Inspiratiemiddag voor docenten en NME'ers

Samen werken aan duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

Wiki NME Podium
 

Inspiratiemiddag voor docenten en NME'ers

Samen werken aan duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

 

Locatie Artis, Plantage Middenlaan 41a te Amsterdam (Tijgerzaal)
Datum donderdag 20 maart 2014
Tijdstip 12.30 – 17.30 uur
Doelgroep docenten werkzaam voor het VO en medewerkers NME
Kosten € 40,- (incl. BTW & toegang Artis), ter plaatse te voldoen
Aanmelden Via het inschrijfformulier, helemaal onderaan deze pagina

 

Deelnemers aan deze studiemiddag komen in aanraking met interessante projecten die zorgen voor uitwisseling en inspiratie op het gebied van natuur- en milieueducatie en duurzaamheid. Vragen worden beantwoord zoals: Hoe krijg je leerlingen betrokken bij maatschappelijke duurzame vraagstukken? Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving van mijn school? De mogelijkheden voor samenwerking tussen een school en bedrijven komen nadrukkelijk in beeld. Deze vorm van samenwerken is niet alleen interessant voor projectonderwijs of exacte vakken, maar biedt ook mooie kansen voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. 

 

Programma

12.30    Inloop
12.45     Welkom
13.00    Thematische rondleiding ‘duurzaamheid’ door Artis
14.30    Een korte, actieve workshop om u te helpen uw vragen en wensen voor samenwerking én de kansen daarvoor scherp te krijgen. Met aansluitend als voorbeeld de Sustainable Chain    Gang, toegelicht door Margrethe Bongers van Duurzaam Door.
14.45    Koffie / theepauze
15.00

   Workshops en lezing (zie hieronder voor toelichting):

o Lezing ‘Toekomst relevant onderwijs – het Opeduca project’ door Jos Eussen van RCE Rhine-Meuse (www.opeduca.eu).

o Workshop ‘Educatie deals’ in samenwerking en verbinding met de 5 O’s (Omgeving, Overheid, Organisaties, Onderwijs en Ondernemingen) door Rudy Klaassen van Natuur en milieucentrum Haarlemmermeer (www.nmch.nl).

o Workshop ‘Ontwikkelen en ontwerpen van het nieuwe olifantenverblijf – leerlingen denken mee’ door Roald Severens van Artis (www.artis.nl).

16.00    Afsluiting, met o.a. Ray Joël (illusionist) die de dag samenvat en ons op scherp zet met een    nieuwe kijk op zaken.
16.30    Borrel (tot 17.30)

 

Uitwisselingsmarkt

Tijdens inloop, pauze en borrel: uitwisselingsmarkt met interessante projecten en producten van overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven.

 

Inhoud workshops en lezing

Bij aanmelding kunt u de workshop/lezing van uw voorkeur doorgeven.

U heeft de keuze uit de volgende drie workshops/lezingen:

 

A. Lezing ‘Toekomst relevant onderwijs – het Opeduca project’ door Jos Eussen van RCE Rhine-Meuse / United Nations University - In het kader van ‘UNESCO’s Decade for Sustainable Development’ en het Landelijk Programma DuurzaamDoor -

In deze lezing komt naar voren hoe het OPEDUCA Project (www.opeduca.eu) met ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ als basis de belangen en prioriteiten van ecologie, arbeidsmarkt, scholen en jeugd tot één praktisch geheel verbindt. Een interessante, vernieuwende visie op duurzaam onderwijs die al in de praktijk wordt ingevoerd – ontwikkeld in Nederland en nu basis voor onderwijsontwikkeling in diverse landen binnen en buiten Europa. Tijdens deze interactieve lezing is er volop ruimte om met de spreker en elkaar van  gedachten te wisselen.

Het Opeduca project

Voor de integrale school- en onderwijsontwikkeling is met schoolleiders, leerkrachten, wetenschappers en bedrijfsleven het OPEDUCA Project ontwikkeld. OPEDUCA staat voor een visie op leren, vertaald naar concrete instrumenten en activiteiten die structureel in de onderwijspraktijk kunnen worden ingevoerd. Met Leren voor Duurzame Ontwikkeling als leidraad, leidt het OPEDUCA Project tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op meerdere dimensies en binnen alle vakken. Het vermogen van jonge mensen om hun ideeën in actie om te zetten en daarvoor kennis en vaardigheden te ontwikkelen (ondernemerschap, technologie, presenteren en communiceren) maakt een integraal onderdeel uit van het OPEDUCA Project.

 

De term OPEDUCA komt van “Open Educatieve Regio”, een gebied waarbinnen mensen en organisaties zodanig met elkaar worden verbonden en in actie komen, dat integrale leerprocessen ontstaan die theorie, praktijk en ervaring tot een logisch geheel maken. Mede daarom is er een directe verbinding en samenwerking met het Landelijk Programma DuurzaamDoor.

