Dierenwelzijnsweb

Wiki NME Podium
 

Dierenwelzijnsweb

Wat is Dierenwelzijnsweb

Het Dierenwelzijnsweb biedt, als digitaal platform en kennisnetwerk, betrouwbare en veelzijdige informatie over dierenwelzijn. Het Dierenwelzijnsweb wordt - in samenwerking met Groen Kennisnet - beheerd door Wageningen UR Livestock Research, Hogeschool van Hall Larenstein van Wageningen UR, Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, en Hogeschool HAS Den Bosch.

 

Samen met GroenGelinkt is het Dierenwelzijnsweb een project gestart om leermaterialen en educatieve activiteiten over dierenwelzijn beter te ontsluiten naar docenten primair en voortgezet onderwijs, medewerkers kinderopvang, consumenten, professionals en vrijwilligers die werken met dieren. GroenGelinkt maakt hiervoor een zoekscherm specifiek gericht op dierenwelzijn.

 

Waarom educatie over dierenwelzijn

Met educatie en voorlichting kan op verschillende manieren aandacht besteed worden aan het brede thema dierenwelzijn:

  • Betere voorlichting en doordacht keuzeproces  bij de aanschaf van een dier.
  • Van jongs af aan leren verantwoordelijkheid te dragen en te zorgen voor dieren.
  • Meer kennis en inzicht in de behoeften van een dier waardoor verwaarlozing of ziektes voorkomen kunnen worden.
  • Grotere bereidheid bij consumenten om een hogere prijs te betalen voor levensmiddelen die diervriendelijker geproduceerd zijn.
  • Een genuanceerder debat over dierenwelzijnsissues waarin ethische aspecten en wetenschappelijke kennis op waarde geschat worden.

 

Doe mee!

Vanaf 16 mei kun je via de invoeromgeving Mijn GroenGelinkt het thema dierenwelzijn als label toevoegen aan je educatieve aanbod. Het bijwerken gaat heel eenvoudig via het plaatsen van vinkjes. Ook het toevoegen van nieuwe activiteiten en leermaterialen is snel gebeurd.

 

Al het aanbod dat het thema 'dierenwelzijn' heeft, wordt vindbaar gemaakt via www.dierenwelzijnsweb.nl. Jouw aanbod is hierdoor beter vindbaar en je lift mee op de promotie van het Dierenwelzijnsweb naar eindgebruikers.

 

Regiobijeenkomsten

Heb je hulp nodig bij het invoeren? Neem contact met ons op. Opfriscursus nodig of zoek je inspiratie om educatie over dierenwelzijn aan te bieden? Wil je de kwaliteit van je educatieve aanbod zowel inhoudelijk als didactisch versterken? Kom dan naar een regiobijeenkomst bij jou in de buurt.

 

Data en Locaties

20 mei, 15.00 – 18.00 uur,  Helicon, Den Bosch

22 mei, 15.00 – 18.00 uur,  Clusius College, Alkmaar

27 mei, 19.00 – 22.00 uur,  Lentiz Life College, Schiedam

5 juni  , 19.00 – 22.00 uur,  AOC De Groene Welle, Zwolle

 

In de bijeenkomsten gaan we in op de mogelijkheden van het Dierenwelzijnsweb, is er ruimte om ervaringen onderling over voorlichting en educatie uit te wisselen en gaan we praktisch aan de slag om activiteiten, voorlichtingsmaterialen, locaties toe te voegen aan het informatiesysteem GroenGelinkt. Meld je hier aan.

 

Ontvang gratis Expertscore en advies

Voor leermateriaal voor het basisonderwijs biedt Dierenwelzijnsweb  gratis een Expertscore aan. (Je betaalt dus geen €125,00 excl. BTW.) Een onafhankelijke deskundige op het gebied van natuur- en milieueducatie beoordeelt de effectiviteit van het leermiddel. Randvoorwaarde voor de aanvraag van de GroenGelinkt Expertscore is dat je leermateriaal in GroenGelinkt wordt getoond onder het thema dierenwelzijn.

 

De GroenGelinkt Expertscore kan alleen aangevraagd worden voor leermateriaal voor het basisonderwijs, dus niet voor activiteiten, buitenlessen e.d.

Er kunnen slechts 50 screeningen verricht worden, dus reageer snel! Hier vind je meer informatie over de Expertscore.

Wil je een inhoudelijk toetsing of advies t.a.v. het gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten, de objectiviteit en onafhankelijkheid van informatie?  Neem contact op per e-mail.

 

 

 

 

 

 
30-05-2013 t/m 31-05-2013
05-11-2013 t/m 06-11-2013
25-01-2014
22-03-2014
08-04-2014
23-04-2014 t/m 25-04-2014
12-05-2014 t/m 18-05-2014
13-05-2014
17-05-2014 t/m 25-05-2014
20-05-2014
22-05-2014
24-05-2014 t/m 25-05-2014
25-05-2014
27-05-2014
05-06-2014
18-06-2014 t/m 21-06-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
15-09-2014 t/m 16-09-2014
27-10-2014 t/m 28-10-2014
18-11-2014 t/m 20-11-2014
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.