Activiteiten: Stichting Milieu Dichterbij ontwikkelt activiteiten met als doel: vergroting van bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van milieu en duurzame ontwikkeling. Doelgroepen zijn: kinderen, jongeren en volwassenen, scholen voor BO en VO en gemeenten.
Informatie: Stichting Milieu Dichterbij is een regionaal georiënteerde natuur- en milieu educatie centrum met o.a. een aanbod voor kleinere gemeenten zonder NME centrum. Wij vormen onderdeel van het Zuid-Hollandse netwerk van NME centra.

wijziging doorgeven
   T   035 655 93 59
   F   035 655 93 60
Stichting Milieubewustzijn
Noordereinde 56, 1243 JJ 's-Graveland
Activiteiten: Centrum voor harmonie in mens, werk en milieu. In co-creatie worden pioniers geadviseerd en begeleid om hun ideeën uit te laten groeien tot zelfdragende producten. Onderscheiden worden de volgende programmalijnen: educatiebezieling, eco-energetica, werk en werkgelegenheid en biologische landbouw.
Informatie: Driemaandelijkse nieuwsbrief.

wijziging doorgeven
   T   013 707 48 50
   F   013 707 48 88
Stichting Nationale Boomfeestdag
Postbus 330, 5000 AH Tilburg
Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg
info@boomfeestdag.nl
www.boomfeestdag.nl
Activiteiten: De stichting Nationale Boomfeestdag organiseert elk jaar de Boomfeestdag. In ruim 75% van de Nederlandse gemeenten worden projecten georganiseerd op scholen, worden excursies in het bos gehouden of planten kinderen een boompje of een struik. Op deze manier dragen ze hun eigen boompje bij aan een groene leefomgeving en leren ze omgaan met de natuur.
Informatie: Lesmateriaal en folders voor de Boomfeestdag.

wijziging doorgeven
   T   030 233 13 28
   F   030 233 13 11
Stichting Natuur en Milieu SNM
Postbus 1578, 3500 BN Utrecht
Hamburgerstraat 28a, 3512 NS Utrecht
info@natuurenmilieu.nl
www.natuurenmilieu.nl
Activiteiten: Natuur en Milieu is een onafhankelijke organisatie. Zij werkt aan rijke natuur, een divers landschap en een schone en groene leefomgeving via dialoog, lobby, juridische actie en publicitaire druk. Overheid en politiek zijn belangrijke gesprekspartners, maar ook bedrijfsleven, wetenschap en andere maatschappelijke organisaties, nationaal en internationaal.
Informatie: Het tijdschrift 'Terra' verschijnt acht keer per jaar, de electronische nieuwsbrief van Natuur en Milieu verschijnt maandelijks, studierapporten en informatiebrochures.

wijziging doorgeven
   T   024 684 22 94
   F   024 684 42 31
Stichting Nederlands Cultuurlandschap
Activiteiten: Stichting Nederlands Cultuurlandschap werkt aan het behoud en herstel van bestaande cultuurlandschappen en wil bijdragen aan het ontstaan van nieuwe agrarische landschappen met de nadruk op perceelsranden en op een duurzame financiering voor de boeren. Schoonheid, biodiversiteit en recreatie vormen haar motivatie daarbij.
Informatie: Het kwartaalblad 'landschappelijk' verschijnt vier keer per jaar. Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap is iedere woensdag en zondag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen. De doelstelling van Stichting Nederlands Cultuurlandschap staat verwoord in het 'Deltaplan voor het landschap'. Ook is onlangs het boek 'Nederland weer mooi' gepresenteerd (300 blz, 1200 kleurenfoto's) en is een lespakket verkrijgbaar.

wijziging doorgeven
   T   050 314 19 56
   F   050 314 23 74
Stichting Noorderbreedte
Damsterkade 5, 9711 SE Groningen
info@noorderbreedte.nl
www.noorderbreedte.nl
Activiteiten: Noorderbreedte geeft voorlichting over natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie van Friesland, Groningen en Drenthe.
Informatie: Het tijdschrift 'Noorderbreedte' over landschap, cultuurhistorie, natuur en milieu van Friesland, Groningen en Drenthe verschijnt zes keer per jaar. Daarnaast verschijnen regelmatig themanummers.

