Uitnodiging Benelux-Conferentie / DIFFUSION invitation 18-20 november 2015

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging Benelux-Conferentie / DIFFUSION invitation 18-20 november 2015

 

 

 

 

 

Transitie kun je leren! Een Benelux "pop-up"universiteit voor transitie, tijdelijke ruimte voor cocreatie
 

18 – 20 november 2015
Esch-Belval/Université (Groothertogdom Luxemburg)

 

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux, de nationale jeugddienst van het ministerie van Onderwijs en Kinder- en Jeugdbeleid en het departement Milieu van het ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur van het Groothertogdom Luxemburg, in samenwerking met Alliance for the Future, Transition Luxembourg en de Universiteit van Luxemburg, hebben het genoegen u uit te nodigen voor een Benelux-conferentie2 rond het thema “Transitie kun je leren”, waarbij wordt stilgestaan bij de vraag waar, hoe en met wie kan worden geleerd om te “transitioneren” naar een duurzame en wenselijke toekomst. Dit participatieve en collaboratieve evenement is er in zijn algemeenheid op gericht om de uitwisselingen en de samenwerking te bevorderen tussen alle stakeholders van transitie in de Benelux en de Grande Région, teneinde vernieuwende initiatieven, opleidingen of gezamenlijke projecten tot stand te brengen.
 

DOELGROEPEN EN SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
Bent u

  • beroepshalve of als vrijwilliger betrokken bij educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) of natuur- en milieueducatie (NME) kom dan de gevolgen van transitie voor leerinhouden en -methoden in het dagelijkse werk van uw organisatie analyseren;
  • een vertegenwoordiger van een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor EDO, NME, duurzame ontwikkeling, circulaire economie of innovatie kom dan de kaders en praktijken in de diverse regio’s van de Benelux en de Grande Région met elkaar vergelijken en visies en realisaties aan elkaar toetsen;
  • een burger die betrokken is bij een transitiebeweging in de Benelux of de Grande Région kom dan nader kennismaken met de aanpak en verwezenlijkingen van andere burgers uit de  verschillende regio’s;
  • een vertegenwoordiger van een universiteit of een academicus van de Benelux of de Grande Région kom dan in contact treden met andere studenten en andere begrippen leren die samenhangen met de uitdagingen van transitie voor het hoger onderwijs en breng uw inzichten en ideeën in de discussie in;
  • een ondernemer of een innovator (eco-innovator, maatschappelijke of pedagogische innovator) kom dan uw visies, innovaties en ervaringen delen en ontmoet potentiële partners en gebruikers.

 

De “pop-up” universiteit voor transitie is bedoeld als een open ruimte waarin de uitwisselingen tussen al deze doelgroepen worden bevorderd, teneinde nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen aan te reiken.

 

Meer info met onder meer het programma

 

 

 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.