Kennisatelier: Natuurlijk, groen werkt in de stad

Wiki NME Podium
 

Kennisatelier: Natuurlijk, groen werkt in de stad

Kwalitatief goed aangelegd groen heeft tal van voordelen op klimatologisch, ecologisch, maatschappelijk en zeker ook economisch vlak. De grote vraag is echter; hoe maak je de vertaalslag van deze kennis naar de praktijk? Tijdens het kennisatelier ‘Natuurlijk, groen werkt in de stad’ wordt daar op ingegaan. Het vergroten van de biodiversiteit staat hierbij centraal.

 

Directeur Maarten Loeffen van Stadswerk opent de bijeenkomst en licht het thema ‘Natuurlijk, groen werkt in de stad’ toe. Dit is een van de thema’s van de Vereniging Stadswerk Nederland. Binnen dat thema worden door de vereniging alle vraagstukken die betrekking hebben op groen geagendeerd.

 

Bomen als basisstructuur 
Om inhoud aan dit thema te geven zoomt Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in op het belang van bomen als basisstructuur voor de biodiversiteit in het stedelijk gebied. Bomen zijn dé bepalende factor in het openbaar groen. Door hun omvang en waarde leveren zij een grote bijdrage aan de baten van groen voor de leefomgeving.

 

'Proefbos'
Ecoloog Henk Nijenhuis van de gemeente Haarlemmermeer licht de waarde van het Prins Bernhard Bos in Haarlemmermeer toe. Dit parkbos heeft een grote recreatieve, ecologische en economische waarde voor de omgeving. In dit ‘proefbos’ zijn ruim vijftien jaar geleden twee verschillende typen beplantingen aangelegd:

  • Integrale Beplantingsmethode;
  • Traditioneel; ook wel het zogenoemde ‘blijver- en wijker systeem’

Nijenhuis vertelt zijn ervaring over de waarde van dit parkbos voor de omgeving en over de twee plantmethoden.

 

Besparingen
Het streven van de landschapsarchitect Maarten Grasveld is om met de kennis van beplanting het bewustzijn van onze leefomgeving te vergroten. Beplanting wordt daarbij niet gezien als decoratie, maar als onmisbaar onderdeel van ons leven waarbij ook besparingen kunnen worden gerealiseerd met behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit. Hoe kan kennis van beplanting bijdragen aan dit doel?

 

Vakmanschap
Tot slot vertelt directeur Matthijs Mesken van stichting Groenkeur dat vakmanschap inzake het groen een vereiste is om de doelstellingen van de eerder genoemde sprekers te kunnen behalen. Deelnemende bedrijven aan Groenkeur investeren continu in kennis. Daarnaast zal Matthijs een toelichting geven op de waarde van het boomkwekerijcertificaat. Dit certificaat is gebaseerd op de criteria voor Duurzaam Inkopen van de overheid.

 

Twee parallelle workshops over:

  • Bomen als basis voor biodiversiteit en andere baten van groen in de stad. Deze workshop wordt verzorgd door Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Marc Meijer van Norminstituut Bomen;
  • De waarde van de Integrale Beplantingsmethode voor de leefomgeving. Deze workshop wordt verzorgd door Henk Nijenhuis van de gemeente Haarlemmermeer en Maarten Grasveld.


Conclusie
Landschapsarchitect Patrick Ruijzenaars vat namens de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)  de discussie samen en geeft zijn visie op hetgeen deze middag is besproken.

 

Fact & Figures

Thema : Natuurlijk, groen werkt in de stad
Datum : 3 juni
Aanvang : 13.30 uur, start 14.00 uur afsluiting programma 16.30 uur en daarna borrel
Locatie : Paulus Borstraat 41 Amersfoort, max 60 plaatsen beschikbaar
Dagvoorzitter : Jan Jager


Aanmelden

Toegangsprijs is 75 euro (abonnees van Vakblad Groen, Stadswerk, partners van Entente Florale en deelnemers van Groenkeur hoeven dit bedrag niet te betalen). AANMELDEN. Na de aanmelding ontvangt u de factuur.

 

Organisatie
Stadswerk, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Groenkeur, NVTL, Elba-REC, Vakblad Groen, Ruyteninstituut, Norminstituut Bomen en Entente Florale Nederland.

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.