Overheidsinstellingen

Overheidsinstellingen

Wiki NME Podium
 
wijziging doorgeven
   T   070 348 60 60
   F   070 348 62 56
Adviesraad Internationale Vraagstukken AIV
Postbus 20061, 2500 EB Den Haag
Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
aiv@minbuza.nl
www.aiv-advies.nl

wijziging doorgeven
   T   070 311 09 20
   F   070 360 89 92
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag
secretariaat@awt.nl
www.awt.nl

wijziging doorgeven
   T   070 392 40 01
   F   070 365 28 36
AER Algemene Energie Raad
Postbus 11723, 2502 AS Den Haag
Adelheidstraat 8, 2595 ED Den Haag
info@energieraad.nl
www.energieraad.nl

wijziging doorgeven
   T   030 234 28 00
   F   030 234 22 60
Afval Overleg Orgaan
Postbus 19015, 3501 DA Utrecht
Catherijnesingel 55, 3511 GD Utrecht
secretariaat@aoo.nl
www.aoo.nl

wijziging doorgeven
   T   0900-9394
   F   020 608 39 00
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Sparklerweg 16, 1096 BA Amsterdam
communicatie@dwr.nl
www.agv.nl

wijziging doorgeven
   T   030 634 57 00
   F   030 634 59 99
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550, 3990 GJ Houten
Poldermolen 2, 3994 DD Houten
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

wijziging doorgeven
   T   0299 66 30 00
   F   0299 66 33 33
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 130, 1135 ZK Edam
Schepenmakersdijk 16, 1135 AG Purmerend
info@hhnk.nl
www.hhnk.nl

wijziging doorgeven
   T   015 260 81 08
   F   015 212 49 68
Hoogheemraadschap van Delfland
Postbus 3061, 2601 DB Delft
Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
info@hhdelfland.nl
www.hhdelfland.nl

wijziging doorgeven
   T   071 306 30 63
   F   071 512 39 16
Hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156, 2300 AD Leiden
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
post@rijnland.net
www.rijnland.net

wijziging doorgeven
   T   010 453 72 00
   F   010 413 06 94
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam
Maasboulevard 123, 3063 GK Rotterdam
info@hhsk.nl
www.schielandendekrimpenerwaard.nl

wijziging doorgeven
   T   070 356 41 00
   F   070 356 46 83
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001, 2500 EA Den Haag
Binnenhof 19, 2513 AA Den Haag
www.minaz.nl

wijziging doorgeven
   T   070 426 64 26
   F   070 363 91 53
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag
Schedeldoeksehaven 200, 2511 EZ Den Haag
info@minbzk.nl
www.minbzk.nl

wijziging doorgeven
   T   070 348 64 86
   F   070 348 48 48
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061, 2500 EB Den Haag
Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
minbuza@buza.minbuza.nl
www.minbuza.nl

wijziging doorgeven
   T   070 318 81 88
   F   070 318 78 88
Ministerie van Defensie
Postbus 20701, 2500 ES Den Haag
Plein 4, 2511 CR Den Haag
www.mindef.nl
Informatie: Voor vragen en opmerkingen over Defensie neemt u contact op met de publieksvoorlichting van het ministerie van Defensie. De publieksvoorlichting is ondergebracht bij Postbus 51.

Telefoon: 0800-8051 (gratis), bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur.
E-mail: U kunt uw vraag per e-mail stellen middels het contactformulier op www.postbus51.nl.

wijziging doorgeven
   T   070 379 89 11
   F   070 347 40 81
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101, 2500 EC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
ezinfo@postbus51.nl
www.ez.nl

wijziging doorgeven
   T   070 342 80 00
   F   070 342 79 00
Ministerie van FinanciŽn
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag
Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag
www.minfin.nl

wijziging doorgeven
   T   070 370 79 11
   F   070 370 79 00
Ministerie van Justitie
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Schedelhoeksehaven 100, 2511 EX Den Haag
justitie@postbus51.nl
www.justitie.nl

wijziging doorgeven
   T   070 378 68 68
   F   070 378 61 00
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
www.minlnv.nl

wijziging doorgeven
   T   070 412 34 56
   F   070 412 34 50
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
Rijnstraat 50, 2511 VE Den Haag
ocwinfo@postbus51.nl
www.minocw.nl

