Uitnodiging STEM-congres

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging STEM-congres

 

 

 

 

 

'n Crash of 'n Succes
Van de duurzame energie-transitie

Donderdag 1 oktober 2015, 9.00 - 18.00 uur / Rijksmonument Veerensmederij te Amersfoort

We willen het allemaal wel; energie besparen, meer duurzame energie gebruiken. We willen daarbij graag de nieuwste producten en diensten gebruiken. Maar het lukt ons maar matig, het gaat te langzaam, te moeizaam. Recente wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dit beeld. Wat nu?

Eén van de oorzaken waarom energie-innovaties moeizaam hun weg vinden in de samenleving, is in mijn ogen de kloof tussen techniek en emoties van mensen. Deze kloof doet beiden geen goed. Immers,  techniek kan de kwaliteit van ons leven verbeteren. En omgekeerd, zonder emoties blijft techniek ongebruikt in een hoek liggen.

Het programma Samenwerken TopSector Energie en Maatschappij, kortweg STEM, wil deze kloof overbruggen, met name waar het gaat om energie-innovaties. Daarmee wil STEM stimuleren dat deze succesvol landen in de maatschappij. Het congres organiseren we onder andere samen met het MVI (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) programma van NWO.

Het programma van het STEM-congres op 1 oktober 2015 biedt u onder meer inzicht in vier nieuwe studies naar wat burgers, bewoners en bedrijven wél willen. Twee Jongehonden presenteren hun Whitepaper over de 13 STEM-projecten, net afgerond of nog lopend.

Het wordt een congres dat barst van het samenwerken, vakmanschap en ambities. Met verhalen over vallen en opstaan, leren van en met elkaar en de noodzaak van het samengaan van techniek en emoties. Het duo MiER leidt het congres met Rosa Strube uit Duitsland als key note speaker, tien parallelle presentaties, vijf workshops en een competitieve, humoristische afsluiting.  

U kunt zich via deze link aanmelden.
 

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.