OriŽntatiedagen 2015: NME in de Groene Vitale Stad

Wiki NME Podium
 

OriŽntatiedagen 2015: NME in de Groene Vitale Stad

Wat is de waarde van groen voor een gezonde stad?

5-6 februari 2015 | Woldhuis | Apeldoorn

 

Burgers en bestuurders willen graag leven in een gezonde, vitale stad. Door gebruik te maken van natuurlijke elementen in een stad verbetert de gezondheid van haar inwoners, kan sociale cohesie worden versterkt en krijgt gezonde voeding en een gezonde leefstijl een logische plek. De kansen voor een groene vitale stad zijn zowel voor burgers als bestuurders aantrekkelijk en NME lijkt in deze stad een centrale rol te kunnen spelen.

 

De Oriëntatiedagen 2015 zijn opgebouwd vanuit de thema's:

·        Groen en gezondheid

·        Leefstijl en voeding

·        Sociale cohesie

 

zie ook de flyer

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.