Nationale Milieudag 2016

Wiki NME Podium
 

Nationale Milieudag 2016

Kiezen voor boer én milieu

2 juni | Den Bosch

De VVM organiseert de Nationale Milieudag dit jaar op 2 juni 2016 samen met de HAS Hogeschool, ZLTO, het Louis Bolk Instituut (LBI) en Schuttelaar & Partners. Het thema is zoeken naar de voedseltransitie die boer en milieu vooruit helpt.

 

Het huidige Nederlandse landbouw- en voedselsysteem loopt tegen zijn grenzen aan. Het terugdringen van de nadelige gevolgen van het bestaande systeem is een doodlopende weg. In plaats daarvan moet het systeem zélf veranderen. In andere woorden: niet meer 'de dingen beter doen', maar 'betere dingen doen'. Dit betekent toewerken naar een gezond productie- en consumptiesysteem waarin ons natuurlijke kapitaal - vruchtbare bodems, schoon water, biodiversiteit en een stabiel klimaat - in stand blijft en boeren een fatsoenlijk loon verdienen.

 

De boer centraal

Belangrijke voorwaarde voor een geslaagde voedseltransitie is het meer centraal stellen van de boeren. Maar dat betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor verduurzaming eenzijdig bij hen wordt neergelegd. Natuurlijk, iedere boer kan in principe keuzes maken in het type machines en hulpmiddelen die hij gebruikt, de inrichting van zijn stallen of het oogsttijdstip van gewassen. Maar zijn keuzevrijheid wordt beperkt door zaken als klimaatverandering, sterk stijgende grondprijzen, de verhoudingen in de voedselketen en liberalisatie van het pachtsysteem. Op dit moment stuurt deze 'omgeving' van de boer hem richting verdere intensivering en optimalisering van zijn bedrijfsvoering op de korte termijn: hij moet omwille van enig rendement op zijn investering in grond, het maximale uit de productie halen. Dat leidt soms tot een productie die intensiever is dan wat op lange termijn volhoudbaar is. Om aan toekomstige generaties een bloeiend voedselsysteem na te laten, moeten we de zorgen van de boer dan ook gaan delen.

 

Denk mee!

De 2016-editie van de Nationale Milieudag inventariseert de pijlers van de landbouw van de toekomst. Welke dilemma's zijn er? Wat zijn de gedeelde belangen van boeren, NGO's, overheden, voedselconcerns en consumenten? Waar begint de noodzakelijke transitie? De Nationale Milieudag zoekt met sprekers uit de agrarische sector en transitie- en milieuexperts op een open manier naar antwoorden op deze vragen. Dit gebeurt zowel plenair als in een afwisselend workshopprogramma aan de hand van innovatieve ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden.

 

Programma

Het voorlopige programma is inmiddels bekend. Bekijk het programma. Sprekers tijdens het plenaire ochtendprogramma zijn onder meer PJ Beers (HAS Hogeschool) Hans Huijbers (ZLTO) en Hans Dagevos (LEI Wageningen), Jan Willem Erisman (LBI) en Jacomijn Pluimers (Milieudefensie). Tijdens de middag zijn er Sessies.

 

Organisatie

De Nationale Milieudag 2016 wordt georganiseerd door VVM in samenwerking met HAS Hogeschool Den Bosch en ZLTO, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Alle organisatoren houden zich bezig met milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

 

  • De VVM is hét netwerk mensen in milieu- en duurzaamheidsgerelateerde functies, maar stelt haar kennis ook graag beschikbaar voor wie in een andere functie zijdelings met milieu en duurzaamheid in aanraking komt.
  • HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving.
  • ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen zij 16.000 leden, die zij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.
  • Schuttelaar & Partners is een communicatieadviesbureau dat draagvlak creëert voor innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid.
  • Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk internationaal kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met de natuur als bron voor kennis over het leven.

 

Aanmelden

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.