Uitnodiging 21-11 Watereducatie Amersfoort

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging 21-11 Watereducatie Amersfoort

 

 

 

 

 

 

Samen werken aan waterbewustzijn bij jong en oud

CNME Amersfoort - Het Groene Huis - 14.45 -17.00 uur


Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers - jong en oud - waterbewust te maken. Onze handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen.

Samen met het ministerie van I&M (de Watercoalitie) hebben we een vervolgtraject ontwikkeld. De gedachte 'iedereen is waterbeheerder' willen we graag op meer plaatsen stimuleren. Dat is mogelijk door de samenwerking tussen gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatiecentra, hoveniers en diverse andere bedrijven. Dat proces helpen we graag verder.

 

Daarom organiseren we met CNME Amersfoort op maandag 21 november* een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven gekoppeld worden. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

 

Het programma

14.45

: Ontvangst met koffie, thee

15.15 : Welkom en achtergrond - Jean Eigeman, bestuurlijk moderator GDO
15.25 : Watereducatie geconcretiseerd - basis voor coalitievorming Anneke van Veen(GDO-ambassadeur Water) met praktijkervaring uit Gouda en Zevenbergen
16.05 : Samen werken aan een klimaatbestendige stad - Menno Tigelaar, wethouder Amersfoort
16.15 : Rollen en mogelijkheden om samen te werken, interactieve verkenning
16.50 : Afsluiting met overzicht om dingen te gaan doen
17.00 : Drinks


Wij hopen op een goede bijeenkomst. Uw inbreng is voor ons van groot belang.
U kunt zich hier AANMELDEN!

 

Hartelijke groet,

Brigit Kuypers, Jean Eigeman,
Coördinator CNME gemeente Amersfoort Bestuurlijk moderator GDO

 

*Op 28 november organiseren we een soortgelijke bijeenkomst met Natuurcentrum Arnhem. De uitnodiging en aanmeldmogelijkheid volgt.

 

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.