Duurzaam bijtanken - Nieuwe inspiratie als brandstof voor de volhoudbaarheid van jezelf

Wiki NME Podium
 

Duurzaam bijtanken - Nieuwe inspiratie als brandstof voor de volhoudbaarheid van jezelf

Zorg deze zomer voor jezelf

Als duurzaamheidsprofessional ben je een meester in het geven. Jouw drijfveer is het streven naar een betere wereld door, in de kern, de zorg voor mens en milieu centraal te stellen. Je grondhouding is er een van delen, vanuit de overtuiging dat door duurzaamheid te delen duurzaamheid wordt vermenigvuldigd. Je wilt een verschil maken. Je moet een verschil maken. Hét verschil maken, als het even kan. En daar zet je je met ziel en zaligheid voor in. Je doet dat op jouw eigen manier, maar altijd in de hoogste versnelling. 

 

Herkenbaar? 

Het streven naar een betere wereld kent vaak geen grenzen. Je kunt altijd meer doen. Je kunt altijd sneller gaan. Je kunt altijd beter op de hoogte zijn. Je kunt altijd grootser denken. ‘Nee’ zeggen is zelden een optie. Ideeën in overvloed, tijd te weinig. Het is de noodzakelijke consequentie van De Grote Duurzame Ambitie die duurzaamheidsprofessionals koesteren. Daar komt nog bij dat duurzaamheid iets van de lange adem is. Natuurlijk boek je als ambitieuze duurzaamheidsprofessional ook korte termijn successen – en toch weet je dat de echte winst vaak in de (soms verre) toekomst ligt. Als die er al komt, want garanties daarop krijg je niet.

 

Als je je eigen idealen en waarden zo nadrukkelijk in je werk legt, maak je jezelf kwetsbaar. Tegenslagen in het werk kunnen makkelijk als persoonlijke tegenslagen voelen. De doorlooptijd van het boeken van succes kan frustreren. Tegenkrachten zijn er altijd. Duurzaamheidsprofessionals plegen makkelijk roofbouw op zichzelf. Ze putten hun belangrijkste natuurlijk hulpbron – zichzelf – makkelijk uit.

 

Maar duurzaamheid gaat, zoals Zuid-Afrikanen dat zo mooi uitdrukken, vooral over volhoudbaarheid. We moeten een weg zien te vinden om de wijze waarop we willen leven vol te kunnen houden. Volhoudbaarheid heeft echter ook betrekking op de volharding en het uithoudingsvermogen die nodig zijn om duurzaam resultaat te boeken. En, inderdaad, zie dat maar eens vol te houden. Duurzaamheidsprofessionals bij uitstek dienen goed voor zichzelf te zorgen – en misschien zijn het nu net duurzaamheidsprofessionals die dat in de regel niet bijster goed doen.

 

De zomerreeks ‘Duurzaam bijtanken’ is bedoeld voor duurzaamheidsprofessionals die in de zomerperiode willen bijtanken. Die behoefte hebben aan een combinatie van persoonlijk en professioneel onderhoud. Die een toogmoment voor zichzelf willen organiseren. Die op zoek zijn naar momenten van diepgaande reflectie, zelfinzicht en verbinding met andere duurzaamheidsprofessionals. En die weer eens écht geïnspireerd willen worden. Wat inspiratie is pas echt duurzame brandstof.

 

Tank jij deze zomer duurzaam mee?

 

Lars Moratis

Oprichter ImpactAcademy

I m p a c t A c a d e m y

   

Programma

Sessie 1 De hele mens: over levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit
Prof.dr. Klaas van Egmond (hoogleraar Universiteit Utrecht)
Sessie 2 De verwarde mens en de kunst van het aangaan van echte verbindingen

Dr. Ad Verbrugge (universitair hoofddocent Vrije Universiteit)

Sessie 3 Nog lang en gelukkig? Werken met de wetenschap van geluk

Drs. Michiel Hobbelt (oprichter Duurzaam Geluk)

Sessie 4 Zingeving: betekenis geven aan de moerassigheid van het duurzame bestaan

Prof.dr. Harry Kunneman (hoogleraar Universiteit voor Humanistiek)

     

Sessie 3 is opgezet als workshop. De overige sessies starten telkens met een inspirerende werkvorm die in het teken staat van het onderwerp dat tijdens de sessie centraal staat.

 

Data, tijden en locatie

De sessies vinden plaats op 25 juni, 2 juli, 9 juli en 16 juli in Utrecht. Met uitzondering van sessie 2  duren de sessies van 14.00 tot 17.30 (inloop vanaf 13.30). Sessie 2 is een avondsessie en duurt van 19.00 tot 21.30 (inloop vanaf 18.30).

  

Doelgroep

De collegereeks is toegankelijk voor iedere duurzaamheidsprofessional die behoefte heeft om weer eens diepgaand professioneel en persoonlijk te reflecteren en toe is aan een portie échte inspiratie.

 

Studiemateriaal

Deelnemers aan deze zomerreeks ontvangen achtergrond- en studiemateriaal behorend bij de diverse sessies om zich vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. De studie- en achtergrondmaterialen worden digitaal beschikbaar gesteld.

 

Deelnamekosten en inschrijven

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan deze unieke zomerreeks. Deelname kost € 395,- (excl. BTW), inclusief studiemateriaal. 

 

Wil je meer informatie over deze zomerreeks? 

Neem dan contact met Lars Moratis van ImpactAcademy via lars@impact-academy.nl of 06-14.24.76.25.

 

Wil je je inschrijven? 

Ga dan naar de website van ImpactAcademy.

 

Let op: Bij ImpactAcademy is deelnamerecht overdraagbaar. Als je een of meerdere keren bent verhinderd, kun je gewoon iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.