Uitnodiging Watereducatie Arnhem 28 -11

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging Watereducatie Arnhem 28 -11

 

 

 

 

 

 

 

Watereducatie - Samen werken aan waterbewustzijn bij jong en oud

Natuurcentrum Arnhem - Stadsboerderij Presikhaaf - 14.00 -17.00 uur


Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers - jong en oud - waterbewust te maken. Onze handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen.

Samen met het ministerie van I&M (de Watercoalitie) hebben we een vervolgtraject ontwikkeld. De gedachte 'iedereen is waterbeheerder' willen we graag op meer plaatsen stimuleren. Dat is mogelijk door de samenwerking tussen gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatiecentra, hoveniers en diverse andere bedrijven. Dat proces helpen we graag verder. Daarom organiseren we met Natuurcentrum Arnhem op maandag 28 november een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven gekoppeld worden. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

 

Het programma

14.00 : Ontvangst met koffie, thee
14.20 : Welkom en achtergrond - Jean Eigeman, bestuurlijk moderator GDO
14.30 : Het belang van water in duurzaamheidsbeleid - Frank Wissink, Heemraad waterschap Rijn en IJssel
14.45 : De noodzaak om Arnhem Klimaatbestendig te maken in samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen - Ine van Burgsteden, wethouder Openbare Ruimte
15.00 : uur Watereducatie geconcretiseerd - basis voor coalitievorming Anneke van Veen (GDO-ambassadeur Water) met praktijkervaring uit Gouda en Zevenbergen
15.40 : Rollen en mogelijkheden om samen te werken, interactieve verkenning
16.15 : Afsluiting met overzicht om dingen te gaan doen
16.30 : Drinks


Wij hopen op een goede bijeenkomst. Uw inbreng is voor ons van groot belang.
U kunt zich hier AANMELDEN!

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.