Centra voor ontwikkelingssamenwerking

Centra voor ontwikkelingssamenwerking

Wiki NME Podium
 
wijziging doorgeven
   T   058 215 77 71
   F   058 215 77 72
COS Fryslân
Eewal 56, 8911 GT Leeuwarden
info@cosfryslan.nl
www.cosfryslan.nl

wijziging doorgeven
   T   024 323 30 18
   F   024 323 06 44
COS Gelderland
Prins Hendrikstraat 5, 6521 AV Nijmegen
info@cosgelderland.nl
www.cosgelderland.nl

wijziging doorgeven
   T   050 520 71 10
   F   050 520 71 19
COS Groningen
Verlengde Hereweg 85C III, 9725 AC Groningen
info@cosgroningen.nl
www.cosgroningen.nl

wijziging doorgeven
   T   0475 31 50 55
   F   0475 33 15 29
COS Limburg
Godsweerdersingel 17, 6041 GJ Roermond
info@coslimburg.nl
www.coslimburg.nl

wijziging doorgeven
   T   078 639 04 75
   F   078 639 05 29
COS Nederland
Wijnstraat 237, 3311 BV Dordrecht
vereniging@cosnederland.nl
www.cosnederland.nl

wijziging doorgeven
   T   040 244 30 63
   F   040 245 16 68
COS Oost Brabant
Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven
info@cosbrabant.nl
www.cosbrabant.nl

wijziging doorgeven
   T   038 421 19 25
   F   038 423 08 65
COS Overijssel
Postbus 1474, 8001 BL Zwolle
Papenstraat 5, 8011 PL Zwolle
info@cosoverijssel.nl
www.cosoverijssel.nl

wijziging doorgeven
   T   030 231 10 94
   F   030 236 44 03
COS Utrecht
Postbus 176, 3500 AD Utrecht
Telingstraat 2, 3512 GV Utrecht
info@cosutrecht.nl
www.cosutrecht.nl

wijziging doorgeven
   T   013 535 15 23
   F   013 543 70 96
COS West en Midden Brabant
Spoorlaan 346, 5038 EC Tilburg
info@cosbrabant.nl
www.cosbrabant.nl

wijziging doorgeven
   T   0113 25 00 51
   F   0113 25 09 55
COS Zeeland
Postbus 2125, 4460 MC Goes
Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ Goes
info@coszeeland.nl
www.coszeeland.nl

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.