wijziging doorgeven
   T   020 570 78 08
   F   020 675 38 06
Stichting Reinwater
Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam
info@reinwater.nl
www.reinwater.nl
Activiteiten: Stichting Reinwater is een milieuorganisatie die zich inzet voor het tegengaan en het terugdringen van de vervuiling van het oppervlaktewater. Vooral de waterkwaliteit van de stroomgebieden van de Rijn, Maas en Schelde heeft haar aandacht. Reinwater werkt daaraan door onderzoek, beleidsbeïnvloeding, dialoog, educatie en voorlichting. Het milieuactieschip 'Reinwater' geeft voorlichting en educatie aan leerlingen en leerkrachten.
Informatie: Het tijdschrift 'Reinwater' verschijnt vier keer per jaar. Daarnaast geeft Reinwater informatieve publicaties en lespakketten op het gebied van watervervuiling uit.

wijziging doorgeven
   T   055 368 40 10
   F   055 360 06 15
Stichting Veldwerk Nederland, locatie Apeldoorn
Het Woldhuis 11, 7325 WN Apeldoorn
info@veldwerknederland.nl
www.veldwerknederland.nl
Activiteiten: Veldwerk Nederland is een particuliere stichting die zich richt op het versterken van een positieve betrokkenheid bij natuur en milieu. Zij doet dit door het ontwikkelen, verspreiden en uitvoeren van educatieve activiteiten. De medewerkers werken vanuit het beginsel 'leren door zelf ontdekken'. Dat gebeurt zowel vanuit de eigen veldstudiecentra als op locatie in binnen- en buitenland.

wijziging doorgeven
   T   0593 32 22 63
   F   0593 32 23 44
Stichting Veldwerk Nederland, locatie Orvelte
Activiteiten: Veldwerk Nederland is een particuliere stichting die zich richt op het versterken van een positieve betrokkenheid bij natuur en milieu. Zij doet dit door het ontwikkelen, verspreiden en uitvoeren van educatieve activiteiten. De medewerkers werken vanuit het beginsel 'leren door zelf ontdekken'. Dat gebeurt zowel vanuit de eigen veldstudiecentra als op locatie in binnen- en buitenland.

wijziging doorgeven
   T   023 528 75 74
   F   023 528 75 74
Stichting Vissenbescherming
Activiteiten: De Stichting Vissenbescherming is in 2000 opgericht om door middel van voorlichting aan publiek, bedrijfsleven en politiek het nodige draagvlak voor een betere behandeling van vissen en andere in het water levende dieren te creëren. Een aparte stichting is hiervoor hard nodig, want mensen tonen doorgaans minder respect voor vissen dan voor op het land levende dieren en vogels.

wijziging doorgeven
   T   020 460 42 10
   F   020 460 42 19
Stichting Wakker Dier
Postbus 92024, 1090 AA Amsterdam
info@wakkerdier.nl
www.wakkerdier.nl
Activiteiten: Wakker dier is een jonge, actieve campagne-organisatie met als doel het verbeteren van het welzijn van dieren in de bio-industrie en het onder de aandacht brengen van misstanden. De nevendoelstelling is het promoten van milieu-, mens- en diervriendelijke veeteelt (zoals de biologische houderij). De aandacht gaat daarbij naast varkens en kippen ook uit naar konijnen, eenden, kalkoenen en andere dieren die in de bio-industrie onder erbarmelijke omstandigheden worden vetgemest. Zie ook www.legbatterij.nl; www.koeindewei.nl.

wijziging doorgeven
   T   030 231 43 14
   F   030 234 39 86
Strohalm
Oude Gracht 42, 3511 AR Utrecht
info@strohalm.nl
www.strohalm.nl
Activiteiten: Strohalm, milieu- en maatschappijorganisatie sinds 1970, werkt aan mogelijkheden om iets te doen aan de oorzaken van vervuiling en armoede. Andere economische structuren moeten de weg vrij maken voor culturele verandering en een duurzame toekomst. Strohalm streeft naar een samenleving die iedereen nu en in de toekomst voorwaarden biedt om zich in vrijheid te ontplooien. Ze richt zich op projecten waarin mensen zélf een aanzet tot die samenleving kunnen geven.

