Groene klimaatadaptatie voor gemeenten

Wiki NME Podium
 

Groene klimaatadaptatie voor gemeenten

Tijdens de bijeenkomst Groene klimaatadaptatie voor gemeenten krijgt u een inspirerende inleiding, presenteren gemeenten praktijkvoorbeelden en zijn er pitches van lopende programma’s en (kennis)netwerken waar u bij aan kan sluiten. Op de informatiemarkt heeft u volop de gelegenheid om in gesprek te gaan.

 

Te nat, te heet en te droog. Het veranderende klimaat stelt gemeenten voor grote opgaven. Hevige neerslag met kans op wateroverlast, meer hete dagen en langere perioden van droogte met gevolgen voor de economie, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Gemeenten bereiden zich hierop voor met onder meer het terugdringen van verharding en het creëren van ruimte voor waterberging en de aanleg van groenblauwe structuren. Veel maatregelen voor klimaatadaptatie lenen zich uitstekend voor een combinatie met (stedelijke) natuur.

 

Inspiratie

Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw en auteur van de recente Stowa-brochure over groenblauwe maatregelen in een klimaatactieve stad, geeft een inleiding over groene klimaatadaptatie met voorbeelden uit binnen- en buitenland.

 

Praktijkvoorbeelden

We nemen een kijk in de praktijk om te zien hoe groene klimaatadaptie in gemeenten er uit kan zien.

  • Sint Michielsgestel: ontkoppeling regenwater van rioolstelsel, watertuinen;
  • Eindhoven: roadmap Groen en Water als methode om te komen tot een klimaatbestendige stad;
  • Land van Cuijk: intergemeentelijke samenwerking klimaatstresstest, klimaatkansenkaart Cuijk, tuinvergroeningsactie etc.
  • Tilburg (gevraagd): blauwe aders en ecologische waterbekkens.
  • Netwerken op de informatiemarkt: maak kennis met lopende programma’s en kennis(netwerken)

 

Met een korte pitch in de zaal en via stands op de informatiemarkt krijgt u zicht op kennis, netwerken en de genoemde financieringsmogelijkheden: het Klimaatverbond met een ondersteuningsprogramma voor kleine gemeenten, de Green Deal Stedelijke Natuur (met Lodewijk Hoekstra), het Servicepunt Groene Daken, het Klimaatportaal, Handreiking klimaatbestendige kinderboerderijen, enzovoort. Ook komen de verschillende financieringsmogelijkheden aan de orde: de provinciale subsidieregeling ‘Innovatieve klimaatadaptatie’ (Deltaprogramma Hoge Zandgronden), het Groen Ontwikkelingsbedrijf Brabant, het buurtnatuurfonds en verschillende regionale fondsen. Het programma is nog in ontwikkeling. We verwachten nog meer netwerken en programma’s op de informatiemarkt.


Tijd en locatie

Dinsdag 14 juni 2016 van 13.30 – 16.30 uur, De Gruyterfabriek, ‘s Hertogenbosch.

 

Aanmelden en meer informatie:

info@bureauzet.nl

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.