Save the date: Jaarbijeenkomst & DuurzaamDoor Festival 9-11

Wiki NME Podium
 

Save the date: Jaarbijeenkomst & DuurzaamDoor Festival 9-11

DuurzaamDoor gaat verder, samen werken aan een circulaire economie

9 november | 13.00-18.00 uur | Venlo

 

Mede namens het RVO-programmamanagement DuurzaamDoor nodigen wij u van harte uit voor onze jaarbijeenkomst. Deze bijeenkomst is tevens de start van het DuurzaamDoor Festival, dat bestaat uit een ‘slinger’ van zo'n 25 DuurzaamDoor bijeenkomsten tot half december. GDO organiseert deze bijeenkomst op 9 november in nauwe samenwerking met RVO, de gemeente Venlo en het C2C ExpoLAB.

 

Het programma staat in het teken van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Douwe Jan Joustra, internationaal expert op het gebied van circulaire economie en duurzame innovatie zal als inspirator deze bijeenkomst leiden. In het plenaire programma spreken o.m. Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid van het ministerie van I&M, lokale bestuurders en Lara Klaassen, directeur van CNME Maastricht.

 

Daarnaast gaan we in deelsessies in op diverse aspecten van de circulaire economie:

  • Circulaire economie in uitvoering
  • CNME als actor in de vernieuwing
  • Impulsen voor een circulaire economie: kennis en kennissen
  • Inkopen als instrument

 

De focus van het programma is 'leren' als belangrijke basis voor de transities, die lokaal, nationaal en mondiaal spelen. We verbinden in deze bijeenkomst actualiteit met ervaringen én kennis (nieuwe inzichten). Een combinatie van drie invalshoeken: beleid, uitvoering en kennisontwikkeling. De locatie Poppodium Grenswerk illustreert waar scherp gekozen beleid toe kan leiden. De gemeente Venlo is koploper in de ontwikkeling en toepassing van het C2C-gedachtengoed. Het nieuwe Stadskantoor staat nationaal en internationaal in de belangstelling. Vanaf de opening van dat gebouw wil Venlo een C2C jaar organiseren om samen met stakeholders en inwoners initiatieven te ontwikkelen, die bijdragen aan een gezonde, prettige en duurzame leefomgeving. Wij hopen u te ontmoeten op 9 november in Venlo. Noteer de datum vast in uw agenda. Het programma en de locatiegegevens volgen in oktober.

 

 

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.