Landelijke bijeenkomst samenspel groene bewonersinitiatieven, overheden en instituties

Wiki NME Podium
 

Landelijke bijeenkomst samenspel groene bewonersinitiatieven, overheden en instituties

Op woensdag 24 juni organiseren Alterra en Natuur en Milieu Overijssel een landelijke bijeenkomst in Zwolle over kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene bewonersinitiatieven, overheden en instituties. Tijdens deze bijeenkomst komen inspirerende Overijsselse praktijkverhalen aan bod. De bijeenkomst is voor ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties en bewonersinitiatieven. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Bekijk hier het programma.

 

De bijeenkomst start met een facultatieve excursie in de ochtend. Met een bus vertrekken de deelnemers vanuit Zwolle naar de twee bewonersinitiatieven De Ommermars en Het Varssenerveld in Ommen. Het officiële programma begint om 13.00 uur in De Kantine in Zwolle. Keynote-speakers zijn Ineke van Zanten (GreenWish) en Martijn van der Steen (NSOB). Ineke van Zanten vertelt over wat bewonersinitiatieven in de praktijk tegenkomen en nodig hebben in het samenspel met instituties. Martijn van der Steen gaat vervolgens in op de veranderende en meervoudige sturingsstijlen van instituties bij het samenspel met bewonersinitiatieven. Vervolgens gaan de deelnemers in twee workshoprondes zelf aan de slag met kansen en dilemma’s  aan de hand van inspirerende Overijsselse praktijkvoorbeelden.

 

Inspirerende Overijsselse praktijkvoorbeelden
Deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops:

 

  • De Ommermars

Hoe organiseer je een breed gedragen initiatief? Welke verbindende rol kunnen intermediaire organisaties hierin spelen? De Ommermars is een pril bewonersinitiatief tussen de Vecht en de stad Ommen. De lokale groep Natuur en Milieu De Vechtstreek is de initiator. Er ligt hier een kans om de natuurwaarden van het gebied te vergroten en tegelijkertijd de Ommense bevolking een plek te geven om te genieten. Met ondersteuning van Natuur en Milieu Overijssel wordt dit initiatief nu via de plaatselijke scholen en een grote bewonersbijeenkomst verbreed naar de hele bevolking. In deze workshop praten we over de rol van de verschillende overheden en intermediaire organisaties bij dergelijke initiatieven.

Organisatoren: Natuur en Milieu Overijssel, provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en gemeente Ommen.

 

  • Het Kampereiland

Kentering in het samenspel tussen bewoners en de overheid. 
Het Kampereiland is een melkveehouderijgebied met een buurtschap van zo’n 500 bewoners, een kerk en een basisschool. In 2010 richtten enkele bewoners de vereniging Streekbelangen op met als eerste actie een plan van aanpak om het Kampereiland te verfraaien. In de workshop gaan deelnemers in gesprek over de rollen van overheden, bewoners en intermediaire organisaties die bijdragen aan een goede samenwerkingsrelatie tussen overheid en bewoners.

Organisatoren: Alterra, Het Oversticht, vereniging Streekbelangen, De Stadserven en gemeente Kampen.

 

  • De Groene Loper

Een voorbeeld binnen de vele rollen die een provincie kan spelen bij het samenspel met groene bewonersinitiatieven. Met het programma Overijssels Bestuur 20xx koerst de provincie Overijssel aan op een nieuwe sturingsfilosofie die ruimte biedt aan samenspel met bewonersinitiatieven. In deze workshop gaan deelnemers in op hoe een provincie haar rol opvat bij bewonersinitiatieven en hoe dat met de Groene Loper concreet vorm krijgt in het groene domein. Hoe gaat bij andere provincies? Wat zijn overeenkomsten, verschillen, kansen en dilemma’s?

Organisatoren: Alterra, provincie Overijssel en Landschap Overijssel.

 

  • Vloeivelden De Krim

Hoe kan de samenwerking tussen terreinbeherende organisaties en een groen bewonersinitiatief zich ontwikkelen? In 2004 heeft Staatsbosbeheer het eigendom van de Vloeivelden De Krim overgenomen van aardappelmeelfabriek AVEBE. Bewonersinitiatief Vrienden van de Vloeivelden beheren delen van het natuurgebied, initieerden een uitkijktoren en vleermuizenbunker en ontwikkelden een educatieve wandelroute. Waar andere groene bewonersinitiatieven vinden dat dergelijke natuurgebieden eigendom zouden moeten zijn van terreinbeherende organisaties, leeft bij Vrienden van de Vloeivelden het idee om bewoners eigenaar van het gebied te maken. In deze workshop gaan deelnemers in op de samenwerking tussen terreinbeherende organisaties en groene bewonersinitiatieven.

Organisatoren: Alterra, Natuur en Milieu Overijssel, Vrienden van de Vloeivelden en Staatsbosbeheer.

 

Praktische informatie

Datum : woensdag 24 juni
Tijd : 13.00 – 16.30 uur (facultatieve excursie 10.00 – 13.00 uur inclusief lunch)
Locatie : De Kantine, Hanzeplein 11-27, Zwolle (vlakbij het station)
Aanmelden : voor 17 juni bij Alterra via irini.salverda@wur.nl
Programma : zie bijlage
 

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.