Groen en blauw: denk mee over praktisch samenwerken in regio Eindhoven.

Wiki NME Podium
 

Groen en blauw: denk mee over praktisch samenwerken in regio Eindhoven.

Groene en blauwe netwerken zo goed mogelijk met elkaar laten samenwerken, zowel in de oplossingen voor casussen als in de dagelijkse praktijk in de regio Eindhoven. Dat is het doel van de kennisbijeenkomst Biodiversiteit in het stedelijke gebied op 23 april van DuurzaamDoor en GDO. GDO-leden kunnen zich kosteloos aanmelden voor 15 april. Er is plek voor slechts 70 deelnemers.

 

Keynote speaker Hiltrud Pötz (Atelier GROENBLAUW) richt zicht op ontwerp, advies en onderzoek o.g.v. duurzaam en klimaatadaptief bouwen en inrichten. Zij is auteur van 'Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden'. Lodewijk Hoekstra, is dagvoorzitter. Hij is co-founder van NL Greenlabel (platform voor duurzame tuinen en buitenruimtes) en tv-presentator (Eigen Huis & Tuin, Green-Kids). Hij zet zich met passie in om onze leefomgeving te verduurzamen. GDO-moderator Jean Eigeman leidt een van de sessies. Het programma duurt van 16.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in de Design Academy in Eindhoven.

 

Wijkraad Dongen

Een voorbeeld van een casus is de het initiatief van Wijkraad De Biezen in Dongen. Deze heeft het initiatief genomen om samen met bewoners een bijdrage te leveren aan het versterken van de biodiversiteit van de openbare ruimte. De wijkraad wil de wijk weer aantrekkelijk maken door het groen een boost te geven, gecombineerd met het informeren van bewoners en het betrekken van bewoners bij concrete werkzaamheden als aanleg, inzaaien e.d. Ook scholen hebben een rol. De wijkraad vraagt zicht af: Hoe zou jij het aanpakken? Welke kansen zie je om mee te koppelen? Tijdens NLDoet hebben buurtbewoners een rand langs een vijver ingezaaid met bloemzaden (zie foto).

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.