Voedingseducatie en gezondheid

Wiki NME Podium
 

Voedingseducatie en gezondheid

 

Voeding en gezondheid, het is een thema dat enorm in de belangstelling staat. Er zijn zorgen over ontwikkelingen als de toename van overgewicht en obesitas, diabetes en andere chronische aandoeningen en voeding speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Maar wat is bekend over voedingseducatie en het effect op een gezond eetpatroon? En wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Daar gaan we in deze OnderzoeksBeraad mee aan de slag. Sprekers zijn onder ander Dinand Ekkel (lector Groene en Vitale stad), Jaap Seidell (hoogleraar Nutrition and Health) en de wetenschappelijk onderzoekers Anne Remmerswaal (leereffecten schooltuinen) en Marieke Battjes – Fries (effecten Smaaklessen).

 

Aanmelden en meer informatie

Aanmelding via website van Veldwerk Nederland.

Klik hier voor het volledige programma en de flyer. 

 

Datum Donderdag, 19 maart 2015

Tijdstip Inloop om 13.30 uur, start 14.00 uur tot 18.30 uur, aansluitend een eenvoudige maaltijd.

Locatie CAH Vilentum Hogeschool, Stadhuisplein 40, Almere-Stad

Kosten gratis entree

Doelgroep wetenschappers, medewerkers van gemeenten, GGD’s en Centra voor Jeugd en Gezin, en educatiemedewerkers op gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en gezondheid.

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.