Landgoeddag – 30 maart 2016

Wiki NME Podium
 

Landgoeddag – 30 maart 2016

Overname Van Luchtkasteel tot Dassenburcht door IVN

Het project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLtD) werd tot nu toe landelijk gecoördineerd door SME Advies met ondersteuning van IVN. Per 1 september is de projectcoördinatie overgenomen door Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). In samenspraak met SME Advies is geconcludeerd dat het project beter aansluit bij de kerntaken en doelstellingen van IVN. Het doel van VLtD - zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met natuur en erfgoed, en hen een beleving bieden die zij een leven lang zullen herinneren - past hier uitstekend bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Van Luchtkasteel tot Dassenburcht zal worden gecoördineerd door Saskia van Daalen, Evelien Janssen en Fiona Boonk van IVN Gelderland, ondersteund door de landelijke communicatieafdeling van IVN.

 

Wat betekent dit voor u?

De uitvoering van het project blijft in handen van de landgoederen en wordt nog steeds verzorgd door de landgoedeigenaren en een grote groep van ca. 200 vrijwilligers waaronder veel IVN vrijwilligers. Dit betekent niet dat er niets veranderd: na de overdracht van SME Advies de komende maanden zullen we een landelijke IVN strategie bepalen voor het uitvoeren van VLtD. Tot dan kun je doorgaan met uitvoering zoals je gewend bent, en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Achter de schermen werken we bovendien aan een herziening van het programma. Van Luchtkasteel tot Dassenburcht wordt al ruim 12 jaar succesvol uitgevoerd. Het enthousiasme van de scholen, landgoederen en vrijwilligers is nog altijd groot. De wisseling van de wacht bij de landelijke coördinatie biedt echter een natuurlijk moment om eens kritisch naar het materiaal van het programma te kijken. Daarom zal in januari een start gemaakt worden met een inventarisatie van huidige situatie, om te leren van succesvolle voorbeelden en het verkennen van nieuwe mogelijkheden als aanvulling op en vernieuwing van het huidige educatiepakket. We willen hiervoor uw medewerking vragen. De inventarisatie zal waarschijnlijk gebeuren door middel van interviews, mogelijk uitgevoerd door studenten. We grijpen deze periode van inventarisatie en vernieuwing ook graag aan om een sterker persoonlijk contact met de landgoederen en vrijwilligers op te bouwen. De Landgoeddag zal ook een belangrijke bron van informatie zijn. We zullen u in de komende periode op de hoogte houden en benaderen voor uw medewerking voor deze inventarisatie.

 

Landgoeddag – 30 maart 2016

Zoals u hierboven kunt lezen zijn er dus wat veranderingen aanstaande. IVN vindt het belangrijk de Landgoeddag in stand te houden. Een goed moment om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Tijdens deze dag willen we verder van gedachte wisselen over de aanstaande hernieuwing van het programma en ook zal het Landgoed van het Jaar bekend worden gemaakt. We willen u daarom vragen woensdagmiddag 30 maart 2016 vast in uw agenda te reserveren. Meer informatie over de invulling van de dag volgt nog. Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken en aanstaande veranderingen binnen het project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen:

Saskia van Daalen – s.vandaalen@ivn.nl of 06-27 12 54 06
Evelien Janssen – e.janssen@ivn.nl of 06-52 65 70 50

 

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.