Training: NME centrum als knooppunt voor maatschappelijk initiatief

Wiki NME Podium
 

Training: NME centrum als knooppunt voor maatschappelijk initiatief

 

 

 

 

 

 

 

Als NME- of duurzaamheidscentrum zie je ze steeds vaker: burgers en ondernemers starten initiatieven die je bij wijze van spreken ook zelf had kunnen starten. Over energiebesparing, groene daken, afvalreductie, groenbeheer of -behoud, moestuinen in de wijk. Deze initiatieven worden sterker met jouw hulp. Van NME organisaties wordt dit ook steeds meer verwacht: niet zelf doen, maar zorgen dat anderen het beter kunnen! Hoe doe je dat precies en wat betekent dat voor je organisatie?

 

Veel centra zijn nu bezig om deze slag te maken. Als ondersteuning van dit proces organiseren GreenWish en GDO de training ‘NME centrum als knooppunt voor maatschappelijk initiatief’. GreenWish is een sociale onderneming die functioneert als initiatievenknooppunt: ondersteuning aan initiatieven en advies aan andere partijen over samenwerking met deze initiatieven. We vertellen uit eigen praktijk.

 

Onderwerpen
De training beslaat één dag, en tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Zicht krijgen op het brede veld van initiatieven in je werkgebied
 • Wat kan je initiatieven concreet bieden? En wat betekenen de initiatieven voor je eigen werkwijze?
 • Positionering: wat is jouw meerwaarde voor partijen om je heen?
 • Zichtbaarheid: hoe laat je die meerwaarde zien?

 

Theorie en concreet aan de slag
De training is opgebouwd uit een deel theorie (op basis van ervaringen van GreenWish en andere initiatievenknooppunten in het land) en een deel concreet aan de slag met je eigen situatie. Je gaat naar huis met veel inspiratie en handvatten om je positie als initiatievenknooppunt vorm te geven. Als vervolg op de trainingsdag is er voor 4 centra de mogelijkheid om een ‘in-company’ training te volgen. Twee dagdelen met je eigen team, op de eigen locatie, waar je samen verder uitwerkt hoe je de rol als initiatievenknooppunt gaat invullen en hoe dat doorwerkt in de organisatie. Na afloop van de training volgen er 2 informele bijeenkomsten waar je kunt sparren met collega-centra en GreenWish over je gekozen aanpak, en je kunt laten inspireren door ervaringen van anderen.

 

Praktisch

 • De training wordt 2 keer gegeven: voor de zomer en in het najaar van 2016.
 • Aan elke training kunnen 5 centra deelnemen.
 • Per centrum moeten 2 collega’s deelnemen (waarvan 1 leidinggevend).
 • Datum en locatie wordt bepaald in overleg met de deelnemers.
 • Voor 4 centra is een in-company training mogelijk: twee dagdelen maatwerk voor je eigen organisatie.
 • Najaar 2016: informele ontmoetingen voor uitwisseling tussen centra.
 • Kosten: de trainingsdag is gratis, de in company training kost 500,00 euro excl. btw per organisatie.

 

 

 

 

 

Wil je meedoen?
Als je geïnteresseerd bent in deelname, meer informatie wilt of vragen hebt, geef het door aan Vivian Siebering, v.siebering@vereniginggdo.nl of Kike Olsder, olsder@greenwish.nl

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.