wijziging doorgeven
   T   070 333 44 44
   F   070 333 40 33
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag
info@szw.nl
www.szw.nl

wijziging doorgeven
   T   070 351 61 71
   F   070 351 78 95
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag
www.minvenw.nl

wijziging doorgeven
   T   070 340 79 11
   F   070 340 78 34
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
www.minvws.nl

wijziging doorgeven
   T   070 339 39 39
   F   070 339 13 51
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
www.minvrom.nl

wijziging doorgeven
   T   070 356 35 63
   F   070 360 75 72
Nationale Ombudsman
Postbus 93122, 2509 AC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 151, 2594 AG Den Haag
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl

wijziging doorgeven
   T   070 310 00 00
   F   070 356 14 74
Onderwijsraad

wijziging doorgeven
   T   070 426 44 26
   F   070 365 13 80
Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag
www.raadvanstate.nl

wijziging doorgeven
   T   079 368 73 11
   F   079 362 14 87
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
Postbus 7100, 2701 AC Zoetermeer
Plein van de Verenigde Naties 21, 2719 EG Zoetermeer
mail@rvz.net
www.rvz.net

wijziging doorgeven
   T   033 461 99 48
   F   033 461 53 10
Raad voor het Landelijk Gebied
Stationsplein 14, 3818 LE Amersfoort
raad.landelijk.gebied@minlnv.nl
www.rlg.nl

wijziging doorgeven
   T   070 315 52 10
   F   070 315 52 20
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO
Postbus 93051, 2509 AB Den Haag
Emmapark 6, 2595 ET Den Haag
bureau@rmno.nl
www.rmno.nl

wijziging doorgeven
   T   070 426 03 31
   F   070 426 03 29
Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking RAWOO
Postbus 29777, 2502 LT Den Haag
Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag
rawoosec@rawoo.nl
www.rawoo.nl

wijziging doorgeven
   T   070 340 52 94
   F   070 340 54 46
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling RMO
Postbus 16139, 2500 BC Den Haag
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
rmo@adviesorgaan-rmo.nl
www.adviesorgaan-rmo.nl

wijziging doorgeven
   T   070 351 96 25
   F   070 351 96 26
Raad voor Verkeer en Waterstaat RVW
Postbus 90653, 2509 LR Den Haag
Jan van Nassaustraat 125, 2596 BS Den Haag
secretariaat@raadvenw.nl
www.raadvenw.nl

wijziging doorgeven
   T   030 274 91 11
   F   030 274 29 71
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
info@rivm.nl
www.rivm.nl

wijziging doorgeven
   T   070 349 94 99
   F   070 383 25 35
Sociaal Economische Raad SER
Postbus 90405, 2509 LK Den Haag
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
ser.info@ser.nl
www.ser.nl

wijziging doorgeven
   T   070 351 97 51
   F   070 354 46 42
Unie van Waterschappen
Postbus 93218, 2509 AE Den Haag
Koningskade 40, 2596 AA Den Haag
info@uvw.nl
www.uvw.nl

wijziging doorgeven
   T   070 339 15 05
   F   070 339 19 70
VROM-Raad
Postbus 30949/IPC 105, 2500 GX Den Haag
Oranje Buitensingel 6, 2500 GX Den Haag
vromraad@minvrom.nl
www.vromraad.nl

wijziging doorgeven
   T   058 212 60 15
   F   058 212 01 58
Wadden Advies Raad WAR
Postbus 392, 8901 BD Leeuwarden
Lange Marktstraat 5, 8911 AD Leeuwarden
info@raadvoordewadden.nl
www.waddenadviesraad.nl

wijziging doorgeven
   T   076 564 10 00
   F   076 564 10 11
Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
Kantoor Hof van Breda, Bergschot 69-1, 4817 PA Breda
info@brabantsedelta.nl
www.brabantsedelta.nl

wijziging doorgeven
   T   073 615 66 66
   F   073 615 66 00
Waterschap De AA en Maas
Postbus 5049, 5201 CA 's-Hertogenbosch
Pettelaarpark 70, 5216 PP ís-Hertogenbosch
info@aaenmaas.nl
www.aaenmaas.nl

wijziging doorgeven
   T   0411 61 86 18
   F   0411 61 86 88
Waterschap de Dommel
Postbus 10001, 5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
info@dommel.nl
www.dommel.nl

