Nationale Groendag 2016

Wiki NME Podium
 

Nationale Groendag 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 september in Capelle aan den IJssel - Thema ‘Klimaatbestendige stad'

Op woensdag 21 september organiseren de gemeente Capelle aan den IJssel en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2016.

 

* 10.00 Inloop

* 10.30 Welkom door burgemeester Peter Oskam

* 10.45 Dirk van Peijpe van De Urbanisten
‘Ecosysteemdiensten’ centrale plek geven in ontwerpen aan onze steden
De groene ruimte van de stad dient vele doelen. Zo draagt groen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, aan de verkoeling van de stad en aan het welbevinden van de stedeling. Hoewel de verschillende waardes van groen in onze steden breed erkend worden, zijn zij zelden een uitgangspunt bij de planvorming en beleid. In zijn bijdrage zal Dirk van Peijpe (De Urbanisten) ingaan op de mogelijkheden om ‘Ecosysteemdiensten’ een centrale plek te geven in het ontwerpen aan onze steden. Casus is de studie van De Urbanisten in Zwolle naar Ecosysteemdiensten “Goed groen is goud waard”.

* 11.15 Wethouder JP Meuldijk van Capelle aan den IJssel, gaat op een interactieve wijze het gesprek met u aan over de dagelijkse praktijk van groen in de stad. Hoe maken we de buitenruimte klimaatbestendig en wat is de rol van water en groen hierbij? Hij haalt een aantal Capelse projecten aan, die op een innovatieve én praktische manier bijdragen aan de klimaatbestendige stad: het vergroenen van het Capelse centrum, het dijkverzwaringsproject aan de Hollandsche IJssel en versterking van groen op bedrijventerreinen.

* 12.00 Pauze en bezoek aan de stands

* 13.00 Workshops starten met een rondleiding

Gemeentelijk openbaar groen staat op tal van manieren onder druk. Hoe is toch meerwaarde te creëren in openbaar groen en welke aspecten spelen daarbij een rol? Hoe ga je als ambtenaar om met maatschappelijke initiatieven in het openbaar groen? Welke rollen en kwaliteiten horen hierbij en aan welke randvoorwaarden moet de organisatie voldoen om deze rollen doelmatig te kunnen vervullen? In deze workshop krijgt u antwoord door middel van twee checklists.

 

  • Vergroenen van bedrijventerreinen
  • Dijkverzwaring en de inpassing daarvan in stedelijk gebied


* 14.30 Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen

* 15.00 Prijsuitreiking Nationale Groencompetitie door
Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer

* 16.00 Afsluiting en netwerkborrel

* 17.00 Einde

Kennis vergaren en netwerken
De Nationale Groendag is de optimale gelegenheid om kennis te vergaren voor een ieder die de maatschappelijke en economische waarde van groen willen implementeren in het beleid voor de komende jaren. Deze dag leent zich uitstekend om te netwerken. Wij zien u graag op 21 september in Capelle aan den IJssel!

 

Meld u nu aan

 

 

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.