wijziging doorgeven
   T   020 530 87 91
VEN (Vereniging Educaties Nederland)
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
secretariaat@venmail.info
www.venmail.info
Activiteiten: De Vereniging Educaties Nederland biedt een platform aan alle organisaties die zich met een vorm van omgevingseducatie bezighouden; ondersteunt de professionalisering van de educaties; lobbiet bij overheden om ervoor te zorgen dat omgevingseducaties een vaste plek in het beleid krijgen; zorgt ervoor dat wensen en ideeën van de praktijk ten uitvoer worden gebracht en onderhoudt daartoe een uitgebreid netwerk; zoekt ideeën en visies op die in het educatieve veld leven, stelt ze ter discussie en brengt ze eventueel in de praktijk.
Informatie: De VEN heeft een brochure op papier en digitaal. Deze is aan te vragen bij het secretariaat. Het 'NME tweeduizend 10-puntenplan' is een meerjarenvisie van de VEN tot 2010 (op het gebied van de natuur- en milieueducatie) en is verkrijgbaar via de website (elektronisch) of het secretariaat (gedrukt). Informatie over het VEN-lidmaatschap is te verkrijgen bij de secretaris, secretariaat@venmail.info.

wijziging doorgeven
   T   020 550 73 00
   F   020 550 73 10
Vereniging Milieudefensie VMD
Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam
Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Amsterdam
service@milieudefensie.nl
www.milieudefensie.nl
Activiteiten: Milieudefensie brengt milieuvriendelijke oplossingen dichterbij. Met onderzoek en informatie, door afspraken te maken met bedrijven en overheden, en -als praten niet helpt- door actie te voeren. Dat doet Milieudefensie samen met ruim honderd lokale afdelingen, met landelijke campagnes en in internationaal verband met zusterorganisaties in 55 landen. Op dit moment voert Milieudefensie onder andere campagne voor schone lucht, voor het behoud van de open groene ruimte, voor duurzame energie, gezond voedsel en eerlijke handel.
Informatie: Het tijdschrift 'Milieudefensie' verschijnt tien keer per jaar. Milieudefensie publiceert regelmatig over milieuonderwerpen.

wijziging doorgeven
   T   010 477 18 74
   F   010 477 18 74
Vereniging Tegen Milieubederf (VTM)
Postbus 21690, 3001 AR Rotterdam
Coolsingel 57, 3012 AB Rotterdam
vtm@vtm-milieu.nl
www.vtm-milieu.nl
Activiteiten: De VTM komt al sinds 1963 middels procedures en inspraak op voor een goede leefomgevingskwaliteit in het Rijnmondgebied.
Speerpunten voor de komende jaren zijn: behoud van open landschap, luchtkwaliteit, geluid en een duurzame ontwikkeling van het Rijnmondgebied. Sinds juli 2005 heeft VTM haar milieucommunicatieve en -educatieve activiteiten ondergebracht in de Stichting Milieu Dichterbij.

wijziging doorgeven
   T   0512 38 14 48
   F   0512 38 29 73
Vereniging voor Natuurbescherming it Fryske Gea
Postbus 3, 9244 ZN Beetsterzwaag
Van Harinxmaweg 17, 9246 TL Olterterp
info@fryskegea.nl
www.fryskegea.nl

wijziging doorgeven
   T   0317 46 73 46
   F   0317 42 02 96
Vlinderstichting
Postbus 506, 6700 AM Wageningen
Mennonietenweg 10, 6702 AD Wageningen
info@vlinderstichting.nl
www.vlinderstichting.nl
Activiteiten: De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland. Naast specifiek onderzoek aan vlinders wordt ook algemeen ecologisch onderzoek verricht en worden inrichtings- en beheersplannen opgesteld. Dit gebeurt vaak in opdracht van derden, bijvoorbeeld het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Door middel van educatie en voorlichting probeert de stichting vlinders bij een breed publiek onder de aandacht te brengen: door de uitgave van boeken en lespakketten, het leveren van levend materiaal voor educatieve doeleinden en het verzorgen van cursussen, excursies, lezingen en tentoonstellingen.
Informatie: Het tijdschrift 'Vlinders' verschijnt vier maal per jaar. Waar mogelijk werkt de Vlinderstichting samen met andere nationale en internationale organisaties.

