Het Bewaarde Land

Wiki NME Podium
 

Het Bewaarde Land

Informatieavond kinderen begeleiden in de natuur   

“Het Bewaarde Land” is een natuurbelevingsproject voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs. De hoofddoelstelling is om kinderen drie dagen in drie opeenvolgende weken met al hun zintuigen de natuur te laten ervaren en zich er thuis te laten voelen. Het Bewaarde Land wordt in Brabant op vier locaties uitgevoerd, te weten in natuurgebied Kampina (Boxtel), Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen (Udenhout), in de Boswachterij Dorst (nabij Breda) en sinds kort ook op de Nulandse Heide (Rosmalen/ Nuland).

 

Informatieavond

Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen en wil je jouw liefde voor de natuur met ze delen? Dan is vrijwilliger worden in Het Bewaarde Land wellicht iets voor jou.

Op woensdagavond 25 februari van 20 tot 22 uur organiseert Het Bewaarde Land een informatieavond voor potentiële vrijwilligers in ’t Heike, Heiweg 22 te Nuland.

Tijdens deze informatieavond staat het programma en de mogelijkheid om hiervoor als vrijwilliger te werken centraal.

 

Wachters

In Het Bewaarde Land zijn de wachters de vrijwilligers die de kinderen in kleine groepjes begeleiden. Op speelse wijze maken zij hun groepje vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen en zingen.

 

Opleiding

De opleiding bestaat uit een driedaagse training op één van de Bewaarde Landlocaties gevolgd door drie dagen als hulpwachter met een ervaren wachter. Na de opleiding bepaal je zelf hoe vaak je een groepje kinderen wilt begeleiden.

 

Meer informatie of aanmelding

Meer informatie op de website: www.hetbewaardeland.nl.

Aanmelden kan via @:info@hetbewaardeland.nl of via T: 0411 683407.

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.