Gezondheid thema van Nationale Milieudag 2014

Wiki NME Podium
 

Gezondheid thema van Nationale Milieudag 2014

Onder het motto ‘Kwaliteit van leven’ staat gezondheidsbevordering op 11 juni centraal tijdens de Nationale Milieudag 2014. In de ogen van staatssecretaris Wilma Mansveld een raak gekozen thema. “Gezondheidsaspecten vind ik één van de belangrijkste aspecten van mijn beleid”, gaf zij recent aan bij de presentatie van haar voorstellen om het milieubeleid te moderniseren.

 

Meer en meer blijkt dat gezondheid veel te maken heeft met een goede leefomgeving. Met name bij de inrichting van steden is op dit punt veel te winnen. Tijdens de 2014-editie van de Nationale Milieudag worden de mogelijkheden hiertoe vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het actuele thema sluit prachtig aan bij ‘Alles is gezondheid’, het Nationale Programma Preventie om te komen tot een gezonder en vitaler Nederland. Hoofdsprekers zijn Jolande Sap, voorzitter van de NPHF, Machteld Huber, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, Marcel van Raaij, directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVM en Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het AMC/UvA.

 

Jolande Sap zal in haar bijdrage hameren op het belang van echte waardecreatie bij gebiedsontwikkelingen. Volgens haar is het volstrekt ten onrechte dat aan het bevorderen van een gezonde leefomgeving geen economische waarde wordt toegekend. Tijdens de Nationale Milieudag ontvouwt zij ideeën hoe dit kan veranderen.

 

De andere hoofdsprekers haken vervolgens vanuit verschillende invalshoeken in op de relatie omgeving en gezondheid. Zo zal onderzoekster Machteld Huber, van oorsprong huisarts, duidelijk maken wat de meerwaarde is van een integrale benadering bij gezondheidsbevordering. Hoogleraar Karien Stronks gaat in op de relatie wijkgericht werken en gezondheidsverbetering. RIVM-directeur Marcel van Raaij schetst op zijn beurt de plek die gezondheid verdient in de modernisering van het milieubeleid waartoe staatssecretaris Mansveld recent heeft besloten.

 

Traditiegetrouw kent de Nationale Milieudag een gevarieerd programma met, naast de inleidingen van de hoofdsprekers, ook workshops, excursies en voldoende ruimte voor discussie en netwerken. De organisatie is in handen van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, NPHF federatie voor gezondheid, RIVM, PBL, GGD en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM). 

 

De Nationale Milieudag vindt dit jaar plaats op 11 juni bij het RIVM. Voor meer informatie en inschrijven: www.nationalemilieudag.nl.

 

 
30-05-2013 t/m 31-05-2013
05-11-2013 t/m 06-11-2013
25-01-2014
22-03-2014
08-04-2014
23-04-2014 t/m 25-04-2014
12-05-2014 t/m 18-05-2014
13-05-2014
17-05-2014 t/m 25-05-2014
20-05-2014
22-05-2014
24-05-2014 t/m 25-05-2014
25-05-2014
27-05-2014
05-06-2014
18-06-2014 t/m 21-06-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
15-09-2014 t/m 16-09-2014
27-10-2014 t/m 28-10-2014
18-11-2014 t/m 20-11-2014
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.