Werkplaatsen Actieve Verwondering 2014-2015

Wiki NME Podium
 

Werkplaatsen Actieve Verwondering 2014-2015

 

De werkplaatsen voor Actieve Verwondering zijn bedoeld voor iedereen die zijn natuurbeleving wil verdiepen vanuit de kunstzinnige en inlevende benadering van de fenomenologische methode. Voor het komende seizoen zijn er weer vier werkplaatsen georganiseerd. Met herfstverschijnselen, als de verschillende vormen van vergaan en vruchtvorming, gaan we op 29 november in Driebergen aan de slag.

 

Op 7 februari gaan we in Den Bosch naar de Maas om ons daar bezig te houden met de vele soorten zwerfstenen die de rivier brengt, de dynamiek tussen rivier en oever en kwaliteiten van het rivierenlandschap. In Den Haag zullen we op 11 april op het strand de bewegingen van water en zand en aspecten van het kustlandschap bestuderen.

 

Tenslotte staan op 20 juni in een monumentaal park in Utrecht de bomen weer centraal, waarbij we ons ditmaal zullen verdiepen in de verschillende belevingskwaliteiten die aan de kronen van de vele  daar aanwezige soorten te onderscheiden zijn.

 

De werkplaatsen vinden telkens plaats op een zaterdag en worden door verschillende docenten gegeven; Ger van de Ven, Frans Romeijn, Louise Kelder en Lieke Vullings. De kosten van de werkplaatsen zijn 35 euro per keer. Opgave (2 weken van te voren) en inlichtingen bij Frans Romeijn, 06-48728505 of per e-mail  en actieveverwondering.nl.

 

De werkplaatsen voor Actieve Verwondering zijn bedoeld voor iedereen die zijn natuurbeleving wil verdiepen vanuit de kunstzinnige en inlevende benadering van de fenomenologische methode. Voor het komende seizoen zijn er weer vier werkplaatsen georganiseerd.

 

 
25-02-2015
11-03-2015 t/m 12-03-2015
18-03-2015
03-05-2015 t/m 09-05-2015
18-05-2015 t/m 23-05-2015
23-05-2015
26-05-2015
28-05-2015
08-06-2015
09-06-2015
13-06-2015 t/m 21-06-2015
29-06-2015
06-09-2015 t/m 13-09-2015
26-09-2015
01-11-2015 t/m 29-11-2015
07-11-2015
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.