Kennisnetwerkbijeenkomst ‘De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’

Wiki NME Podium
 

Kennisnetwerkbijeenkomst ‘De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’

Onderzoekend leren - onderzoekers doen niet anders. Maar wat als onderzoekers met leerkrachten (in opleiding) en leerlingen een leergemeenschap zouden vormen? Wordt wetenschappelijk onderzoek daarmee beter bruikbaar in en dienstbaar aan de praktijk? Niet langer een last die de dagelijkse gang van zaken op school verstoort, maar gewoon onderwijs? Een kans wellicht voor leerkrachten om ‘het onderwijs terug te krijgen’, weer eigenaar te worden van hun vak ‘onderwijzen’?

In het onderzoekproject ‘De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’ komen wij deze vragen tegen en wij zien kansen, kansen voor beter onderwijs en beter onderzoek. 

 

Op 11 maart 2015 houdt het Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind een kennisnetwerkbijeenkomst in het kader van het onderzoeksproject De 'leer'kracht van groene schoolpleinen. Het centrale thema is Onderzoekend leren. De bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten, docenten, directeuren, studenten, NME’ers en groene, pedagogische (beleids-)professionals. Naast het delen van kennis is er de mogelijkheid voor basisscholen en pabo’s om samenwerkingsrelaties te verkennen met VMBO-/MBO-groenopleidingen voor onderhoud en gebruik van het plein in het onderwijs.

De bijeenkomst is kosteloos, inclusief een afsluitend buffet.

 

Wel vragen wij deelnemers om zich vooraf aan te melden.

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op onze website, www.hsleiden.nl/onderzoekend-leren.

In de bijlage vindt u het uitgebreide programma en een overzicht van de aangeboden workshops.

Weet u iemand voor wie de bijeenkomst ook interessant kan zijn, dan kunt u deze uitnodiging doorsturen.

 

Wij zien er naar uit u op 11 maart in Boskoop te ontmoeten!

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.