Ministeries

Ministeries

Wiki NME Podium
 
wijziging doorgeven
   T   070 356 41 00
   F   070 356 46 83
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001, 2500 EA Den Haag
Binnenhof 19, 2513 AA Den Haag
www.minaz.nl

wijziging doorgeven
   T   070 426 64 26
   F   070 363 91 53
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag
Schedeldoeksehaven 200, 2511 EZ Den Haag
info@minbzk.nl
www.minbzk.nl

wijziging doorgeven
   T   070 348 64 86
   F   070 348 48 48
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061, 2500 EB Den Haag
Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
minbuza@buza.minbuza.nl
www.minbuza.nl

wijziging doorgeven
   T   070 318 81 88
   F   070 318 78 88
Ministerie van Defensie
Postbus 20701, 2500 ES Den Haag
Plein 4, 2511 CR Den Haag
www.mindef.nl
Informatie: Voor vragen en opmerkingen over Defensie neemt u contact op met de publieksvoorlichting van het ministerie van Defensie. De publieksvoorlichting is ondergebracht bij Postbus 51.

Telefoon: 0800-8051 (gratis), bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur.
E-mail: U kunt uw vraag per e-mail stellen middels het contactformulier op www.postbus51.nl.

wijziging doorgeven
   T   070 379 89 11
   F   070 347 40 81
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101, 2500 EC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
ezinfo@postbus51.nl
www.ez.nl

wijziging doorgeven
   T   070 342 80 00
   F   070 342 79 00
Ministerie van FinanciŽn
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag
Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag
www.minfin.nl

wijziging doorgeven
   T   070 370 79 11
   F   070 370 79 00
Ministerie van Justitie
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Schedelhoeksehaven 100, 2511 EX Den Haag
justitie@postbus51.nl
www.justitie.nl

wijziging doorgeven
   T   070 378 68 68
   F   070 378 61 00
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
www.minlnv.nl

wijziging doorgeven
   T   070 412 34 56
   F   070 412 34 50
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
Rijnstraat 50, 2511 VE Den Haag
ocwinfo@postbus51.nl
www.minocw.nl

wijziging doorgeven
   T   070 333 44 44
   F   070 333 40 33
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag
info@szw.nl
www.szw.nl

wijziging doorgeven
   T   070 351 61 71
   F   070 351 78 95
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag
www.minvenw.nl

wijziging doorgeven
   T   070 340 79 11
   F   070 340 78 34
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
www.minvws.nl

wijziging doorgeven
   T   070 339 39 39
   F   070 339 13 51
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
www.minvrom.nl

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.