3e Vrijplaats Circulaire Economie van het RDN

Wiki NME Podium
 

3e Vrijplaats Circulaire Economie van het RDN

Circulaire materiaalstromen

 

Op 10 april, van 9.30 tot 16.30 uur, organiseert het aanjaagteam van het Rijksduurzaamheidsnetwerk (RDN) een derde vrijplaats voor het aanjagen van collectieve actie richting een circulaire economie op nationaal niveau.

Deze keer wordt de aandacht gericht op concrete materiaalstromen, en de vraag of en hoe we deze intelligenter kunnen inrichten. Met een diverse en gefocuste groep van 70-100 mensen wordt er – voor de duur van een dag – samengewerkt en geëxperimenteerd: hoe kunnen we concrete materiaalstromen (meer) laten circuleren.

U wordt uitgenodigd om uw vragen en problemen over concrete materiaalstromen in te brengen. De andere deelnemers gaan u met kennis en creativiteit helpen om vragen te beantwoorden als:

  • Hoe is deze materiaalstroom verder circulair in te richten?
  • Hoe kunnen we bij elke stap waarde toevoegen ipv het materiaal te laten degraderen?
  • Hoe financieren we deze transitie?
  • Welke samenwerking gaan we daartoe aan?
     

Alle materiaalstromen kunnen aan bod komen.

Eén materiaalstroom geven we extra aandacht door er een ontwerpatelier voor in te richten.

Als u direct weet welke materiaalstroom (en welk netwerk) veel baat erbij kan hebben als het op 10 april centraal mag staan, meld u dan bij Julien Haffmans.

In september 2014 kunt u de 4e Vrijplaats CE tegemoet zien. Op 10 april betrekken we u graag bij de voorbereiding daarvan. In de vierde ronde kunt u ideeën, thema's, werkvormen en netwerkcontacten inbrengen.

 

Meer informatie

Download de uitnodiging voor meer informatie en het (voorlopige) programma.

 

 

 

 

 
30-05-2013 t/m 31-05-2013
05-11-2013 t/m 06-11-2013
25-01-2014
22-03-2014
08-04-2014
23-04-2014 t/m 25-04-2014
12-05-2014 t/m 18-05-2014
13-05-2014
17-05-2014 t/m 25-05-2014
20-05-2014
22-05-2014
24-05-2014 t/m 25-05-2014
25-05-2014
27-05-2014
05-06-2014
18-06-2014 t/m 21-06-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
15-09-2014 t/m 16-09-2014
27-10-2014 t/m 28-10-2014
18-11-2014 t/m 20-11-2014
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.