Benelux-conferentie te Eupen

Wiki NME Podium
 

Benelux-conferentie te Eupen

22-24 november

 

Aanvullende info vanuit de NL-delegatie van de werkgroep NME/EDO

 

Van 2013 – 2105 heeft de vorige trilogie van 3 conferenties van de werkgroep NAT EDUC / EDO van de Benelux plaatsgevonden. In 2013 in Apeldoorn, in 2014 in Gent en in 2015 in Luxemburg. Centrale thema was de rol van educatie en voorlichting in de transitie naar een circulaire economie, volgens ons (allen) een noodzakelijke transitie. Eindconclusie – waarover op 27 mei jl. in Luxemburg een mini-symposium is gehouden – is dat we vinden dat voorlichting en educatie meer en meer de hefboom zouden moeten worden/zijn bij transities.

 

In de diverse parlementen wordt de nadruk nog wel eens gelegd op het belang van draagvlak maar vaak wordt dat belang in de uitvoering ondergesneeuwd door overheden die menen alles door groei, (economische) maatregelen, onderzoek, wetgeving, handhaving e.d. over alle hoofden heen te kunnen regelen. Ook bij de Benelux, hoezeer ze in Brussel onze werkgroep ook waarderen, staat alleen onderaan het werkplan 2017 een regel over het bestaan van de werkgroep. Het zijn politici die het werkplan vaststellen. 0-groei is niet electoraal gezien niet populair maar in de zin van groene, duurzame of circulaire economie is het nagenoeg de enige weg die we kennen.

 

We zijn natuurlijk geen economische partij maar wel in staat mensen te betrekken. De boodschap die we daarbij ‘moeten’ verkondigen is niet altijd even plezierig, eigenlijk een – a la Al Gore – “inconvenient message”. We willen echter liever geen doemdenkers zijn, niemand de schuld geven of de hand in eigen boezem steken en ook niet de oplossing voor grote problemen naar onze kinderen doorschuiven. Het in de werkgroep gekozen thema voor de komende 3 jaar – klimaatverandering – wordt echter bijv. in het gewest Wallonië maar ook Brussel en Luxemburg educatief voornamelijk gemeden. Het overkomt ons (toch), je doet er niks aan, er zijn nauwelijks mogelijkheden om handelingsperspectieven te bieden etc. Reden om het thema breder te trekken en op de eerstvolgende conferentie in Wallonië! het brengen van een “inconvenient message” centraal te stellen. Waar hebben we het precies over, welke thema’s spelen er, wat zijn de psychologische effecten van dergelijke thema’s bij de doelgroepen, waar moet je rekening mee houden, welke pedagogiek en didactische methoden zet je in, wat zijn de ervaringen met projecten over thema’s als armoede, biodiversiteit, plastic soep en de wereldvoedselproblematiek, welke centrale uitgangspunten (in conceptprogramma ‘complexiteitssleutels’ genoemd) kunnen we voor onze voorlichting en educatie formuleren etc.

 

De conferentie zal van 22-24 november gehouden worden in Kloster Heidberg te Eupen. In afwachting van het definitieve programma, de wijze van aanmelding e.d. is al wel algemene informatie te vinden op http://reseau-idee.be/benelux-GR/nl/index.php. Het is tamelijk kort dag maar wellicht kunnen belangstellenden deze data vastleggen en ook alvast eens nadenken over een eigen (korte) presentatie op de eerste avond waarbij de Waalse collega’s een soort markt willen organiseren waarbij vanuit de deelnemers eigen activiteiten of ideeën om ‘grote problemen’ educatief aan te pakken centraal staan. We stellen het ook zeer op prijs als jullie de conferentie bij anderen die met het thema werken of worstelen onder de aandacht brengen.

 

De conferentie wordt vanuit het Waalse gewest samen met de “Grande Region” georganiseerd. De Grande Region is een grote kring rondom Frans- en Duitstalig België, de aangrenzende noord streek van Frankrijk en delen van de aangrenzende Duitse landen. We hopen zeer dat – evenals vorig jaar in Luxemburg - ook uit Nederland een gevarieerd publiek zal deelnemen want het draait natuurlijk niet alleen om educatie. Het gaat om betrokkenheid, bewustwording, eerlijke voorlichting en perspectieven om draagvlak te verkrijgen. Uitkomst van de nieuwe trilogie – volgend jaar in Nederland zal de klimaatverandering/leven in de delta’s centraal staan en in 2018 volgt een conferentie in Brussel – moet zijn dat men niet (meer) om ons heen kan, dat we de hefboom zijn bij veranderingen en transities en dat we het waard zijn dat deze rol gefaciliteerd wordt.

 

Zodra we weten wanneer men zich kan aanmelden, zullen we dat melden.

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.