Bodem Anders! ontmoeting tussen boeren en burgers

Wiki NME Podium
 

Bodem Anders! ontmoeting tussen boeren en burgers

19 &20 maart 2015, Brabanthallen, Den Bosch

 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding

De bodem, die ruwweg één meter dikke bovenste laag van de aarde, is van cruciaal belang voor het overleven van de mens op aarde. Daar is onze wereldvoedselvoorziening van afhankelijk. De Verenigde Naties riep daarom 2015 uit tot het Jaar van de Bodem. Ook in Nederland en Vlaanderen groeit bij veel boeren een bewustzijn van de lange-termijn problemen met de bodem, en meer specifiek de organische stoftoevoer, verminderd bodemleven en bodemverdichting. Dit alles als gevolg van de wijze waarop het land over de jaren gebruikt en bewerkt is. Dit zijn sluipende processen waar noch de politiek, noch de wetenschap voldoende aandacht aan besteedt. Gelukkig bestaat er een flink aantal lokale initiatieven van boeren en diverse maatschappelijke organisaties om praktische duurzame oplossingen te ontwikkelen die bodemdegradatie kunnen tegengaan. Daar wil Bodem Anders! in het Jaar van de Bodem graag van leren en momentum aan geven.

 

Doel en onderwerpen Bodem Anders! bouwt voort op de brede dialoog van de Voedsel Anders Conferentie (Februari 2014). Het doel is om een ontmoetingsplaats te creëren voor jonge)boeren, burgers, academici, beleidsmakers, studenten en activisten en concrete ervaringen uit te wisselen. De inbreng van boeren staat centraal. Mogelijke thema’s:

 

  • de moderne boer: dilemma tussen korte en lange termijn bedrijfsvoering en bodem-management;
  • organische stof en bodemvruchtbaarheid, wisselwerking tussen bodemleven en plantenwortels;
  • invloed van het voederregime op bodemsamenstelling, monitoring van het humusherstelproces;
  • invloed bestrijdingsmiddelen op het bodemleven, invloed van compactie, kunstmest en drijfmest
  • toegang tot grond;
  • inspirerende voorbeelden en inzichten van boeren en hun gezond bodembeheer;
  • de rol van bodem en bodembeheer in de steden;
  • boerenkennis en wetenschappelijke kennis;
  • bodem en gezondheid

 

Zie verder de flyer.

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.