Presentatie onderzoek burgers & afvalinitiatieven op 30 juni

Wiki NME Podium
 

Presentatie onderzoek burgers & afvalinitiatieven op 30 juni

 

 

 

 

 

 

Afval is grondstof. Dat hebben niet alleen afvalinzamelaars, bedrijven en overheid in beeld. Ook bewoners zijn bezig met het benutten van afval. Alleen al in Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Rivierenland en Arnhem en omgeving hebben we rond de 100 burgerinitiatieven gesignaleerd.

 

In opdracht van GDO heeft Bruno Lauteslager voor zijn afstudeerproject aan Van Hall Larenstein in Wageningen deze initiatieven in kaart gebracht. Bruno heeft geanalyseerd wat zij doen, wat het opbrengt, wat zij nodig hebben om hun projecten uit te voeren en te laten slagen, en wat de betrokkenheid is en kan zijn van lokale NME organisaties. Hij presenteert zijn onderzoek op 30 juni in Culemborg. Uiteraard komen daar ook actieve bewoners en NME organisaties aan het woord over dit actuele thema.

 

Noteer de datum vast in uw agenda. Of meld u hier alvast aan.
De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het volledige programma volgt binnenkort.

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.