wijziging doorgeven
   T   038 455 72 00
   F   038 453 01 11
Waterschap Groot Salland
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle
info@wgs.nl
www.wgs.nl

wijziging doorgeven
   T   078 639 71 00
   F   078 631 18 71
Waterschap Hollandse Delta
Postbus 469, 3300 AL Dordrecht
Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht
2005005@wshd.nl
www.wshd.nl

wijziging doorgeven
   T   0598 69 38 00
   F   0598 69 38 93
Waterschap Hunze en AA's
Postbus 195, 9640 AD Veendam
Aquapark 5, 9641 PJ Veendam
waterschap@hunzeenaas.nl
www.hunzeenaas.nl

wijziging doorgeven
   T   050 304 89 11
   F   050 304 82 26
Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18, 9700 AA Groningen
Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen
info@noorderzijlvest.nl
www.noorderzijlvest.nl

wijziging doorgeven
   T   077 389 11 11
   F   077 387 36 05
Waterschap Peel en Maasvallei
Postbus 3390, 5902 RJ Venlo
Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo
info@wpm.nl
www.wpm.nl

wijziging doorgeven
   T   0522 27 67 67
   F   0522 27 67 99
Waterschap Reest en Wieden
Postbus 120, 7940 AC Meppel
Blankenstein 540, 7943 PA Meppel
Waterschap@reestenwieden.nl
www.reestenwieden.nl

wijziging doorgeven
   T   0546 83 25 25
   F   0546 82 11 76
Waterschap Regge en Dinkel
Postbus 5006, 7600 GA Almelo
Kooikerweg 1, 7609 PZ Almelo
info@wrd.nl
www.wrd.nl

wijziging doorgeven
   T   0314 36 93 69
   F   0314 34 32 58
Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem
info@wrij.nl
www.wrij.nl

wijziging doorgeven
   T   0344 64 90 90
   F   0344 64 90 99
Waterschap Rivierenland
Postbus 599, 4000 AN Tiel
Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
info@wsrl.nl
www.waterschaprivierenland.nl

wijziging doorgeven
   T   046 420 57 00
   F   046 420 57 01
Waterschap Roer en Overmaas
Postbus 185, 6130 AD Sittard
Parklaan 10, 6131 KG Sittard
info@overmaas.nl
www.overmaas.nl

wijziging doorgeven
   T   033 434 60 00
   F   033 434 63 00
Waterschap Vallei en Eem
Postbus 330, 3830 AJ Leusden
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
info@wve.nl
www.wve.nl

wijziging doorgeven
   T   0524 59 22 22
   F   0524 59 22 00
Waterschap Velt en Vecht
Postbus 330, 7740 AH Coevorden
Burgemeester Feithsingel 2, 7742 BP Coevorden
info@veltenvecht.nl
www.veltenvecht.nl

wijziging doorgeven
   T   055 527 29 11
   F   055 527 27 04
Waterschap Veluwe
Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn
Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn
waterschap@veluwe.nl
www.veluwe.nl

wijziging doorgeven
   T   0115 64 10 00
   F   0115 64 12 00
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Postbus 88, 4530 AB Terneuzen
Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen
info@wszv.nl
www.wszv.nl

wijziging doorgeven
   T   0118 62 10 00
   F   0118 62 19 90
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg
communicatie@wze.nl
www.wze.nl

wijziging doorgeven
   T   0320 27 49 11
   F   0320 24 79 19
Waterschap Zuiderzeeland
Postbus 229, 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad
waterschap@zuiderzeeland.nl
www.zuiderzeeland.nl

wijziging doorgeven
   T   0475 39 44 44
   F   0475 31 16 05
Waterschapsbedrijf Limburg
Postbus 314, 6404 A H Roermond
Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond
info@wbl.nl
www.wbl.nl

wijziging doorgeven
   T   070 356 46 00
   F   070 356 46 85
Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid WRR
Postbus 20004, 2500 EA Den Haag
Lange Vijverberg 4-5, 2513 AC Den Haag
postmaster@wrr.nl
www.wrr.nl

wijziging doorgeven
   T   058 292 22 22
   F   058 292 22 23
Wetterskip Frysl‚n
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
info@wetterskipfryslan.nl
www.wetterskipfryslan.nl

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.