OnderzoeksBeraad - netwerkbijeenkomst voor wetenschap en praktijk

Wiki NME Podium
 

OnderzoeksBeraad - netwerkbijeenkomst voor wetenschap en praktijk

OnderzoeksBeraad

netwerkbijeenkomst voor wetenschap en praktijk

 

Thema: Voedingseducatie en gezondheid

Voeding en gezondheid, het is een thema dat enorm in de belangstelling staat. Er zijn zorgen over ontwikkelingen als de toename van overgewicht en obesitas, diabetes en andere chronische aandoeningen en voeding speelt hierbij een belangrijke rol. NME-organisaties zien hierin voor zichzelf steeds vaker een rol, vele zijn inmiddels betrokken bij Smaaklessen, maken schoolmoestuinen mogelijk of ontwikkelen een kennisleerlijn voeding voor PO en VO.

 

Maar wat is er bekend over voedingseducatie en het effect op een gezond eetpatroon? En wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Daar gaan we in dit OnderzoeksBeraad mee aan de slag. Na de gezamenlijke presentaties borduren wetenschappers, medewerkers uit de gezondheidszorg en educatie professionals, elk vanuit hun eigen discipline, verder op de voorgelegde problemen en vragen. Aansluitend komen zij weer bij elkaar voor onderlinge discussie.

 

Datum       donderdag 19 maart 2015
Tijdstip       inloop om 13.30 uur, start 14.00 uur tot 18.30 uur, aansluitend een eenvoudige maaltijd.
Locatie       CAH Vilentum Hogeschool, Stadhuisplein 40, Almere-Stad
Kosten       gratis entree
Doelgroep       wetenschappers, medewerkers van gemeenten, GGD’s en Centra voor Jeugd en Gezin, en educatiemedewerkers op gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en gezondheid.
Aanmelding       via de website van Veldwerk Nederland

klik hier om aan te melden

 

 

 Programma

14.00 uur - Opening

Welkom door René Munsters, directeur Veldwerk Nederland

 

14.05 - Wetenschappelijke presentatie

Tour de horizon over voedingseducatie en de relatie met gezondheid.

Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale stad

Effecten van Smaaklessen, een educatief lesprogramma over eten voor het basisonderwijs.

Marieke Battjes – Fries, PhD kandidaat Wageningen Universiteit

 

Tegengaan van verleidingen uit de omgeving, door uitvoering van regionale projecten, is effectief om mensen stapsgewijs gezonder te krijgen.

Jaap Seidell, Professor Nutrition and Health

 

15.00 uur - Pauze

 

15.15 uur - Ervaringen vanuit de praktijk

‘Veranderen van voedingspatroon, hoe leer je dat?’

Barbara Pruim, Voorzitter Stichting Kind en Voeding

Wat zijn de leerervaringen met schooltuinen? Een interactieve verkenning aan de hand van een casus uit de praktijk in Dronten.

Anne Remmerswaal, onderzoeker Wageningen Universiteit, leerstoel Educatie en Competentiestudies

 

Vragen vanuit de zaal

 

15.45 uur - Werkbijeenkomsten

Wetenschap: onderzoek en methodologie

Met als casus het eerder gepresenteerde onderzoek van Anne Remmerswaal naar de leerervaringen met schooltuinen willen we met elkaar nagaan hoe we het onderzoek methodologisch goed kunnen inrichten en uitvoeren, wat willen we t.a.v. de effecten van schoolmoestuinen op kinderen en scholen weten en hoe bestuderen we dat ? Wat kunnen we hieruit leren voor toekomstig praktijkonderzoek?

Deelnemers uit de wetenschap onder leiding van. Dinand Ekkel

 

Gezondheidszorg: onvermoede partnerschap

Wat is de meerwaarde van een koppeling tussen gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie, en hoe zou die koppeling tot stand kunnen komen. Waar liggen de kansen voor een onvermoede partnerschap?

Deelnemers uit de gezondheidszorg  en leidinggevende NME’ers onder leiding van Margot Alting (ANMEC) en Barbara Pruim.

 

Educatieve praktijk: netwerk verbreden

Gezamenlijk verkennen we nieuwe partners (zoals de voedselbank), mogelijke locaties voor voedseleducatie (stadslandbouw, volkstuinen, balkon) en de didactische kansen.

Medewerkers educatie onder leiding van  Annerie Rutenfrans en Rachelle Eerhart

                                                                                            

17.00 uur - Pauze

 

17.15 - Dialoog          

Dialoog tussen praktijk van wetenschap, gezondheidszorg en educatie. Onder leiding van Roel van Raaij presenteren de begeleiders van de werkbijeenkomsten kort de bevindingen en adresseren hun vragen aan de andere praktijkvelden. Discussie met de zaal.

 

18.15 - Afsluiting

Mogelijke onderwerpen / sprekers verzamelen voor een volgende bijeenkomst van het OnderzoeksBeraad.

 

18.30 uur tot 19.30 uur - Maaltijd en Netwerken         

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Veldwerk Nederland in samenwerking met het lectoraat Groene en Vitale stad.

Flyer OnderzoeksBeraad 2015

 

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.