Psychologie voor duurzaamheid

Wiki NME Podium
 

Psychologie voor duurzaamheid

Mythes en mogelijkheden van menselijk gedrag

Inzichten uit de psychologie zijn onmisbaar voor iedere serieuze duurzaamheidsprofessional. Duurzaamheid gaat in de kern immers over gedragsverandering – en niets is zo weerbarstig als het menselijk doen en laten. Alleen daardoor al is het realiseren van duurzaamheid een lastige opgave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kennis van menselijk gedrag ten volle te benutten is het van belang om mythes en mogelijkheden van dat gedrag goed uit elkaar te houden en de juiste vragen te blijven stellen. Zijn we van nature (on)duurzaam? Werkt de wortel altijd? Is de stok iets uit vervlogen tijden? In hoeverre kunnen we bewuste beslissingen nemen? Onder welke voorwaarden werken diverse strategieën voor duurzame gedragsverandering? En zijn we eigenlijk wel goed in staat te reageren op ontwikkelingen die we niet sensorisch kunnen waarnemen, zoals klimaatverandering?

 

Of het nu gaat om het sneller realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, duurzaamheid binnen organisaties post te laten vatten, mensen te mobiliseren om actie te ondernemen tegen global warming of het succesvol vermarkten van duurzame producten: kennis van de werking van het menselijk brein is essentieel om duurzame ontwikkeling écht te versnellen. Een betere wereld begint inderdaad bij jezelf, maar alleen als je beschikt over de juiste mensenkennis.

 

Bruikbare inzichten uit wetenschap én praktijk

ImpactAcademy nodigt je uit om dit najaar deel te nemen aan de derde, geheel nieuwe editie van de succesvolle collegereeks ‘Psychologie voor Duurzaamheid’.

 

ImpactAcademy organiseerde reeds twee edities van deze collegereeks, waaruit bleek dat de animo voor dit thema bijzonder groot was en de deelnemers de inhoud goed wisten te waarderen. Deze derde editie van de collegereeks brengt wederom vooraanstaande deskundigen uit binnen- en buitenland bijeen die je weten te inspireren met bijdragen op het snijvlak van duurzaamheid en de psychologie. Ieder van de experts in deze collegereeks biedt vanuit zowel de wetenschap als de praktijk inzicht in gedragsverandering voor duurzaamheid. Doordat zij dat doen vanuit hun eigen specialisme maak je kennis met een veelheid aan perspectieven, verrassende ideeën en de praktische toepassingen daarvan. Daarmee biedt ook deze collegereeks een verrijkende leerervaring waarmee je je in zowel je duurzame denken als je duurzame doen ontwikkelt.

 

 

Programma

Het programma van de collegereeks is opgebouwd uit vijf colleges van vooraanstaande experts:

College 1 Mindlessness: het onbewuste gebruiken om duurzaam gedrag te stimuleren

Prof.dr. Ap Dijksterhuis (hoogleraar Radboud Universiteit)

College 2 Just shouting louder? Hoe niet te communiceren over klimaatverandering en -adaptatie

Prof.dr. Wändi Bruine de Bruin (hoogleraar Leeds University)

College 3 Van moraalridders en heilige boontjes: de psychologie van moreel afwijkend gedrag

Dr. Jan-Willem Bolderdijk (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen)

College 4 De mens en zijn natuur: inzichten uit de omgevingspsychologie

Prof.dr. Agnes van den Berg (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)

College 5 Een ander verzet: strategieën voor het omgaan met weerstand tegen duurzame verandering

Drs.ing. Anjo Travaille (oprichter Bovenkamers)

  

Data, tijd en locatie

De colleges vinden plaats op 24 september, 1 oktober, 15 oktober, 5 november en 19 november bij Het Utrechts Archief en duren van 15.00 tot 17.30 (inloop vanaf 14.30).

 

Doelgroep

De collegereeks is toegankelijk voor iedereen die in het snijvlak van psychologie, duurzaamheid en gedragsverandering is geïnteresseerd. De collegereeks is in het bijzonder interessant voor MVO-managers, duurzaamheidcoördinatoren, beleidsmakers die zich richten op het stimuleren van duurzaamheid, marketingen communicatieprofessionals die zich met duurzaamheid bezighouden, HR-managers en managers sociale innovatie. Iedere andere geïnteresseerde is uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen.

 

Studiemateriaal

Deelnemers aan deze collegereeks ontvangen een uitgebreid pakket aan studie- en achtergrondmaterialen behorend bij de diverse colleges om zich vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. Het studiemateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

 

Deelnamekosten en inschrijven

Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen aan deze bijzondere collegereeks. Deelname kost € 695,- (excl. BTW), inclusief studiemateriaal en eindborrel.

 

Wil je meer informatie over deze collegereeks?

Neem dan contact met Lars Moratis van ImpactAcademy via lars@impact-academy.nl of 06-14.24.76.25.

 

Wil je je inschrijven voor deze collegereeks? 

Ga dan naar www.impact-academy.nl.

 

Let op: Bij ImpactAcademy is deelnamerecht aan collegereeksen overdraagbaar. Als je een of meerdere keren bent verhinderd, kun je gewoon iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.