Collegereeks 'Psychologie voor duurzaamheid'

Wiki NME Podium
 

Collegereeks 'Psychologie voor duurzaamheid'

Menselijk gedrag begrijpen én veranderen 

Duurzaamheid gaat in de kern over het veranderen van gedrag – en niets is zo weerbarstig als het menselijk doen en laten. Alleen daardoor al is het realiseren van duurzaamheid een lastige opgave. Als een van de belangrijkste sleutels voor duurzaamheid zijn inzichten uit de psychologie onmisbaar voor iedere serieuze duurzaamheidsprofessional.

 

Toch zijn er vele vragen te stellen rondom duurzaam gedrag. Uit eigen ervaring weet menigeen dat het soms de spreekwoordelijke stok is die de grootste kans op succes biedt. Vaker is het echter het voorhouden van de wortel waarmee het gewenste gedrag kan worden verleid – en af en toe biedt een combinatie van beide juist soelaas. Maar onder welke voorwaarden werken diverse strategieën voor duurzame gedragsverandering? Hoe altruïstisch is de mens aangelegd? Of zijn we in beginsel eigenlijk allemaal graaiers? En is het verstandig om radicaal te interveniëren in gedragspatronen of is het geven van kleine zetjes (‘nudges’) in de regel de beste manier? En hoe beïnvloed je mensen die op een heel andere manier naar de wereld – en daarmee naar duurzaamheid – kijken dan jijzelf?

 

Of het nu gaat om het sneller realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, duurzaamheid binnen organisaties te laten beklijven of het effectief vermarkten van duurzame producten: kennis van de werking van de menselijke psyche is essentieel om bewegingen richting duurzaamheid te versnellen. Een betere wereld begint bij betere mensenkennis.

 

Inspirerende bijdragen vanuit wetenschap én praktijk

ImpactAcademy nodigt u uit om dit najaar deel te nemen aan de nieuwe editie van de collegereeks ‘Psychologie voor Duurzaamheid’.

 

In de eerste maanden van 2014 organiseerde ImpactAcademy met succes de eerste editie van deze

collegereeks – de animo was bijzonder groot en de waarderingen van de deelnemers waren goed. Deze tweede editie van de collegereeks kenmerkt zich wederom door inspirerende bijdragen van vooraanstaande experts op het snijvlak van duurzaamheid en de psychologie.

 

Ieder van deze experts biedt u vanuit de wetenschap en de praktijk inzichten uit de psychologie voor duurzaamheid. Doordat zij dat doen vanuit hun eigen specialisme maakt u kennis met een rijkdom  aan perspectieven, ideeën en de mogelijke toepassingen daarvan. Daarmee biedt ook deze collegereeks een rijke en verrijkende leerervaring waarmee u zich in zowel uw duurzame denken als uw duurzame doen ontwikkelt.

 

Programma

Het programma van de collegereeks is opgebouwd uit vijf colleges van vooraanstaande experts:

 

College 1 Beleid maken op gedragspatronen: ervaringen van de Nederlandse overheid

                Dr. Odette van de Riet (teamleider Behavioral Insights Team Ministerie van I&M)

 

College 2 Van geven tot graaien: duurzaamheid, liefde en andere menselijke gebreken

                Prof.dr. Roos Vonk (hoogleraar Radboud Universiteit)

 

College 3 Macht der gewoonte: duurzaam gedrag als automatisme

                Prof.dr. Bas Verplanken (hoogleraar Universiteit van Bath)

 

College 4 Wereldbeelden: een multiculturele kijk op duurzaamheid vanuit de psychologie

               Dr. Annick Hedlund-de Witt (universitair docent/onderzoeker Vrije Universiteit en TU Delft)

 

College 5 De florerende samenleving: positieve psychologie en sociale innovatie

                Prof.dr. Jan Walburg (vml. directeur Trimbos-instituut en hoogleraar TU Twente)

 

Data, tijd en locatie

De colleges vinden plaats op 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november en 11 december bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en duren van 15.00 tot 17.30 (inloop vanaf 14.30).

 

Doelgroep

De collegereeks is toegankelijk voor iedereen die in het snijvlak van psychologie, duurzaamheid en

gedragsverandering is geïnteresseerd. De collegereeks is in het bijzonder interessant voor MVO-managers, duurzaamheidcoördinatoren, beleidsmakers die zich richten op het stimuleren van duurzaamheid, managers sociale innovatie, HR-managers en marketing- en communicatie-professionals die zich met duurzaamheid bezighouden. Iedere andere geïnteresseerde is uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen.

 

Studiemateriaal

Deelnemers aan deze collegereeks ontvangen studiemateriaal behorend bij de diverse bijdragen om zich vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. Het studiemateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

 

Deelnamekosten en inschrijven

Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen aan deze bijzondere collegereeks. Deelname kost € 695,- (excl. BTW), inclusief studiemateriaal en eindborrel.

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven? Neem dan contact met Lars Moratis van ImpactAcademy via e-mail of 06-14.24.76.25.

 

Let op: Bij ImpactAcademy is deelnamerecht aan collegereeksen overdraagbaar. Als u een of meerdere keren bent verhinderd, kunt u gewoon iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

 

 
30-05-2013 t/m 31-05-2013
05-11-2013 t/m 06-11-2013
25-01-2014
22-03-2014
08-04-2014
23-04-2014 t/m 25-04-2014
12-05-2014 t/m 18-05-2014
13-05-2014
17-05-2014 t/m 25-05-2014
20-05-2014
22-05-2014
24-05-2014 t/m 25-05-2014
25-05-2014
27-05-2014
05-06-2014
18-06-2014 t/m 21-06-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
15-09-2014 t/m 16-09-2014
27-10-2014 t/m 28-10-2014
18-11-2014 t/m 20-11-2014
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.