Itís the food, my friend!

Wiki NME Podium
 

Itís the food, my friend!

Op 3 februari start een nieuwe serie landbouw- en voedseldialogen in de Rode Hoed in Amsterdam onder leiding van Felix Rottenberg: It’s the food, my friend! Thema: Op zoek naar een voedselvisie voor Nederland. De openingsavond staat in het teken van de ecologische bronnen van onze voedselproductie.

 

Voedselzekerheid staat weer hoog op de agenda. Door geopolitieke onrust, de verder uitdijende wereldbevolking, klimaatverandering en verlies van bodemvruchtbaarheid komen de voedselzekerheid en de natuur in het gedrang. Nederland is als tweede exporteur van landbouw- en voedselproducten en met Wageningen Universiteit als kenniscentrum een invloedrijke speler. Maar er is ook maatschappelijke onrust, onder meer door de impact van de intensieve veehouderij op dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. Er is een kloof ontstaan tussen de agri- en voedselsector en de burgerij.

Mede hierdoor is behoefte ontstaan aan een brede, meerjarige visie op voedsel die bijdraagt aan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame voedsel- en landbouwcultuur, zowel hier als elders in de wereld. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) riep daartoe recent op. Wij willen in onze serie, rekening houdend met de nieuwste wetenschappelijke kennis, middels dialogen met alle stakeholders bouwstenen aandragen voor zo’n visie.

We gaan kijken naar de Nederlandse situatie, maken als het ware een sterkte-zwakte analyse van het huidige landbouw/voedselsysteem en doen dat vanuit mondiaal perspectief. Elke avond wordt voorafgegaan door een inleidend essay of interview op foodlog.nl, in samenwerking met de Youth Food Movement, om het thema aan te scherpen en de dilemma’s voor te leggen aan volgers. In een grande finale met diner en discussie gaan we ook in de zaal stemmen.

 

Data en onderwerpen:

Dinsdag 3 februari - De ecologische bronnen van onze voedselproductie

Donderdag 19 februari, Engelstalig - De toekomst van de (super)markt en de boer /The future of the (super)market and the farmer

Let op: niet in de Rode Hoed, maar in Wageningen.

Maandag 16 maart - Veilig, gezond èn duurzaam voedsel: gaat dat lukken?

Maandag 30 maart - De impact van geld op ons voedselsysteem

Woensdag 8 april - Visserij, visteelt en natuur: op zoek naar een balans

Dinsdag 28 april (aanvangstijd 19.00 uur i.p.v. 20.00 uur) - Grande finale: Op zoek naar een voedselvisie voor Nederland

Sprekers en aanvullende informatie:

Zie dit PDF-bestand.

 

Bijlage

zesde jaargang landbouw en voedseldialogen.pdf

 

Klik hier voor meer informatie, prijzen en om u aan te melden.

 

 

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.