Universiteit zkt NME’er voor collectief experiment

Wiki NME Podium
 

Universiteit zkt NME’er voor collectief experiment

Ben je actief in het werkveld van natuur- en milieueducatie (NME)? Zet je praktijk je wel eens aan het denken over wat ‘duurzame’ educatie kan betekenen in het licht van hedendaagse natuur- en milieukwesties? Voel je er wat voor om je ervaringen te delen met studenten, onderzoekers en docenten van de universiteit en samen met hen de NME-wereld te bestuderen? Wil je graag meewerken aan een concrete, bruikbare tool voor het NME-werkveld? Dan is dit NME-nascholingsaanbod van de dienst Milieuvorming en –Educatie (Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie) en het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KU Leuven) wellicht iets voor jou.

 

Wat?

De nascholing wordt georganiseerd in de schoot van het opleidingsonderdeel ‘Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur’ dat voor de gelegenheid ook wordt opengesteld voor NME’ers. Tijdens het academiejaar 2014-2015 ligt de focus op het ontwerpen van ‘duurzame’ educatieve praktijken . Het is de bedoeling om op een onderzoekende en ontwerpende manier de wereld van NME te verkennen. Vertrekkende van Michel Bauwens’ boek ‘De wereld redden’ staan we stil bij de vraag wat het zou betekenen om duurzame educatieve praktijken te ontwerpen vanuit een ‘peer-to-peer’ logica. Een uniek collectief van studenten, praktijkwerkers en docenten gaat samen aan de slag om een e-book te ontwikkelen voor het ontwerpen van duurzame educatieve praktijken. We durven hopen dat dit boek niet alleen bruikbaar is voor de deelnemers, maar een openbaar leven gaat leiden en dus overal gebruikt kan worden. Op die manier willen we ook een maatschappelijke bijdrage leveren.

 

Hoe?

Het gehele project wordt opgebouwd als een collectief experiment . Het is een experiment omdat we iets gaan onderzoeken en ontwerpen, maar zonder dat we precies op voorhand weten hoe dit eruit gaat zien. Natuurlijk willen we een concreet, bruikbaar e-book dat een hulpmiddel is voor het ontwerpen (en eventueel waarderen of bijstellen) van duurzame educatieve praktijken. Het is collectief omdat samenwerking en samen iets maken centraal staat: samenwerking tussen studenten en praktijkmensen, samenwerking tussen studenten en onderzoekers, en samenwerking ook met vormgevers. Een diverse groep dus, en daarom vragen we van elke deelnemer de bereidheid om zich ten dienste te stellen van het collectief, natuurlijk zonder zijn of haar eigenheid op te geven. Een collectief experiment betekent ook dat we ons even binnen de beschermende muren van de universiteit terugtrekken om intensief de tijd en ruimte te nemen om het e-book te ontwikkelen. Echter niet vanuit een ivoren toren: het is de bedoeling dat we ons werk voortdurend aftoetsen aan de buitenwereld en vooral ook dat we het resultaat voor iedereen toegankelijk en bruikbaar maken.

 

Wanneer?

13 maandagnamiddagen, van oktober tot december 2014

 

Waar?

Van den Heuvelinstituut (lokaal 01.40), Dekenstraat 2, Leuven

 

Voor wie?

NME’ers met (veel of een beetje) ervaring in NME-praktijk en/of –beleid. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel verwachten we dat je bereid bent om je grondig te verdiepen in de aangereikte theoretische kaders en perspectieven en om actief bij te dragen aan het collectieve werkstuk. Er zal zoveel mogelijk tijdens de contacturen aan het e-book gewerkt kunnen worden. Studenten en NME’ers worden gevraagd dit actief voor te bereiden en zich te houden aan de werkafspraken en (tussentijdse) indiendata. Alleen op die manier kan een collectief experiment slagen. ‘Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur’ is een opleidingsonderdeel van 5 studiepunten. Eén studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uur studietijd: voorbereidingen maken, college of practicum volgen, opdrachten maken,…

 

We beseffen dat dit een aanzienlijk engagement vraagt. Tegelijk zijn we er echter van overtuigd dat de tijd en ruimte die je via deze nascholing krijgt om de NME-wereld te bestuderen op termijn erg waardevol is, voor jezelf en je organisatie maar ook voor het bredere NME-werkveld. Je krijgt niet alleen de kans om je verder te verdiepen in interessante pedagogische denkkaders, maar ook om in te gaan op kwesties die je zelf in je praktijk bezighouden, nieuwe ervaring op te doen in het (peer-to-peer) ontwerpen van educatieve praktijken/producten en stil te staan bij inspirerende vragen (“Hoe kunnen we werk maken van peer-to-peer educatie?”, “Wat kan crowdfunding betekenen voor NME?”, “Hoe kunnen we meer duurzaamheid geven aan gepassioneerde verhalen van een natuurgids?”,…). Bovendien lever je een unieke bijdrage aan een bruikbaar e-book voor je collega NME’ers en kan je ervaring uit de NME-praktijk een rijke aanvulling betekenen bij de inbreng van studenten en docenten.

 

Uiteraard zijn ook Nederlanders welkom op deze vorming. Er resten nog een 2 à 3-tal weken om in te schrijven. De eerste bijeenkomst vind plaats op maandag 29 september.

 

Gezien het opzet van deze nascholing is het wel zo dat van alle deelnemers verwacht wordt dat ze zich engageren voor het volledige traject. Om het collectief experiment te laten slagen, is het belangrijk dat iedereen de 12 maandagnamiddagen deelneemt aan de hoor- en werkcolleges in Leuven en tijdig de individuele taken afwerkt. We beseffen dat dit een aanzienlijk engagement vraagt, maar zijn er tegelijkertijd ook wel van overtuigd dat dit de moeite zal lonen. De deelnemende NME’ers zullen ook de kans krijgen om vragen en kwesties uit hun eigen praktijk aan bod te laten komen.

 

Prijs

Deelname aan deze nascholing is gratis. NME’ers die dit opleidingsonderdeel officieel gevaloriseerd willen zien, kunnen een creditcontract afsluiten.

 

Meer info?

Wil je je graag inschrijven voor deze nascholing? Heb je nog vragen of twijfels? Bij Katrien van Poeck (0475/59 05 54) en Jurgen Loones (02/553 27 97) kan je steeds terecht voor meer info.

 

 
30-05-2013 t/m 31-05-2013
05-11-2013 t/m 06-11-2013
25-01-2014
22-03-2014
08-04-2014
23-04-2014 t/m 25-04-2014
12-05-2014 t/m 18-05-2014
13-05-2014
17-05-2014 t/m 25-05-2014
20-05-2014
22-05-2014
24-05-2014 t/m 25-05-2014
25-05-2014
27-05-2014
05-06-2014
18-06-2014 t/m 21-06-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
04-08-2014 t/m 08-08-2014
15-09-2014 t/m 16-09-2014
27-10-2014 t/m 28-10-2014
18-11-2014 t/m 20-11-2014
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.