Studiereis Voedsel en Stad in Bristol

Wiki NME Podium
 

Studiereis Voedsel en Stad in Bristol

Van 23 t/m 25 april 2014 organiseren LEI Wageningen UR en Tripworks Studiereizen een studiereis naar Bristol. Het doel van de reis is kennismaken met verschillende typen initiatieven die bijdragen aan een meer duurzaam voedselsysteem voor de stad.

 

Internationaal gezien loopt Bristol voorop bij het streven naar een duurzaam, integraal benaderd, ‘veerkrachtig’ voedselsysteem, met als doel een betere levenskwaliteit, gezondheid en welzijn voor zowel bewoners als de producenten van voedsel. Hierbij wordt de gehele voedselketen betrokken. De stad kent een echte voedselcultuur, waarbij de aandacht voor goed, duurzaam geproduceerd voedsel een integraal onderdeel is geworden van het economische, sociale en culturele leven van de stad. Tijdens de reis hoort u de visie en praktijkervaringen vanuit de ‘voedseldriehoek’: ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Initiatieven die tijdens de reis aan bod komen zijn o.a. de Bristol Food Policy Council, North Bristol Hospital Trust, Sims Hill Shared Harvest, FareShare South West, St Philips’ Wholesale market en The Community Farm.

 

Behandeld worden vragen als:

 • Hoe kunnen initiatieven op het gebied van voedsel een rol spelen in stedelijke ontwikkeling?
 • Hoe werkt de ‘voedseldriehoek’ hierbij optimaal samen?
 • Hoe kunnen korte ketens het best worden georganiseerd en ondersteund?
 • Hoe worden nieuwe, innovatieve spelers gekoppeld aan gevestigde partijen in de keten?
 • Hoe worden stad en het omliggende platteland in de praktijk weer verbonden?
 • Wat zijn de eerste effecten op het gebied van volksgezondheid, sociale cohesie en economie?

 

Deze studiereis is bestemd voor:

 • Bestuurders en ambtenaren namens gemeenten, provincies en regioverbanden
 • Bedrijfsleven in de agro-food keten (productie, verwerking, groot-/detailhandel, catering, afval
 • Instanties en maatschappelijke organisaties op het gebied van voeding en voedselproductie
 • Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen
 • Onderwijs- en opleidingsinstituten, kenniscentra; Onderzoek- en adviesbureaus

 

Praktische informatie:

 • Titel: Studiereis Voedsel en Stad in Bristol
 • Datum: 23 t/m 25 april 2014
 • Prijs: € 1.395,- per persoon (vroegboektarief)
 • Organisatoren:  LEI Wageningen UR en Tripworks Studiereizen
 • Website
 • Inlichtingen: Guido van Rijkom (programma manager)
 • Email ; telefoon: 06-26708893

 

 
30-05-2013 t/m 31-05-2013
05-11-2013 t/m 06-11-2013
25-01-2014
22-03-2014
08-04-2014
23-04-2014 t/m 25-04-2014
12-05-2014 t/m 18-05-2014
13-05-2014
17-05-2014 t/m 25-05-2014
20-05-2014
22-05-2014
24-05-2014 t/m 25-05-2014
25-05-2014
27-05-2014
05-06-2014
18-06-2014 t/m 21-06-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
15-09-2014 t/m 16-09-2014
27-10-2014 t/m 28-10-2014
18-11-2014 t/m 20-11-2014
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.