 

De in het OPEDUCA Project samenwerkende scholen (PO, VO, MBO), bedrijven en overheden kijken anders tegen onderwijs aan, redeneren vanuit het leren, plaatsen letterlijk de leerling centraal en leiden van diens optimale ontwikkelingsmogelijkheden af hoe les wordt gegeven, hoe het onderwijs wordt georganiseerd, hoe de school functioneert. De scholen delen 'Guiding Principles', geduid als het 'OPEDUCA Concept' die het leren, het onderwijs en de school verder eigentijds vorm, inhoud en werking geven.

 

De partijen zijn met elkaar verbonden door middel van de Stichting RCE Rhine-Meuse, een van de nu 140 RCEs die wereldwijd met elkaar samenwerken onder auspiciën van de VN.

 

B. Workshop ‘Educatie deals’ in een arrangement met de 5 O’s  (Omgeving, Overheid, Organisaties, Onderwijs en Ondernemingen) door Rudy Klaassen van Natuur en milieucentrum Haarlemmermeer (www.nmch.nl).

Als school sta je midden in de maatschappij en ga je in samenwerking en vanuit verbinding vanuit de 5 O’s ( Onderzoek, Overheid, Organisaties, Onderwijs en Ondernemingen) actief  op zoek naar educatiedeals waarbij voor alle partijen meerwaarde ontstaat. Zo’n deal kan een mooie regiovraag opleveren van waaruit leerlingen met een Onderzoek en Ontwerpopdracht voor alle typen onderwijs mee aan de slag kunnen. Ook het realiseren van een oriënterende opdracht behoort tot de mogelijkheden, zoals een Waterfietstocht (www.educatie-deverbinding.nl/NMCH) of een Cradle to Cradle wandelroute (http://www.educatie-deverbinding.nl/park2020mob/).

Om het maximale uit deze workshop te halen, is het van belang dat u van tevoren zelf een korte inventarisatie doet met welke 5 O’s u in uw schoolomgeving zou kunnen gaan samenwerken.

 

C. Workshop ‘Ontwikkelen en ontwerpen van het nieuwe olifantenverblijf – leerlingen denken mee’ door Roald Severens van Artis (www.artis.nl) .

In deze workshop wordt het populaire technasiumproject besproken waarbij leerlingen meedenken aan het ontwerp van het nieuwe olifantenverblijf in Artis.

Ontwerp een dierverblijf

Dit succesvolle project van Artis, dat gezien wordt als een van de leukere en betere technasium opdrachten (voor O&O), is ook zeer geschikt voor andere scholen. Het is een praktisch voorbeeld van het krachtige onderwijs dat een samenwerking tussen een school en bedrijf oplevert: een concrete, aansprekende opdracht voor leerlingen over een actueel vraagstuk, waarin duurzaamheid een belangrijke factor is. Het is ook een uitstekend voorbeeld waarbij verschillende secties op een school kunnen samenwerken in hetzelfde project. Tijdens de workshop hoort u ook van docenten en leerlingen zelf hoe zij het ervaren hebben om op deze manier te werken. Er zal ook een korte uitleg zijn over technasia.

Deze workshop is echter niet alleen geschikt voor docenten van technasia, maar voor elke docent die op zoek is naar voorbeelden die de meerwaarde van samenwerken, zowel met bedrijven, als met andere vakgebieden en projecten.

 

Tot slot :

De organisatie ligt in handen van Artis, IVN, Milieueducatie gemeente Den Haag en het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer en wordt ondersteund door het kennisprogramma DuurzaamDoor (www.duurzaamdoor.nl).

De samenwerking van diverse organisaties zorgt voor een gevarieerd programma en maakt het mogelijk om in contact te komen met verschillende organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie en duurzaamheid zoals overheden, NME-organisaties en bedrijven. Naast het opdoen van vele leuke en inspirerende contacten is het ook mogelijk om praktisch aan de slag te gaan met duurzaamheid tijdens de rondleiding door Artis of tijdens de workshops.

Met een hoofd vol leuke en praktische ideeën en tips en een jaszak vol visitekaartjes gaat u weer huiswaarts.

 

Roald Severens (Artis), Lydia Haafkens (IVN), Lindske van Hulst (Milieueducatie gemeente Den Haag), Rudy Klaassen (NMC Haarlemmermeer)

 

INSCHRIJF FORMULIER

 

Inspiratiemiddag voor docenten en NME'ers

Samen werken aan duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

Donderdag 20 maart 12.30 – 17.30 uur, Artis, Amsterdam

 

Naam school / NME-Centrum / bedrijf: *
Aanhef: *

Tussenvoegsel
Achternaam: *
Voornaam: *
Docent sectie (indien van toepassing)
Adres: *
Postcode en plaats: *
E-mail adres: *
Telefoonnummer:
Voorkeur workshop: *


* verplicht
 
30-05-2013 t/m 31-05-2013
05-11-2013 t/m 06-11-2013
25-01-2014
22-03-2014
08-04-2014
23-04-2014 t/m 25-04-2014
12-05-2014 t/m 18-05-2014
13-05-2014
17-05-2014 t/m 25-05-2014
20-05-2014
22-05-2014
24-05-2014 t/m 25-05-2014
25-05-2014
27-05-2014
05-06-2014
18-06-2014 t/m 21-06-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
15-09-2014 t/m 16-09-2014
27-10-2014 t/m 28-10-2014
18-11-2014 t/m 20-11-2014
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.