Groen en gezondheid in de stad: regiobijeenkomst in Drachten

Wiki NME Podium
 

Groen en gezondheid in de stad: regiobijeenkomst in Drachten

Groen en gezondheid in de stad is het onderwerp van de derde Groenblauwe regiobijeenkomst van DuurzaamDoor (RVO), Branchevereniging VHG, NL Greenlabel, de Natuur en Milieufederaties en GDO; op donderdag 3 december in het Sûnenz huis in ZuidOostZorg in Drachten. Hier is de eerste Vitaliteitstuin van Nederland te vinden: een modulair concept waarin met name senioren worden gestimuleerd om hun kennis en ervaring op het gebied van groen, natuur en tuinieren in te zetten voor jong en oud in hun omgeving.

 

Workshops
Van 12.30 uur tot 17.00 uur zijn er 4 workshops rond de thema's klimaat, groen en gezondheid; jeugd, groen en gezondheid; grijs, groen en gezondheid en werk, groen en gezondheid. Dagvoorzitter is Lodewijk Hoekstra, co-founder van NL Greenlabel (platform voor duurzame tuinen en buitenruimtes) en tv-presentator (Eigen Huis & Tuin, Green-Kids). Keynote spreker is Agnes van den Berg van de Universiteit Groningen.

 

Virtaliteitstuin
We zijn te gast bij ZuidOostZorg in het Sûnenzhuis te Drachten. Bij deze zorginstelling is de eerste Vitaliteitstuin van Nederland (2014) in gebruik genomen. De Vitaliteitstuin is een modulair concept waarin mensen, met name senioren, worden gestimuleerd om hun kennis en ervaring op het gebied van groen, natuur en tuinieren in te zetten ten behoeve van jong en oud in hun omgeving. Dit haalt de doelgroep uit haar isolement en draagt bij aan het verminderen van de zorgvraag.

 

Concrete vragen uit de regio
In het programma gaan Onderzoek, Onderwijs, Overheid, Ondernemer en Onderop (de vijf O’s) met elkaar in gesprek om nieuwe kennis op te doen en om te leren van sprankelende voorbeelden. En in werkateliers gaan we aan de slag met concrete vragen uit de regio, om toegevoegde waarde te creëren en om nieuwe netwerkverbindingen aan te gaan. De ervaring leert dat diversiteit bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de opbrengst van de gesprekken over de casussen. We streven daarom naar een evenwichtige mix van ondernemers (bedrijven), overheden, onderzoekers, onderwijs (docenten/studenten) en onderop  (bewoners/maatschappelijke organisaties). Per groep zal dus een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn. Meldt u dus snel aan. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. U ontvangt later meer informatie over het programma, evenals een bevestigingsmail voor uw deelname (ruim een week vooraf).

 

Hier kunt u zich vast inschrijven. 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.