wijziging doorgeven
   T   026 327 11 03
VOBULA Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen
Grijpskerkstraat 34, 6835 DJ Arnhem
info@vobula.nl
www.vobula.nl
Activiteiten: De Stichting VOBULA organiseert kampen met vrijwilligers, waarin verspreid door Nederland 1 of 2 weken aan natuur- en landschapsbehoud wordt gewerkt. Zonder winstoogmerk en met een beperkt budget brengt VOBULA folders uit om nieuwe deelnemers voor deze kampen te interesseren. Dat komt volledig ten goede aan de natuur.
Informatie: Kampenfolder

wijziging doorgeven
   T   030 693 77 00
   F   030 691 88 44
Vogelbescherming Nederland
Postbus 925, 3700 AX Zeist
Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist
www.vogelbescherming.nl
Activiteiten: Vogelbescherming zet zich in voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Landelijk naar overheid en politiek toe, maar ook samen met o.a. boerenorganisaties, waterschappen, provincies en collega-organisaties. Lokaal in samenwerking met duizenden vrijwilligers en vele vogelwerkgroepen. Internationaal als partner van BirdLife International, de organisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van vogels en natuur.
Informatie: Het tijdschrift 'Vogels' verschijnt vijf keer per jaar, het jeugdtijdschrift 'Vrije Vogels' zes keer per jaar. In het Vogelinformatiecentrum (tel. 030-6937777) worden allerlei artikelen zoals nestkastjes, verrekijkers, kaarten en diverse publicaties aangeboden.

wijziging doorgeven
   T   0517 49 36 93
   F   0517 49 36 01
Waddenvereniging
Postbus 90, 8860 AB Harlingen
Voorstraat 16/18, 8861 BK Harlingen
info@waddenvereniging.nl
www.waddenvereniging.nl
Activiteiten: De Waddenvereniging stelt zich tot doel het waddengebied te beschermen en te behouden voor generaties na ons. Zij doet dat door politieke lobby, beleidsbeïnvloeding, juridische acties, voorlichting en educatie.
Informatie: Het ‘Waddenmagazine’ verschijnt drie keer per jaar. Daarnaast verschijnt drie keer per jaar een WADDENnieuwsbrief.

wijziging doorgeven
   T   0900 19 62 02
   F   030 693 04 08
Wereld Natuur Fonds Nederland WNF
Postbus 7, 3700 AA Zeist
Driebergseweg 10, 3708 JB Zeist
info@wnf.nl
www.wnf.nl
Activiteiten: Het Wereld Natuur Fonds is een van de 27 nationale organisaties van het World Wide Fund for Nature (WWF). Het Wereld Natuur Fonds voert actie om het leefgebied van vele dier- en plantensoorten veilig te stellen. Naast bescherming en ontwikkeling van nationale natuurgebieden richt de organisatie zich op het behoud en beheer van bijvoorbeeld de oerbossen in Oost-Europa of de rivieren in Afrika.
Informatie: Het donateursmagazine 'Panda' verschijnt vier keer per jaar, het jeugdblad 'Tam Tam' tien keer per jaar. Ook zijn er zijn folders, brochures en publicaties over bijvoorbeeld beschermde dieren en planten en natuurgebieden. Voor werkstukken en spreekbeurten op school kun je bellen.

wijziging doorgeven
   T   0113 23 00 75
   F   0113 25 09 55
Zeeuwse Milieufederatie
Postbus 334, 4460 AS Goes
Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ Goes
info@zmf.nl
www.zmf.nl

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.