Kennis- en netwerkbijeenkomst Operatie Steenbreek

Wiki NME Podium
 

Kennis- en netwerkbijeenkomst Operatie Steenbreek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopig programma

Op woensdag 4 november organiseren Hogeschool VHL, Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University, Alterra / Wageningen UR, KNNV, IVN, Haags Milieucentrum, Groei&Bloei, Tuinbranche Nederland en Entente Florale Nederland de kennis- en netwerkbijeenkomst van Operatie Steenbreek. Aanmelden (er zijn geen kosten aan verbonden).

 

Over Operatie Steenbreek

Het doel van Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Zo dragen burgers zelf bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Bovendien zorgt groen in de buurt  voor verkoeling, waterberging en een leefgebied voor vogels, vlinders en bijen.

 

Belangstelling

In januari van dit jaar vond de aftrap van Operatie Steenbreek plaats met vijf aangesloten steden (Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Eindhoven en Amersfoort). Inmiddels is dit netwerk uitgegroeid naar acht steden (met Leiden, Leiderdorp en Maastricht) en is de animo van andere steden groot.

 

Bewustwording

Tijdens deze bijeenkomst onderstreept een aantal inspirerende sprekers over de nadelige gevolgen van wateroverlast alsook over de afname van biodiversiteit.

 

Inspiratie

De deelnemende gemeenten presenteren hun activiteiten en resultaten met als doel andere gemeenten te inspireren en enthousiasmeren hiermee aan de slag te gaan.

 

Programma 

12.45    Inloop
13.00    Welkom door dagvoorzitter (Joop Spijker, werkzaam bij Alterra als DLO Onderzoeker)
13.10    In het Deltaprogramma zijn voorstellen opgenomen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Daar maakt de particuliere tuin ook een belangrijk onderdeel vanuit. Vertegenwoordiger van het Deltaprogramma licht dit toe.
13.40   Wethouder Tigelaar van de gemeente Amersfoort over nut en noodzaak van Operatie Steenbreek
13.50   Wout Veldstra, voorzitter van Operatie Steenbreek, over de huidige stand van zaken
14.10   Pauze
14.30   Jeroen Soontiëns, eigenaar van Soontiëns Tuincentrum en Hoveniers in Eindhoven, gaat in op de praktijk. Hij laat zien hoe zij de consument informeren over het belang van een groene tuin versus een versteende tuin. Het uitgangspunt van het werk van Soontiëns is namelijk om de biodiversiteit en de natuurbeleving in de stedelijke omgeving te verbeteren. En daar maakt de particuliere tuin een belangrijk onderdeel van uit, zowel qua oppervlakte als qua draagkracht.
14.50   Joep Houterman-Timmers over de in ontwikkeling zijnde CouldBee app. Deze app heeft als doel de biodiversiteit (in steden) te verbeteren door tuinbezitters te stimuleren tegels in hun tuin te vervangen door planten. Couldbee biedt een laagdrempelige ingang in tuinieren door middel van een mobiele app waarmee de levendigheid en pracht van een beplante tuin direct te zien is.
15.00   Deelnemende gemeenten aan Operatie Steenbreek presenteren hun activiteiten
15.30

  Panel / discussie met de sprekers en aanwezigen over welke taken er liggen bij gemeente, bedrijfsleven en bewoners?

16.00   Netwerkborrel
17.00   Einde

 

Facts & figures

Datum: 4 november

Ontvangst 12.00 uur; einde omstreeks 17.00 uur

Locatie: De Observant Amersfoort Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort

     

Aanmelden (er zijn geen kosten aan verbonden)

Wilt u als gemeente zich aansluiten bij Operatie Steenbreek? Neem dan contact op met Roel van Dijk, secretaris van Operatie Steenbreek. Roel is te bereiken via info@operatiesteenbreek.nl / 06 49871008.

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.